Ramana Venkataఅరటి చెట్టు ప్రాముఖ్యత…………. మన భారతీయ సంస్కృతిలో ఏ శుభకార్యం నిర్వహించబడినా అరటిచెట్టు, అరటి ఆకు, అరటి పండు అనేవి లేకుండా ఉండవు. అరటిని ‘కదళీ’, ‘రంభా’ అనే పేర్లతో కూడా పిలుస్తారు. రామాయణంలో అరటి ప్రాముఖ్యత వివరించబడితే, భాగవతంలో అరటి ఆవిర్భావమును గురించి వివరించబడింది. అరటి జన్మ వృత్తాంతం సృష్టి ఆదిలో విరాట్ స్వరూపునితో పాటు లక్ష్మీ, రాధ,దుర్గ, వాణి, [...]
 ఏరా నాగరాజూ !  యాగానికి రాలేదేమిటి ? పెట్రోలు బంకులో పెట్రోల్ పోయడానికి వచ్చిన నాగరాజును అడిగాను .మొన్నకుదరలేదు సార్! అని సమాధానం చెప్పాడు నెమ్మదిగాఅదేమిటీరా ! ఎక్కడెక్కడొ నుండి వచ్చి జనం పాల్గొంటుంటే పక్కఊరు నుండి రాలేకపోయావా ? అన్నాను కాదుసార్ ! పిల్లవాడు  చనిపోయాడు సార్!  కళ్లలో నీళ్ళు తిరుగుతుండగా చెప్పాడు. మనసు కలుక్కుమన్నది. అయ్యో ! ఎంతపని జరిగినదిరా [...]
చీకటి బూచీ! ఛల్ ఛల్ ఛల్!; వేకువ మాతా! హల్ చల్ చల్! ||పుడమి రాణికీ టింగణా గుర్రం; ఛల్ ఛల్  ఛల్  ఛల్ ఛల్  ఛల్ ఛల్ ఛల్  ఛల్  చలాకి గుఱ్ఱం ॥ పంచ కళ్యాణీ ఛల్ ఛల్ ఛల్! బాలపాపలకు కీలుగుర్రము మారాం పిల్లకు కొయ్యగుర్రముమంచి పాపలకు రెక్కలగుఱ్ఱముఛల్ ఛల్  ఛల్  ఛల్ ఛల్  ఛల్   || మారాం చేయకు పాపాయీ!మారాం, హఠములు మానేస్తే; నీకూ దొరుకును జవనాశ్వం - గుఱ్ఱంఛల్ ఛల్  ఛల్ [...]
వియత్తలిని పాదముతో:     కొలిచినాడు క్రిష్ణుడు, మన చిన్నారి  క్రిష్ణుడు! ||ఏ ముని తపస్సు చెదిరినదో? ఏ బ్రహ్మర్షి - ధ్యానమ్ము భంగమయ్యినదో!?; చిటికెలోన దేవకీ- గర్భమ్మున దూరినాడుఅయ్యారే! క్రిష్ణుడు! మన చిన్నిక్రిష్ణుడు   || అమూల్యమణుల గని ఈతడు; సువర్ణ ప్రభల నిలయము; మన ధరణికి -తేజస్సుల వరమయ్యెను, అయ్యారే! క్రిష్ణుడు! మన చిన్నిక్రిష్ణుడు  ||ఎంతగా [...]
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः।हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः।।12.15।।యస్మాన్నోద్విజతే లోకో లోకాన్నోద్విజతే చ యః.హర్షామర్షభయోద్వేగైర్ముక్తో యః స చ మే ప్రియః৷৷12.15৷৷yasmAt na udvijatE lOkaH; lOkAt na udvijatE ca yaHharsham-aharsham-bhaya-udvEgaiH muktaH yaH saH ca mE priyaH By whom the world is not agitated;  By world who is not agitated, who is freed from joy, sorrow, fear and agitation; Who, He is dear to me. Devotee who is not disturbed by the world, and who do not disturb the world and freed from joy of success, sorrow of failure, fear and anxiety is the one who is dear to the God. Such is the position of [...]
అన్నింటినీ సంస్కరించి ఒక పద్ధతిలో పెట్టింది. వ్యాసభగవానుడే గదా.- కె.హెచ్. శివాజీ రావు హైదరాబాదుకృతయుగ ప్రారంభం నుంచీ అనేక మంది దివ్యాంశ సంభూతులైన మహర్షులకు ఆయా యజ్ఞయాగాదులు చేద్దామనే సంకల్పం వచ్చినప్పుడు వాటికి కావలసిన మంత్రభాగాలు, బ్రాహ్మణ భాగాలు, కూడా ఆ మహర్షులకు తపస్సమాధి సమయాల్లో హృదయంలోనే సస్వరంగా వినిపిస్తూ ఉండేవి. అలా అవి వినిపించిన తరువాత వాటి [...]
* నేటి వివాహ వ్యవస్థ మన సంప్రదాయాలను పూర్తిగా విస్మరించింది. పురోహితులుగూడా తూతూ మంత్రం గా ముగిస్తున్నారు. వైదిక ధర్మం కనుమరుగవుతోంది. మరల వైదిక ధర్మపు వైభవమును చూడగలమా?-వి.బాలకేశవులు, గిద్దలూరుఈమధ్యనే ఒక విదేశీయుడు చెప్పినట్లుగా ఒక దేశంలో అత్యధిక సంఖ్యాకులు అనసరించే ధర్మాన్ని అదే ధర్మానుయాలు విమర్శించటమనేది ప్రపంచంలో ఒక భరతదేశంలో మాత్రమే వుంటోంది. ఈ దుస్థితి [...]
గోదావరీ పుష్కరాల విశేషాల గురించి సాధనా గ్రంథమండలి వారి PDF పుస్తకాన్ని క్రింది లింక్ లో గ్రహించగలరు.https://drive.google.com/file/d/0B0Zi3RYt07USaFZIaEhSek5HR1U/view?usp=sharing
విశ్వజనీనమైనది యోగfrom andhrabhoomi daily ఆరు వేల పైచిలుకు సంవత్సరాల చరిత్ర కలిగిన యోగకు నేడు అంతర్జాతీయ ఖ్యాతి లభించింది. జూన్ 21 అంతర్జాతీయ యోగ దినంగా ఐరాస ప్రకటించింది. ‘యోగఃకర్మసుకౌశలం’ అన్నారు. చేస్తున్న పనిలో ప్రావీణ్యతను సంపాదించడమే యోగం. మనిషి నిముషానికి నాల్గు ఆలోచనలు చేస్తాడని మనస్తత్వ శాస్తవ్రేత్తలంటారు. 12 గంటల జాగృతావస్థలో మనిషి రోజూ వందల ఆలోచనలు, ఏడాదిలో ఎన్నో [...]
వాస్తు శాస్త్రంలో నాభిశిల (नाभि (शिला) కు ప్రాధాన్యత ఉన్నది.నాభి సంస్కృత పదానికి - బొడ్డు  అని అర్ధం. "బొడ్రాయి" అని తెలుగు పదం. చాలాగ్రామాలలో, బొడ్రాయి అనే మాటను, నేడు కూడా వాడుతున్నారు.గర్భవతికి, కడుపులోని బిడ్డకూ అనుబంధంగా బొడ్డుత్రాడు ఉంటుంది.నాభి - ప్రాణసంకేతం.శంకుస్థాపన, గృహ ప్రవేశ వేళలలో, నాభిశిల స్థాపన ముఖ్య పరిశీలన అంశం. .కేతేపల్లి (సువర్ణగిరి - ఈ [...]
ఒంటె, ఊష్ట్రం,  ఎడారి ఓడ; పంచతంత్రమున కరభకము ఆంగ్ల భాషలో camel అందురు  చదరంగంలో వయ్యారి పాను;  కన్నురెప్పలు మూడు చొప్పున; ఆరు కలిగిన వింత జంతువిది;మూపున నీళ్ళ ఫ్రిజ్ దాచుకునిఎండనుబడి తానెన్ని మైళ్ళు, క్రోసులుయోజన దూరాల్ అలసట లేక నడవగలుగునుఒంటె సవారీ బలే హుషారునేను ఇచ్చిన నీళ్ళను త్రాగి తుమ్ములు వచ్చెను కేమెల్ గారికి.హాచ హాచ్ హాఛ్! ...... ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦ [...]
* గ్రహస్తోత్రం చేసేటప్పుడు సూర్యుడి దగ్గరనుంచీ వరసగా చదవాలా? ఏ గ్రహం నుంచీనైనా చదవవచ్చా? - పద్మ, కాకినాడజాతక విశేషాలు తెలిసిన పెద్దల ద్వారా ఏ గ్రహానికి శాంతి చేసుకోవాలో తెలుసుకొని, ఆ గ్రహానికి సంబంధించిన శ్లోకాన్ని ఆ పెద్దలు చెప్పిన సంఖ్య ప్రకారంగా చదువుకుంటూ మొదట్లో గానీ చివర్లోగాని నవగ్రహ స్తోత్రాన్ని సూర్యుడాదిగా కేతువు పర్యంత క్రమంలో చదువుకోవటం [...]
* సంతానం లేని నాకు ఆత్మ పిండము చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఈ విధానం ఏ గ్రంథంలో వుంటుంది?- ఆర్.యస్.రామారావు, ప్రశాంతి నిలయంతెలుగు ప్రాంతాల్లో ఎక్కువగా ‘‘యాల్లాజీయము’’అనే గ్రంథాన్ని వాడుతున్నారు. దాంట్లో వుంటుంది. తమిళీయులు ఎక్కువగా ఉపయోగించే వైద్యనాథ దీక్షితీయంలోను, ఔత్తరాహులు మన్నించే వీరమిత్రోదయంలోగూడా ఈ విషయాలున్నాయి. గయలో వుండే పురోహితులకు ఈ విషయాలు బాగా [...]
మొన్న జరిగిన హనుమత్ రక్షాయాగం లో భక్తులు సమర్పించిన  దక్షిణల మొత్తాన్ని నేపాల్ భూకంప బాధితులకోసం పంపుతున్నామని చెప్పాము. అలాగే ఆమొత్తాన్ని విజయవాడ కార్యాలయంలో అందజేయమని మాపిల్లవాడు మాలకొండారెడ్డి ద్వారా ఆరోజే పంపించటం జరిగినది.ఆ రోజు యాగానికొచ్చిన ఓ వ్యక్తి అడిగారు. మాస్టారూ ! డబ్బును ఆర్ ఎస్ ఎస్ వాల్లద్వారా ఎందుకు పంపుతున్నారు. [ఈయనకు  ఆర్ ఎస్ ఎస్ గూర్చి [...]
padanamra janaugha pumartha karI prabalAgha samudra nimagna tarI mayi dESika tE SRti mUrdha carI prasarEnnu kadA sukaTAksha jharIపదనమ్ర జనౌఘ పుమర్థ కరీ ప్రబలాఘ సముద్ర నిమగ్న తరీ మయి దేశిక తే శృతి మూర్ధ చరీ ప్రసరేన్ను కదా సుకటాక్ష ఝరీ पदनम्र जनौघ पुमर्थकरी प्रबलाघ समुद्र निमग्न तरी ।मयि देशिक ते शृतिमूर्धचरी प्रसरेन्नु कदा सुकटाक्ष झरी ॥-- From guru tOTaka stotram of SrI SrI chandraSEkhara bharaTI mahAswami Oh guru, The flow of thy kaTAksha i.e., compassionate glance, that flows from the forehead of vedas i.e., upanishads, is capable of fulfilling the lives of all those who bow down at your lotus feet; it is capable of making them [...]
ఇది ఏడవ ఆవృతిగా సాగుతున్న  హనుమత్ రక్షాయాగం. అందులోనూ ఈ సంవత్సరాధిపతి శనైశ్చరులవారు.. జరుగుతున్నది శనిత్రయోదశి రోజు. పాపపుణ్యకర్మలకు ఫలితాలను వెంతనే ప్రసాదింపజేసే వారు ఆయన.యాగం ససంకల్పించినప్పటినుండి కనపడకుండా  ఎన్నో ఆటంకములు ఎదురొచ్చాయి. యాగప్రతులతయారీ వద్దనుండి పంపిణీవరకు ఒంటరి ప్రయాణమైంది . ఇక యాగసమయం దగ్గరకొచ్చేసరికి ఇప్పటివరకు అన్ని [...]
 1కాకాని గోవర్ధనరెడ్డి   దంపతులు [నెల్లూరు] 2.trinatha sharma -3 ఏరువ లక్ష్మీనారాయణరెడ్ది దంపతులు [దరిశి]4పెండ్యాల రామక్రిష్ణ-అరుణ5నాగమురారి  దంపతులు  [హైదరాబాద్]6 భీమనపల్లి వెంకట్  -దంపతులు [యు ఎస్]7 ముక్కామల శరత్ దంపతులు [యుఎస్]8గజ్జలశ్రీనివాసరెడ్డి దంపతులు  [దరిశి]9 మహాగోసాయివర్ బాబావెంకటరామరాజు దంపతులు10. దంతుర్తి రామలింగ శర్మ దంపతులు  [యు.ఎస్]11 కంధాళ శ్రీనివాసరమణ్  [...]
భగవద్భంధూ !హనుమజ్జయంతి శుభాకాంక్షలు .మే పదహారున జరుగనున్న హనుమత్ రక్షాయాగం పూర్ణాహుతికి మీరంతా సకుటుంబ సమేతంగా రావాలని మా విన్నపము. ఇంకా గోత్రనామాలు పంపని భక్తులు చాలీసా పారాయణం చేసి గోత్రనామాలు పంపగలరు. ఈరోజు ఒక మితృడు అంతర్జాలంలో  గల హనుమద్విషయములు మొత్తం ఒకచోట కూర్చి పంపారు. ఆలింక్ లు స్వీకరించగలరుజైశ్రీరాంఆత్మ జ్ఞాన స్వరూపమునకు హనుమ  జయంతి [...]
ఈరోజు మహాగణపతి పూజతో హనుమత్ రక్షాయాగం ప్రారంభమైనది/ లోకంలో సాధుజనుల క్షేమం,అసురతాదూరికరణార్ధం, సద్భుద్ధిప్రవర్ధనార్ధం,భక్తజన రక్షనార్ధం అంటూ సంకల్పించి గనపతికి అభిషేకములు,విశేష అర్చనలు జరిగాయి. మేనెల పదహారు న శనిత్రయోదశి నాడు పూర్ణాహుతివరకు పీఠంలో ప్రత్యేక కార్యక్రమములు నిర్వహించబడతాయి. భక్తులు తమగోత్రనామాలను పంపి, పూర్ణాహుతి వరకు హనుమాన్ చాలీసా,శ్రీరామ [...]
అత్యద్భుతం స్వామి లీల . సంకల్పించిన ఇరవైనాలుగు గంటలసమయంలోనే గ్రామము మొత్తం  స్వామికి అభిషేకములు నిర్వహించిన భారీ పూజా కార్యక్రమము జరిగినది. చందాలు వసూలు చేయకుండా  వస్తురూపేణా సమీకరణ జరిపటం, ఇంటింటినుండి స్వామి సేవకు తరలివచ్చిన జనంతో స్వామి అభిషేకములతో  మెరిసిపోతూ ఉండగా భక్తులుచేసే జయఘోషలతో నూజండ్ల తరించిపోయింది.గురువారం రాత్రి నేను కార్యక్రమం రూపురేఖలు [...]
శనివారం [రేపు]  నూజండ్ల గ్రామంలో గల ఆంజేయస్వామి వారికి గ్రామక్షేమం కోరుతూ సామూహికంగా అభిషేక కార్యక్రమములు నిర్వహించబడుతున్నాయి.  నిన్న రాత్రి టాబ్లెట్ల కోసం నూజండ్ల దాకా  వెళ్ళాను . చాలా రోజులయింది కదా అని స్వామి ఆలయం దగ్గరకు వెళ్ళాను. ఆలయం దగ్గర దీక్షాస్వాములు చాలామంది ఉన్నారు . స్వామిని దర్శించుకుని  కార్యక్రమాలేమి  చేస్తున్నారు అని అడిగాను. [...]
​శ్రీరామాయ నమః ఇట్లు భగవత్సేవకుడురాజశేఖరుని విజయ్ శర్మhttp://rajasekharunivijay.blogspot.com/  
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు