వేచి ఉన్న ఏకాంతం వశమై ఆ యుగళం పారవశ్యంతో  ఏకమవుతుంది...ఏమయిందో...మళ్లీ ఎదురవబోయే ఎడబాటు ఊహకంది ఆ క్షణంలో చొరబడింది..ఒక్కసారిగా ఆమె కంపించి ఆతని మీద వాలిపోయిందిచేతులు దండలా ఆతని కంఠాన్ని చుట్టుకున్నాయిమొహం ఛాతిలో దాగిపోయింది లాలనగా అతను ముంగురులు సవరించబోతేచేతుల బంధనం బిగుసుకుందిఫాలభాగామేమో ఆతని చుంబనాన్ని నిరాకరిస్తూ గారంగా ఛాతిని దోస్తుంది కొనతేరిన ఆమె [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు