కొలరాడో యాత్ర విశేషాలు మొదటి భాగం, రెండవ భాగం, మూడవ భాగం, నాల్గవ భాగంమీరు చదవకపోతే ఇక్కడ 1, 2, 3 , 4 మొదలుపెట్టచ్చు. నాల్గవ రోజు, మంగళవారం జూన్ 30, గన్నిసెన్ఉదయాన్నే నిద్ర లేచి కాంప్ గ్రౌండులో ఫోటోలు తీసుకున్నాము. స్నానాలు పూర్తి చేసి కాబిన్లు ఖాళీ చేసి సామాను బైకుల మీద సర్దడం జరిగిపోయాయి. మా ఈ ప్రయాణంలో బస చాలా వరకు KOA (Kampgrounds of America) లోనే చేసాము. అన్నీ చాలా సౌకర్యంగా ఉన్నాయి. [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు