ఒకో క్షణం,నన్ను ప్రశ్నిస్తాయినా అసహాయతని నిలదీస్తాయిఈ విశాల ప్రపంచంలో,నా అస్థిత్వాన్ని శోధించమంటాయినేనేంటో తెలియని నన్ను నిర్దాక్షిణ్యంగా ఒంటరిని చేస్తాయిచంచలత్వంతో మోసం చేస్తాయినా నమ్మకాన్ని వెక్కిరిస్తాయివాటిని పంచుకున్న పదిమందిలోనన్ను అల్పుడుని చేస్తాయిఅనుక్షణం వెంటాడుతూనాతో పోరాడతాయినే పోరాడలేనని ఎదిరిస్తేనాకు దూరమై శిక్షిస్తాయి...

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు