ఏనాడు కనుగున్నానో నినుచీకటిని అందంగా చూపే నీ వెలుగులో చుక్కలని తిరిగి లెక్కబెట్టానుకవ్వించే నీ ఉనికితో నువ్వు పుట్టించిన ప్రశ్నలెన్ని!ఆ ప్రశ్నల్లో సమాధానాలుగా నే జీవిస్తున్నపుడు ఎంత సంబరం!గడిచే ప్రతీ క్షణం క్షణపు విలువని తిరగరాసిందిఇది ఎందాకానో తెలియని నేను నిను అందుకోబోయానుఆకాశమంత దూరంగా నువ్వు..నీ దగ్గరితనపు దూరం కనుగునే ప్రయత్నం నేనాపలేదునా నీడే నిను [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు