బందరు కోతి!  బందరు కోతి!  ] బందరు కోతి!బందరు కోతి!ఎక్కడి నుండి వచ్చితివి?ఏందీ నీ కథ, కొంచెం చెపుమీ! ||బందరు కోతికి కోపం వచ్చి, మూతి ముడుచుకుని కూర్చుంది:అసలే మూతి కొంచెం వక్రం; ఆపై ఇంతటి అలుకా! రామ్ రామ్! ||"రామ్!రామ్!"రామ శబ్దమును వినగానే; అలుక, కినుకలు మటుమాయం!చటుకున వచ్చి వద్దకు చేరీ, మొదలెట్టింది బాతాఖానీ, మాట కచేరీ! చెట్టులు ఎక్కీ; కొమ్మలు దుమికీ; ఆకుల మాటున [...]
మేలిముసుగులోనికి ; ఎనలేని సౌందర్యము ; పోతపోసినారెవ్వరో!?||  ఎవ్వరే అందాలరాశి?   ఎవరే? ఇంకెవరే? –      || ఇంకెవరు ఔతారు,        ఆమె మా రాధమ్మ!||        నీల నీలి యమునా వాహినిలో  నల్లా నల్లని నీట సాగేను పడవ;   హైలెస్స ఎత్తుగా తెరచాప -         ఆ అవస్తారముల;           వెనుక నిలబడి;                  తొంగిచూచునది ఎవరమ్మా?      || [...]
दमुना यमुनाजनकश्च विधु-र्मिलिताः शतशोऽपि न शक्नुवते ।यदपाकरणे तदचित्तिमिरं त्वमपाकुरुषे वचसैव गुरो ॥ దమునా యమునాజనకశ్చ విధు-ర్మిలితాః శతశో'పి న శక్నువతే యదపాకరణే తదచిత్తిమిరం త్వమపాకురుషే వచసైవ గురో-- From guru tOTaka stotram of SrI SrI chandraSEkhara bharaTI mahAswami   The darkness of ignorance which can't be removed even by combining the light of hundreds of fires, suns and moons together, is dispelled by thy teaching. Oh Guru! -- On the eve of SrI vyAsa pUrNima of SrI manmatha nAma samvatsara!! Photo Credit: http://www.hamsaashramam.org/photo-gallery 
విశ్వానికున్న క్రమబద్ధతను అర్థం చేసుకోవడానికి అనునిత్యమూ కారణరహితంగా జీవించగలమా? ఇదే అత్యున్నతమైన సవ్యత. క్రమత్వం. దీని నుంచే సృజనాత్మక శక్తి కలుగుతుంది. ఈ శక్తిని విడుదల చెయ్యడానికే ధ్యానం.ధ్యానం యొక్క లోతునీ, సౌందర్యాన్నీ అర్థం చేసుకోవడం అమిత ముఖ్యమైన విషయం. కాల్పనిక సృష్టిని దాటి ఈ ఆలోచనలన్నింటికీ ఆవలగా కాలాన్ని మించినది ఏదైనా ఉందా అని మనిషి అతి ప్రాచీన కాలం [...]
అయన కారణ జన్ముడు. కష్టాలలో పుట్టి యోగమయమైన జీవితం గడిపి జాతికోసం నిరంతరం శ్రమిస్తూ  జ్ఝ్జానాన్ని పంచుతూనే పరమాత్మలో ఐక్యమైన మహాపురుషుడు. ఓగంట క్రితం షిల్లాంగ్ లో విద్యార్థులకు బోధిస్తూనే ఈ ఏకాదశి పర్వదినాన పరమాత్మ సన్నిధికి తరలి వెళ్ళారాయన. భారతీయ ఋషి సాంప్రదాయంలో ఆధునిక కాలంలో ఋషిమయ జీవితం గడపిన ఆమహానుభావుడు మనకోసం మళ్ళీ పుట్టాలని కోరుకుంటూ వారి చరణాలకు [...]
దూర్వాసమున్ని పరమేశుని పూజించిన ప్రసాద ఫలమైన పుష్పహారాన్ని దేవేంద్రునికి ఇచ్చాడు. ఐరావతమునెక్కి ఉన్న దేవేంద్రుడు నిర్లక్ష్యుడౌతూ, ఆ దండని ఏనుగుకు ఇచ్చాడు. ఐరావతం దానిని తొండముతో విసిరింది. దుర్వాసముని కోపానికి గురైన ఇంద్రుడు స్వయంభూ ఐరావతేశ్వరస్వామిని పూజించి, శాపవిముక్తుడు ఐనాడు.ఇంద్రుని వాహనమైన ఐరావతమునకు కూడా శాపవిముక్తి కలిగింది.  అందువలన [...]
శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాత పీఠంలో నాలుగు సంవత్సరాలక్రితం స్థానిక విలేకరి వెంకటరెడ్డి తెచ్చి నాటిన కదంబవృక్షం ఇప్పుడు పుష్పించటం ప్రారంభించినదిపైన  ఈనాడు దినపత్రికలో వార్త
జీవితాంతం తప్పుడు పనులు చేస్తూ చనిపోయేముందు మాత్రం భగవంతుడిని స్మరిస్తే ఆయనను పొందగలమా ?పొందగలము.కానీ...........ఇది చదవండి..శ్రీ భగవద్గీత లోని 8 వ అధ్యాయం ఐన అక్షరపరబ్రహ్మ యోగం లోని 5 వ శ్లోక భావం అందరూ ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వినే ఉంటారు. ఆ శ్లోకం ఏమిటంటే"అంతకాలే చ మామేవ స్మరన్ ముక్త్వా కళేబరంయః ప్రయాతి స మద్భావం యాతి నాస్త్యత్ర సంశయః"దీని అర్థము"ఎవరైతే మరణ సమయములో నన్ను [...]
శ్రీ కర- శ్రీ యుత- శ్రీ పరిపూర్ణా! శ్రీ రవళీకృత మృదులభాషిణీ! భక్త కల్పవల్లీ! మా పూజలు గైకొనవమ్మా! జననీ!   || శ్రీ కర || సురుచిర హాసిని! వీణా రవళీ వినోదినీ! లావణ్య మోదినీ! భావకారిణీ! అతులిత రాగ విహారిణీ! దేవీ!   || శ్రీ కర ||అంబా శాంభవి! జ్యోత్స్నా భాసిని!                   సౌందర్యాలయ మూర్తీ! జననీ!కరుణా వీక్షణ తేజోభాసిని! దేవీ!   || శ్రీ కర || ***********************************కోణమానిని [...]
ఈ దేశంలో హిందుమతం లేకుండా చేయాలని... వేదాల కు వ్యతిరేకంగా రచనలు చేయాలని ఈ తెలివి బలహీనవర్గాలకు లేదుకనుక  క్రిష్టియనులు,దళితులు చేయాలి.. పుష్కరాలకు వీరు వెళ్లకుండా చూడాలని ... స్వయంప్రకటిత మేధావులలో ఒకరైన కుంచితపు బుద్దుల ఐలయ్యగారు నిన్న హైదరాబాద్ లో పిలుపునిచ్చారు. ఇలాంటి నికృష్టులవలన సమాజంలో ఎటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి?ఇదే ఏ ముస్లింలపట్లో వాగిఉంటే  ఇతని తలకు [...]
నిన్న గోదావరమ్మ సన్నిధిలో జరిగిన ప్రమాదం,మరణించిన వారి బంధువుల వేదనాభరిత రోదనలు చూస్తుంటే మనసు కల్లోలమైపోతున్నది.  ఎమ్దుకు జరిగినది  అంటే ఎవరో ఒకరిపై ఆరోపణలు చేసి చేతులు దులుపుకోవటం మనకలవాటై పోయింది. ఇక శవాలపై కూడా రాజకీయాలుచేసే మన నాయకులతీరు పరమ అసహ్యం కలిగిస్తున్నది. వాల్లుమాత్రం ఏంచేస్తారు ? వాల్ల నైజమే అది.జనం భారీగా వచ్చేక్షేత్రాలలోనూ ,యాత్రాస్థలాలలోనూ [...]
కర్మణ్యకర్మ యః పశ్యేదకర్మణి చ కర్మ యః.స బుద్ధిమాన్ మనుష్యేషు స యుక్తః కృత్స్నకర్మకృత్৷৷4.18৷৷कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः।स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत्।।4.18।।karmaNi akarma yaH paSyat akarmaNi ca karma yaH;saH buddhimAn manushyEshu saH yuktaH kRtsna-karma-kRt.One who sees inaction in action; also sees action in inaction. Such wise person, a yOgi becomes accomplished in all actions! 1. Seeing inaction in action: Today's world everyone is busy. No one seems to have time even to think. But what is the outcome of such "busyness"? Is there any real everlasting result is gained? Each person should think about "What is action?" and [...]
స్నానం చేసే టప్పుడు ఈ క్రింది విషయాలు గమనించండిగోదావరీ మాహాత్మ్యము : ఎవరైనా రాలేక పోతే వారి కోసం మీరు చేసినా ఫలితం పొందవచ్చు. పూజలకు కావలసిన సామాగ్రి :చేయవలసిన దానాలు: పుష్కరాలలో ఎవరెవరికి పిండప్రదానం చెయ్యవచ్చో తెలుసుకోవడం కోసం ఈ క్రింది పట్టిక చూడండి. https://drive.google.com/file/d/0B0Zi3RYt07USTlpCQ0ZBRmxHdzA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B0Zi3RYt07USTlpCQ0ZBRmxHdzA/view?usp=sharing పుష్కరాలకు ఎవరైనా భద్రాచలం వస్తుంటే, అక్కడ [...]
క్రింది PDF లో గోదావరీ పుష్కర స్నాన విధానము వివరముగా వివరింపబడినది. విధానం పూర్తిగా తెలుపబడినా మీఅంతట మీరు చెసుకొమ్మని ప్రోత్సహించడం నా ఉద్దేశం కాదు. పుష్కరాలలో చక్కగా ఒక బ్రహ్మగారిని నియమించుకుని స్నానాది కార్యక్రమాలు ముగించండి. సోషల్ సైట్లలో ఏదో ఒక శ్లోకం, ఓ చిన్న పేరా చెప్పి వస్తున్న టపాలు చూసి మనసొప్పక ఈ ప్రతిని తయారు చేసి పంపుతున్నాను. షార్ట్ కట్ లో [...]
1 ||శ్లో|| రేవాతీరే తపః కుర్యాత్ మరణం జాహ్నవీ తటే| దానం దద్యా త్కురుక్షేత్రే గౌతమ్యాం త్రితయంపరం|| రేవానదీతీరములో తపస్సు చేసినచో ముక్తి లభిస్తుంది. గంగా తీరంలో తనువుచాలిస్తే ముక్తి వస్తుంది. కురుక్షేత్రంలో దానం చేస్తే మోక్షం లభిస్తుంది. గోదావరీ తీరంలో ఈ మూడూ ముక్తినిస్తాయి. 2 ||శ్లో|| పుష్యార్కే జన్మ నక్షత్రే వ్యతీపాతే దినత్రయే| సకృ ద్గోదావరీస్నానం కులకోటిం [...]
శ్రీరామ!       ఈ ఆలోచన ఎందుకు ఎలా ఒచ్చిందో ఏమో? “పుష్కరాలకు వచ్చే పురోహితులకు గుర్తింపు కార్డ్ లు ఇవ్వాలి” అన్న ఆలోచనకు శ్రీకారం చుట్టాయి ఆంథ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు.       మాది ఒకటే ప్రశ్న. "పురోహితులకే ఎందుకు కార్డ్ లు ఇవ్వాలి? వారి వలన వచ్చిన ఇబ్బంది ఏమిటి? పుష్కరాలకు వ్యాపారం చేసుకుందాం అని వచ్చే వ్యాపారస్థులకి కార్డ్ లు [...]
Ramana Venkataఅరటి చెట్టు ప్రాముఖ్యత…………. మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఏ శుభకార్యం నిర్వహించబడినా అరటిచెట్టు, అరటి ఆకు, అరటి పండు అనేవి లేకుండా ఉండవు. అరటిని ‘కదళీ’, ‘రంభా’ అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. రామాయణంలో అరటి ప్రాముఖ్యత వివరించబడితే, భాగవతంలో అరటి ఆవిర్భావమును గురించి వివరించబడింది. అరటి జన్మ వృత్తాంతం సృష్టి ఆదిలో విరాట్ స్వరూపునితో పాటు లక్ష్మీ, రాధ,దుర్గ, వాణి, [...]
 ఏరా నాగరాజూ !  యాగానికి రాలేదేమిటి ? పెట్రోలు బంకులో పెట్రోల్ పోయడానికి వచ్చిన నాగరాజును అడిగాను .మొన్నకుదరలేదు సార్! అని సమాధానం చెప్పాడు నెమ్మదిగాఅదేమిటీరా ! ఎక్కడెక్కడొ నుండి వచ్చి జనం పాల్గొంటుంటే పక్కఊరు నుండి రాలేకపోయావా ? అన్నాను కాదుసార్ ! పిల్లవాడు  చనిపోయాడు సార్!  కళ్లలో నీళ్ళు తిరుగుతుండగా చెప్పాడు. మనసు కలుక్కుమన్నది. అయ్యో ! ఎంతపని జరిగినదిరా [...]
చీకటి బూచీ! ఛల్ ఛల్ ఛల్!; వేకువ మాతా! హల్ చల్ చల్! ||పుడమి రాణికీ టింగణా గుర్రం; ఛల్ ఛల్  ఛల్  ఛల్ ఛల్  ఛల్ ఛల్ ఛల్  ఛల్  చలాకి గుఱ్ఱం ॥ పంచ కళ్యాణీ ఛల్ ఛల్ ఛల్! బాలపాపలకు కీలుగుర్రము మారాం పిల్లకు కొయ్యగుర్రముమంచి పాపలకు రెక్కలగుఱ్ఱముఛల్ ఛల్  ఛల్  ఛల్ ఛల్  ఛల్   || మారాం చేయకు పాపాయీ!మారాం, హఠములు మానేస్తే; నీకూ దొరుకును జవనాశ్వం - గుఱ్ఱంఛల్ ఛల్  ఛల్ [...]
వియత్తలిని పాదముతో:     కొలిచినాడు క్రిష్ణుడు, మన చిన్నారి  క్రిష్ణుడు! ||ఏ ముని తపస్సు చెదిరినదో? ఏ బ్రహ్మర్షి - ధ్యానమ్ము భంగమయ్యినదో!?; చిటికెలోన దేవకీ- గర్భమ్మున దూరినాడుఅయ్యారే! క్రిష్ణుడు! మన చిన్నిక్రిష్ణుడు   || అమూల్యమణుల గని ఈతడు; సువర్ణ ప్రభల నిలయము; మన ధరణికి -తేజస్సుల వరమయ్యెను, అయ్యారే! క్రిష్ణుడు! మన చిన్నిక్రిష్ణుడు  ||ఎంతగా [...]
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।।12.15।।యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః.హర్షామర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యః స చ మే ప్రియః৷৷12.15৷৷yasmAt na udvijatE lOkaH; lOkAt na udvijatE ca yaHharsham-aharsham-bhaya-udvEgaiH muktaH yaH saH ca mE priyaH By whom the world is not agitated;  By world who is not agitated, who is freed from joy, sorrow, fear and agitation; Who, He is dear to me. Devotee who is not disturbed by the world, and who do not disturb the world and freed from joy of success, sorrow of failure, fear and anxiety is the one who is dear to the God. Such is the position of [...]
అన్నింటినీ సంస్కరించి ఒక పద్ధతిలో పెట్టింది. వ్యాసభగవానుడే గదా.- కె.హెచ్. శివాజీ రావు హైదరాబాదుకృతయుగ ప్రారంభం నుంచీ అనేక మంది దివ్యాంశ సంభూతులైన మహర్షులకు ఆయా యజ్ఞయాగాదులు చేద్దామనే సంకల్పం వచ్చినప్పుడు వాటికి కావలసిన మంత్రభాగాలు, బ్రాహ్మణ భాగాలు, కూడా ఆ మహర్షులకు తపస్సమాధి సమయాల్లో హృదయంలోనే సస్వరంగా వినిపిస్తూ ఉండేవి. అలా అవి వినిపించిన తరువాత వాటి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు