~*~జీవనంనిత్య నడక, పరుగులుప్రాధాన్యతలు మారుతూ ఉంటాయిప్రాధాన్యత ఆసక్తిని తొక్కిపడుతుందిఒక్కోసారి మరుగైపోతుంది**ఏది కవిత్వంఏది జీవితంఏది ప్రాధాన్యత**ఒక సంభాషణనాతో నేనునీతో నేనుఅందరితో నేను**పని ప్రతిఫలానిస్తుందిసంభాషణేమిస్తుందిఎప్పుడైనా ఒక్కసారి సంభాషించి చూడునడకలో ఎక్కడొకచోట ఊతమిస్తుందికన్రెప్పమూసికళ్ళలోనే ఆలింగనంచేసుకోఏదీ ఎక్కడికీ పారిపోదు సుమా!----Radhi [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు