చిన్నారీ చిన్నయ్యా చిన్నారీ కన్నయ్యా జో జో.. జో జోచిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యాపగలేమిటి?రేయేమిటి?చిన్నారి చిన్నయ్యా చిన్నారి కన్నయ్యాపగలేమిటి?రేయేమిటి?ఆహ? పగలేమిటి?! రేయేమిటి?!చిన్నారీ చిన్నయ్యా నీ మెలకువే నాకు పగలు నీ మెలకువే నాకు పగలుమా ఇంటా సూరీడువి జో జో.. జో జోమరి రేయేమిటి? రేయేమిటి?చిన్నారీ కన్నయ్యానీ నిదురే నాకు రేయి నీ నిదురే నాకు రేయినా కంటీ [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు