పాహియని వేడితే పరమ పదమే నంట! శుభకరుడు , భవహరుడు, శశి ధరుడు, జలధరుడు శివుడు,ఉమాదేవి విభుడు,శివుడు !!! విశ్వజన హితమునకు విషము ద్రాగిన వాడు, బ్రహ్మ కపాలముల దండ దాల్చిన వాడు కొడె నాగుల మెడనిండ చుట్టిన వాడు పులితోలు వలువగా మేన కట్టిన వాడు, శూల డమరుకములను కేల బట్టిన వాడు, శివుడు శోకమాపకుడు,.శివుడు! లయకారకుడటంట దయజూపు దొరయంట హరహరా యనినంత పాపహర మౌనంట కోరితే తీరైన [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు