బధ్ధకించమ్మడూ బధ్ధకం ఎంత అందమైనది! ఎంత హాయినిస్తుంది! ఎంత ప్రశాంతంగా వుంటుంది! (మధ్యలో ఎవరూ డిస్ట్రబ్ చెయ్యకుండా వుంటే) ఎంత అవసరమైనది!! ఎంత ఇదయినదీ ఎంత అదయినదీ ఇవ్వన్నీ ఏల దీనిని స్తుతించ వేయి నాల్కలయిన సరిపోవు. ఎందుకంటే అది చాలామందికి అందని ద్రాక్షపండుగనుక. కనుక ఎవరి పరిజ్ఞానంబట్టి వారే అనుభవించండి. పనీపాటూ లేకపోతే బధ్ధకం పెరుగుతుందంటారు. నిజమేమేమోగానీ, [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు