నేను ఎప్పుడో పోగొట్టుకున్నదానినిమళ్ళా పోగొట్టుకున్నానని ఎలాచెప్పనుమిత్రమా!నాన్న ఉద్యోగపు బదిలీలమధ్య తొమ్మిదవ తరగతికిసెయింట్ జేవియర్స్ హై స్కూలులో చేరినప్పుడుకొత్తకొత్త వాతావరణం మధ్యకలిసిన తొలి స్నేహహస్తానివిపదవతరగతి పరీక్షలకుకట్టా సుబ్బారావు తోటలో కలిసి చదివిన పాఠాలకుముఖ్యాంశాలను అద్దిన వాడివిఉన్నత విద్యలో నీదారి నాదారీ వేరైనాకలిసి తిరిగిన [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు