***ఫెంటోలు అనేది ఒకరూపం 10మొదటి పాదం 15 రెండవ పాదం  దాని నిర్దిష్టత.వాటిని ఏ ఏ అంశాలకు ఏవిధమైన అభివ్యక్తి చెబుతున్నాము, వాటికుండే ధ్వని వేటిని చూచిస్తున్నాయి అనేది గమనించాలనేది నా ఉద్దేశం.కేవలము భావ ప్రదానంగా నడిచి వయక్తికంగా ఎక్కువ ఉండటంవల్ల భావ కవిత్వపు స్థాయిని మాత్రమే ఫెంటోలు పొంద గలుగు తాయి.భావ కవిత్వాన్ని 1930  తర్వాత అధిగమించి వాదాలు, వర్గాల వైపు పయనించిందని [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు