బ్నింగారు జడ మీద పద్యాలు రాయమని అలా అన్నారో లేదో సునామీలా పద్యాలు అందునా కందాలు వెల్లువెత్తాయి. అన్నీ జడ మీదేనండోయ్.. పుస్తకానికి కావలసినవి తలా ఐదు పద్యాలైనా ఆ తర్వాత కూడా అద్భుతమైన పద్యాలు రాసారు ఎందరో కవిమిత్రులు. ఇంకా రాస్తూనే ఉన్నారు. పూలదండలోని పూల వాసన దారానికి తగలదా అన్నట్టు నాదో చిన్న ప్రయత్నం. కాని ఇంతోటి దానికి నన్ను శతకకర్తను చేసి సన్మానించారు.. [...]
అచ్చం పెయింటింగ్ లా ఉంది కదూ..(నిన్నటి తరువాయి.. )దూరాలు వెళ్తే మధ్యాహ్నం లోగా రాలేము.. ఇంట్లో గడిపినట్లు ఉండదని ఈసారి దగ్గరలో ఏమున్నాయని ఆలోచించాం. ద్వారపూడి, బిక్కవోలు లక్ష్మీగణపతి, కడియం మొదలైనవన్నీ ఇదివరకూ చూసేసాం. అయితే ఈమధ్యన మేం పారాయణ చేస్తున్న శివమహాపురాణంలోని 'స్కందోత్పత్తి -కుమారసంభవం' ఛాప్టర్ లో "బిక్కవోలు గ్రామంలో ఉన్న దేవాలయంలోని సుబ్రహ్మణ్యుడు [...]
Not everyone is as lucky as me to be blessed with a friend like you. Thank you so much for coming into my life and standing by my side through thick and thin. I wish you get all that you truly deserve. Happy Birthday My Friend.. May God Bless U with Health, Wealth and Success with more Smiles..
చిన్నప్పటి నుండీ ప్రతి సెలవులకీ ఓ పాతికేళ్ళపాటు కొన్ని వందలసార్లు విజయవాడ నుండి కాకినాడ, కొన్నిసార్లు అమ్మావాళ్ళ రాజమండ్రి  వెళ్ళాం కానీ ఎప్పుడూ ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రాముఖ్యమైన ప్రదేశాలు చూడలేదు. పెద్దయ్యాకా ఆ ఊళ్ళూ, అక్కడి గుళ్ళూ గోపురాలూ, వాటి ప్రాముఖ్యత తెలిసే సమయానికి వాటిని చూడాలనుకున్న తడవే చూడలేనంత దూరంలోకొచ్చేసాం. అందుకని ఎప్పుడు అటువైపు వెళ్ళినా [...]
            ఆధారం     నాలుగున్నర అవగానే శీను   టపాకాయలన్నీ   అరుగుమీద  పేర్చడం ప్రారంభించాడు.    ఇప్పుడే ఎందుకురా అవన్నీ  పరుస్తున్నావు? అంది  లక్ష్మి    "అమ్మా!"  అన్నీ   విడి విడిగా  పెట్టుకొంటున్నానే!  తీసుకొడం తేలిక,ఎన్ని కాల్చానో  ఎన్ని వున్నా యో తెలుస్తుంది.అన్నాడు శీను    లక్ష్మి దీపాలు వెలిగించడానికి   కొత్త ప్రమిదలు తెప్పించి  నిన్ననే   నీళ్ళలొ నానబెట్టింది.అలా [...]
ఇసుమంత వేసవికి ఎంతలేసి చూపులోపుట్టల్లో చీమల మాదిరి ఇళ్ళల్లో జీవులకిఆరేడు నెలలు ముడుచుకుని, మడతలు ముడుకులు కాచుకుంటూ.గోరువెచ్చని పొద్దు పొడవగానేవిత్తులు, నార్లు, మళ్ళు, నీళ్ళు, గొప్పులు, శాఖపాకాలు- భూభాషలుమిడ్ వెస్ట్ నేలలో పచ్చదనపు పరవళ్ళన్న మాటే!జూలై మాసపు ఆరంభం అంటే వెయ్యిన్నొక్క రైతుల కూటమి రాకఊరంతా శనివారపు సంత వేడుకముక్కోటి తిరనాళ్లు, మొజాంజాహీ మార్కెట్, [...]
Vaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane RePar Dukkhe Upkaar Kare ToyeMan Abhiman Na Anne ReVaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane Re Sakal Lok Maan Sahune Vandhe,Ninda Na Kare Kainee ReBaach Kaachh, Man Nischal Raakhe,Dhan-Dhan Jananee Tainee ReVaishnav Jan To, Tene Kahiye JePeed Paraaye Jaane Re Sam-Drishtine Trishna TyaagiPar-Stree Jene Maat ReJivha Thaki Asatya Na
యెవ్వరికి గలుగు నేడీ భాగ్యము నివ్వటిల్ల నన్ను మన్నించితివి గాకా || వేడు కౌను నీ గుణాలు వలదులు పొగడితే  చూడజూడ నీ రూపు సోద్యము లౌను కూడి వున్నంతదడవు గొబ్బున సంతోసమవును  యీడ నామనసు నీపై నెంత మురిపితివో || నెమ్మది నిద్రించితేను నీ కలలే కందును కొమ్మలతో నిన్ను బేరుకొని మెత్తును కమ్మర నీ గురుతులు కాయ మంటితేజొక్కుచు ఇమ్ముల నీమీది బత్తి యెంత నాకిచ్చితివో [...]
పదివేల మొక్కులు నీ పాదాలకు మొక్కేనిదే ఇదె నిన్ను వేడుకొనే నింటికి రావయ్యా పొత్తుల మాటలు నిన్ను బొదిగి యే మాడితినో చిత్తగించి నాపై దయ సేయవయ్యా కొత్తలుగా నేనెంత గునిసి జంకించితినో ఇత్తల నోరచుకొని యింటికి రావయ్యా  ||పదివేలు|| చెనకి నిన్నే మేమి సేతలు సేసొతినో మనవి చేకొని నన్ను మన్నించవయ్యా తనివిదీరగ నిన్ను తప్పులెట్టు వట్టితినో యెనసి నవ్వు సేసుక  యింటికి [...]
కాంతలాల చూడరే కన్నులపండుగలివి వింతయైన తనలోని వేడుకెటువంటిదో || సింగారించుకొనగాను చైయ విభుని జూచి అంగమెల్ల జెమరించ నాస యెట్టిదో రంగుగ మోవి మీది రసముల నిగ్గు చూచి సంగతిగా నో రూరీచవులెట్టివో || పతివాదే జవరాలు పవళించుచుండగ జూచి మతి నివ్వేరగు లయీ మక్కువెట్టిదో చతురత గొలువులో చక్కదనములు చూచి తతిగొని పులకంచీ దమకములెట్టివో || శ్రీ వేంకటేశ్వరుడు  నెలని నవ్వగా [...]
ఇది నా మరొక/ఆరవ- రవ్వంత పేలవమైన- అనువాదం.  తూలిక (నిడదవోలు) మాలతి గారి ఆంగ్ల కవితలోని పదును, నది ఊపు నా అక్షరాలకి ఇంకా అందలేదు, లొంగలేదు...అయినా నా సాధన లో కనీసం తొలి 10 అనువాదాలని పొందుపరుచుకునే స్వార్థం అన్నమాట ఇది. ప్రదర్శనాభిలాష అనుకున్నా సరిపెట్టుకుంటా...ఒక విమర్శ కలిపితేనో అభిప్రాయం తెలిపితేనో మాత్రం మరింత సంతోషిస్తాను.------------------------------------------------------------------------------నది [...]
             బందరు   నెచ్చెలి     వెళ్ళిపోయింది                      ఒకొకసారి     మనస్సు   శరీరము  శిధి లమయిపోయినట్లు  అనిపిస్తుంది . కూచోలేము,తిరగలేము ,తినలేము ,పనిచేయలేము నిద్రపోలేము  ఏదో అలజడి,ఆవేదన. ఈరోజు    లేచినదగ్గరనుంచి  అలానేవుంది .   మా పెద్దకోడలు    అమెరికా  వెడుతోంది . దిగులా అంటే  అలా లేదు . అది వెళ్ళాక    అలా కూర్చుండి పొయాను.  ఇంతలో  ఫోన్  ట్రింగ్ ట్రింగ్  అని   రారా అని [...]
"ఎన్నెల" లక్ష్మి గారికి,  గన్నవరపు నరసింహమూర్తి గారికి,  ఏల్చూరి మురళీధరరావు గారికి ధన్యవాదములు.   డా. తాడేపల్లి పతంజలి గారికి నమోవాకములు.  పతంజలి గారు వ్రాసిన అర్థతాత్పర్యసంగ్రహం. భావబంధురంగా ఉన్నది.  ఒక ఏడాదిగా ప్రయత్నిస్తున్న విషయం ఇన్నాళ్ళకి తీరిందిలా!ప|| మాదృశానాం భవామయ దేహినాం     యీదృశం జ్ఞానమితి యేపిన వదంతిచ|| వాచామ గోచరం వాంఛాసర్వత్ర    [...]
నాకిది తొలి పూర్తి అనువాదం. 10/10/2012 సమీపాల్లో గురుదేవుల ఈ గీతం అదే మొదలు నా దృష్టికి రావటం.  ఆ గత స్మృతుల మాధుర్యాన్నిఎన్నటికైనా మరిచిపోగలవా?అవి మన నయనాలు కాంచినవి, మన జీవన స్వరాలుఎప్పటికైనా మరపుకు రాగలవా?నా నేస్తం, మరొక్కసారి తిరిగిరావచ్చి నా జీవితాన భాగంగా నిలువుమన నవ్వుల కన్నీళ్ళ భాష్యాలు చెప్పుకుందాముఆ మాటల్ని  అనుభూతిద్దాముప్రత్యూష సమయాల్లో మనమిద్దరం [...]
/* One of my first translations from 10/15/2012*/వారెవరూ నీ పిలుపుకి బదులీయకపోయినా ఒక్కడవే సాగిపోవారు వెరపు తో మొగము చాటేసినాఓయి ఓ అభాగ్యుడానీ మనసు విప్పి స్పష్టం గా నీవే సంభాషించుకోవారంతా ఎటో మళ్ళిపోయి అడవి దారుల్లో నీకు తోడురాకపోయినాఓయి ఓ అభాగ్యుడానీ బాటలోని ముళ్ళు తొక్కుకుంటూరక్తసికమైన త్రోవ వెంబడి సాగిపోగాలివాన ముంచుతున్న నిబిడాంధకార నిశీధిలో వారెవరూ దీపం చూపకపోయినాఓయి ఓ [...]
పొద్దున్నే లేవడం లేటైనా వాకింగ్ మానలేక గబగబా తెమిలి బయల్దేరా. మిష్టర్ సూర్యదేవ్ అప్పుడే ఎదురైపోయాడు. వెలుతురు రాకుండా వాకింగ్ చేస్తే బావుంటుంది కానీ ఇలా మిష్టర్ సూర్యదేవ్ వంక చూస్తూ ఆ వెచ్చని చూపులు తనువుని తాకుతూండగా నడవడం కూడా భలేగా ఉంటుంది. లేటవడం కూడా బావుంది అనుకున్నా. ఓ ఎఫ్.ఎం లో గణేష సుప్రభాతం పాడుతున్న బాలమురళీకృష్ణగారి గాత్రం తాలూకూ బేస్ వైబ్రేషన్ [...]
చెన్నపట్నం ---తమిళనాడు అసెంబ్లీ: సమయం: మధ్యాహ్నం మూడు గంటలు హిందీ పేరు, మాట, పలుకు ఈ రాష్ట్రంలో వినిపించకూడదు అని శాసనసభ తీర్మానంఈ వార్త విన్న కేంద్ర ప్రభుత్వం వారు మనతోనే ఢీనా, చూస్తాం, చూస్తాం అంటూ తీవ్రమైన సమాలోచనలు --- కలైంగర్ నివాసం : సమయం: సాయంత్రం ఆరు గంటలు వాడిగా వేడిగా డి.యమ్.కె  సర్వసభ్య సమావేశం. అప్పా, మన పరిస్థితేం బాలేదు అమ్మ క్యాంటీన్, అమ్మ టి.వి., అమ్మ సిమెంట్ [...]
 JyothivalabojuChief Editor and Content Head పాఠకులందరికీ దసరా, దీపావళి శుభాకాంక్షలు. మాలిక పత్రిక అక్టోబర్ సంచిక మరిన్ని ఆసక్తికరమైన కథలు, వ్యాసాలతో ముస్తాబై మీ ముందుకు వచ్చింది..మీ రచనలు పంపవలసిన చిరునామా: editor@maalika.orgఈ సంచికలోని విశేేషాలు: 1. పోతన నన్నెచోడుడు   2. ఆరాధ్య - 1  3. హిమగిరి సొగసుల నేపాల్ 4. పదచంద్రిక  5. రహస్యం 6. మొదటి మహిళా సెనెట్ 7. తేడా (తండ్రి - కూతురు) 8. ముఖపుస్తకాయణం 9. [...]
నీటి వాలులో పూలు, రాళ్ళు రెండిటా రంగులే... పూమొక్క మొదళ్ళలోనూ రాళ్ళున్నాయి, వేళ్ళకి మట్టికి అంటిపెట్టుకుని.నీటిలో కలిసి ఇన్నో అన్నో విత్తులు నానుతున్నాయి, రాతి కింద నాచులో.బండబారిన గుండెలో మెత్తని స్పందన బలపడుతూన్నట్లు-కలకి కలకి నడుమ వాస్తవంలో గట్టి గాయమొకటి తాకినట్లుగాకంటి చూపులో కలలు, కలతలు రెండిటా ఏముంటాయి?
శ్రీయుతులు శుభావల్లభ, రెండుచింతల రామకృష్ణమూర్తి, భమిడిపాటి సూర్యలక్ష్మి, మాచర్ల హనుమంతరావు, యాడాటి కృష్ణ, బాలసుందరీ మూర్తి, కాత్యాయనీ దేవి, చెనెకల మనోహరు గార్లు ఈ సారి గడిని ఉత్సాహంగా పూరించి పంపినవారు. కూర్పరులని ఉత్సాహపరిచే రీతిలో మనోహరుగారు తప్ప మిగిలిన అందరూ అన్నీ సరిగ్గా పూరించారు.   మనోహరుగారు కేవలం ఒక్క తప్పు (గద్యకవులు బదులు వాచ్యకవులు అని రాసారు)తో [...]
ఆటా (అమెరికన్ తెలుగు అసోసియేషన్) వారు జూలై 2014లో అమెరికాలోని ఫిలడెల్ఫియా నగరంలో ఘనంగా నిర్వహించిన 13 వ 'ఆటా'​ మహాసభల జ్ఞాపక సంచిక 'అక్షర' ని ప్రచురించారు. ​పేరుకి తగ్గట్టే చూడచక్కని డిజైనింగుతో, అందమైన బొమ్మలతో, అద్భుతమైన నాణ్యతతో అచ్చు వేయబడిన 'అక్షర'లో బోలెడన్ని ఆసక్తికరమైన కథలు, కవితలు వ్యాసాలు ఉన్నాయి. నా కథకు వేసిన బొమ్మ చాలా నచ్చేసింది. ​ఇంత చక్కటి జ్ఞాపికలో [...]
                శుభాకాంక్షలు సురుచి   సాహితీ    బంధువులందరికీ    జయీభవ!  దిగ్విజయీభవ
నా జీవితంలోప్రేమకే స్థానంపూజకి లేదు .నా చేతులుపాటుపడతాయ్ప్రార్ధన చెయ్యవు .నా కోరికలునేను తీర్చుకోవాల్సినవేఏ శక్తి,భక్తి తీర్చేవి కావు .నా సాష్టాంగ ప్రణామంనా కన్నవాళ్ళకేకపట సన్నాసులకు కాదు .నాకు జీవితమంటేఅలుపెరుగని పోరాటమేఅర్ధింపులు,వేడికోళ్ళు అస్సలుండవ్ .నా ఇంట్లో పూజ గదులుండవ్ప్రేమ గదులుంటాయ్పుస్తకాల గదులూ ఉంటాయ్ .నన్ను నేను సమర్పించుకునేదినా లోని [...]
చిన్నప్పుడు దసరా పండుగ వస్తుందంటే మహా సంతోషంగా ఉండేది. స్కూలుకి దాదాపు పది రోజుల సెలవులు వస్తాయనేది ఒక కారణమైతే ఈ పది రోజులు గౌరమ్మ సందట్లో ఉల్లాసంగా గడిచిపోతాయనేది ఇంకొక కారణం. గౌరమ్మ అంటే అమ్మవారిని గౌరీదేవిగా ఆడవాళ్ళందరూ పూజించుకోవడం. ఊర్లో ప్రతీ వీధికో, రెండు వీధులకో ఒక గౌరమ్మని పెట్టుకుంటారు. కొందరు వచ్చే మూడేళ్ళు గౌరమ్మని ఎత్తుకుంటాను అని అమ్మవారికి [...]
ఒక స్పష్టమైన ఆలోచనా విధానాన్ని, ఆచరణను తెలియజేసేదే ఆచారం. మన నిత్యజీవితంలో చేసే విధులు, వాటిలో అంతర్లీనంగా ఉన్న ప్రత్యేక నియమాలు తరతరాలుగా ఆచరించడం వలన   మన సాంస్కృతిక విశిష్టతలు, విశేషాలు ఆచారాల పేరుతో వాడుకలో ఉన్నాయి... భారతీయుల సంప్రదాయాలు, నమ్మకాలు, ఆచారాలు ప్రాంతాల వారిగా వేరువేరుగా ఉంటాయి.  అసలు ఈ పండుగలు అనేవి ఏ విధంగా మొదలయ్యాయి? ఎందుకు జరుపుకోవాలి? అని [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు