తల్లి దండ్రిని గురువునే దైవమనుచు దలుచు గుణమున్న తనయుడే ధరణి యందు  సుజనుడనబడు బడయును సుఖములన్ని ధర్మ దేవత నాల్గుపాదాల నడుచు !!! సంసారాబ్ధిన మున్కలేయుచు సదా సత్యంబు తాదప్పకన్ పుంసామోహన రూపుడైన రాఘురాముంగొల్చు సన్మార్గుడే హింసామార్గము నుగ్రవాదములనే హీనంబుగానెంచి  వి ద్వాoసుండై నలరారు వాడె ధరణిన్ దక్షుoడగున్ యోగ్యుడౌ !!!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు