“చేతులారంగ శివునిఁ బూజింపఁడేని  నోరునొవ్వంగ హరికీర్తి నుడువఁడేని  దయయు సత్యంబు లోనుగాఁ దలఁపడేని  గలుగనేటికిఁ దల్లుల కడుపుచేటు” పై పద్యభావాన్ని వేరొక   వృత్తంలో గిరిజావల్లభు భక్తితో నెవడిలంగేల్మోడ్చి సేవింపడో హరినామంబును నిష్టతో నెవడు నోరారంగ కీర్తింపడో కరుణన్ సత్యము లోనుగా దలపకన్ కాఠిన్యతన్ బెంచునో ధరణింబుట్టగనేల తల్లులకుతాదైన్యంబుచేకూర్చుచున్ !!!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు