విధి వ్రాశిన వ్రాతలు మార్చిమలి వ్రాతలు వ్రాయలేరెవరూ!చిన్ని చెల్లి కన్నెపిల్లగా మారికాళ్ళపారాణి ఆరకముందేకట్టుకొన్న భర్తతో కలిసిఎర్రని బుగ్గలతో,వాలేకన్నులతోచెప్పినవారికేచెప్పి మరిమరీచెప్పిఏడుకొండల వాడిని చూడబోతేపాడుకారు బండ గుద్దిమాంసపు ముద్దగామారె!విధివ్రాశిన వ్రాతలు మార్చిమలివ్రాతలు వ్రాయలేరెవరూ!కలలు కంటూ ఇలను విడిచిఅన్నకు చేసిన బాసలు మరచినన్ను [...]

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు