లాలా    లా  లా ల లలలలాచిరు గాలి..  ల లా లా.. సరాగాలలా...వెండి వెన్నెల ల లా లా వెంటాడే ఊహలా...వాన  న నా నా వెల్లువయి పొంగే వలపులా...తార  ర రా రా తారాడే నీ తలపులా..మే...ఘం! మ్ హు హూ నిండు కుండ నా హృదయంలా..ఎందుకీ ఎందుకీ పరవశం?పరవశం!

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు