కాలంతోఅనుభవాలు జీవనపాఠాలవుతాయిఆ జీవనపాఠాలు స్మృతులయిజీవితపు పుటలలో అరఠావులవుతాయిమళ్ళీ ఒకరోజుజ్ఞాపకాల దొంతరలలోనుండి క్రిందకు పడుతుంది ఈపేజీఅప్పుడు కరిగిన మధురస్మృతులుగతాన్ని చూస్తున్న కనులలో జారిపడతాయి

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు