శశిధర్ పింగళినా కిప్పటికీ గుర్తే - ఆనాడు తడబడుతూ .. తలొంచుకునిమెట్టినింట పాదం మోపిన - క్షణం – బిడియంతో - బెరుకు బెరుగ్గా చూసిన – చూపులూ – ఈ చిన్ని హృదయానికి – రాణినిచేస్తానని ఇచ్చిన మాటా – అన్నీ గుర్తే – కానీ చిత్రంగా కాలం కాలుకడిపి – ఓ పదేళ్ళు ఇవతల పెట్టేసరికి – ఇలాతలంపట్టనంత – ఆశ్చర్యం వేళ్ళమధ్య నీళ్ళలా జారిపోయినకాలంతో పోటీపడిందో-ఏమో  అప్పుడు పెట్టిన – ఆ లేత పాదం [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు