విందుల్ జర్చ లనేకముల్జరుగు లే విశ్వాసమున్ బెంచగా చిందుల్ వేతురనేకరీతి సభలో చీత్కారముల్ జేయుచున్ సందేహమ్ములు రాకమానవుగదా సద్వర్తనుల్ గాదనీ వ౦దే మాతరమన్నమాటచెవికి౦పై తోచదెవ్వారికిన్!!!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు