రచన: ఆది శంకరాచార్యశ్రీమత్పయోనిధినికేతన చక్రపాణే భోగీంద్రభోగమణిరాజిత పుణ్యమూర్తే |యోగీశ శాశ్వత శరణ్య భవాబ్ధిపోత లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||బ్రహ్మేంద్రరుద్రమరుదర్కకిరీటకోటి సంఘట్టితాంఘ్రికమలామలకాంతికాంత |లక్ష్మీలసత్కుచసరోరుహరాజహంస లక్ష్మీనృసింహ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||సంసారదావదహనాకరభీకరోరు-జ్వాలావళీభిరతిదగ్ధతనూరుహస్య [...]
* ప్రతి దినం భర్తను అనుమానించే స్ర్తికి ఎటువంటి ఫలితం చేకూరుతుంది? - యన్.సురేంద్ర, కొత్తగాజువాక ప్రతిదినం భార్యను అనుమానించే భర్తకు ఏ పాపం వస్తుందో అదే వస్తుంది. ఇహలోకంలో శాంతి లేకపోవటం ఇద్దరికీ సమానమే.* భార్య చేసే పూజలకన్నా భర్తచేసే పూజలవల్లనే ఎక్కువ పుణ్యం వస్తుంది అనేది ఎంతవరకు నిజం?- రాజు, సూర్యాపేటమన వేదోక్త కుటుంబ వ్యవస్థ గురించి మన యువతీయువకులకు సరియైన [...]
ద్వేకాంతేతిషతః సమ్యక్ పార్స్వయోః సత్యతైకతే ఇందోరివ విశాఖే ద్వే సమాహ్లాదిత చేతసీ--యోగ వాసిష్ఠము స్థితి ప్రకరణము 23 వ సర్గ 37 వ శ్లోకంdve kAntE iti ishataH samyak pArSvayOH satyata EkatE indOH iva viSAkhE dvE samAhlAdita cEtasI -- yOga vAsishTham, sthiti prakaraNam, 23rd Sarga, 37th verse.For a realized man there are two wives on both sides called satyata i.e., truthfulness and Ekata i.e., oneness just like the beautiful twin stars of viSAkha are of both sides to the moon, giving bliss to composed mind!mOhinI EkAdaSi today.... 
తల్లీ! జగత్కల్ప వల్లీ! చిదానంద వల్లీ! సుధారాగవల్లీమ తల్లీ! త్రివర్ణ స్వరూపా! త్రయీపాదరూపా! త్రిసంధ్యాస్వరూపా! త్రిమూర్త్యాత్మరూపా! త్రినేత్రా! ప్రసాదించవే తల్లీ;తద్రూపిణీ! దివ్య సద్రూపిణీ! వేద విద్రూపిణీ! తుర్య భాగ్రూపిణీ! వర్య వాగ్రూపిణీ! పూరకుంభస్వన ద్రేచకోద్భాసినీ! నీలవేణీ! యతీంద్రాదిహృత్పద్మ సంచారిణీ! భాస్కరీ! భవ్యగోలోకసంచారిణీ! దేశకాలానురూపా! వషట్కారరూపా! [...]
అజ్ఞానాంతర్గహన పతితానామత్మవిద్యోపదేశైఃత్రాతుం లోకాన్ భవదవశిఖా తాప పాపచ్యమానాన్ |ముక్త్వా మౌనం వటవిటపినో మూలతో నిష్పతంతీశంభోర్మూర్తిః చరతి భువనే శంకరాచార్య రూపా ||अज्ञानान्तर्गहनपतितान् आत्मविद्योपदेशैःत्रातुम् लोकान् भवदवशिखातापपापच्यमानान् ।मुक्त्वा मौनं वटविटपिनो मूलतो निष्पतन्तीशंभोर्मूर्तिः चरति भुवने शंकराचार्यरूपा ॥The purpose of visit to this world in the form of Adi Sankara for the supreme [...]
మానవుని శ్రేయస్సు కోరిన ఋషులు కాలంలో కొన్నిప్రత్యేక సమయాలను గుర్తించి వెల్లడించారు. ఆరోజులలో చేసేశుభకర్మలవలనవిశేషమైన ఫలితాలు ప్రాప్తిస్తాయని చెప్పారు. అమ్దులో విజయదశమి,ఉగాది,అక్షయతృతీయ ఇలాంటి కొన్ని రోజులు ప్రత్యేకమైనవి. అయితే శాస్త్రాలు చెప్పినదానిని తారుమారు  చేసి తమకనుకూలంగా ఉపయోగించుకోవటం లో మనుష్యుల వ్యాపారదృక్పథం అతితెలివితేటలను ప్రదర్శిస్తుంది. [...]
హిందూమతంలోని చతుర్వర్ణ విభాగంలో హేతుబద్ధత ఏమైనా వుందా?ఇది చాలా లోతైన ప్రశ్న. దీనికి విపులమైన సమాధానం చెప్పేందుకు ఈ వేదిక చాలదు. సంగ్రహంగా చెప్పాలంటే, యా వన్మావ సమూహాన్ని, ఏ భేదభావాలూ లేకుండా, ఒకే పరమాత్మయొక్క శరీరంగా దర్శించగల ఏకాత్మతాదృష్టి ఒక్క భారతీయ మహర్షులకు మాత్రమే సాధ్యమైంది. శరీరం ఒకటే అన్నంత మాత్రాన, అందులోని అవయవాలన్నీ ఒకే పనిచేయవు. అవి వేరయినంత [...]
మన సంస్కృతిలో పతంజలి యోగ సూత్రాలకు ఒక విశిష్టమైన స్థానముంది. ఈ సూత్రాలను అర్థం చేసుకుంటే యోగం గురించి, మానవ జీవన విధానం గురించి ఉన్న రకరకాల సంశయాలు తొలగిపోతాయి. ఈ యోగసూత్రాలకు ఆర్ట్‌ ఆఫ్‌ లివింగ్‌ వ్యవస్థాపకుడు శ్రీ [...]
కళాకారులలో ఒళ్ళు బలసిన కళాకారులుంటారు. అటువంటి వాడి కి హిందువుల మనోభావాలను గాయపరచటమంటే మహా సరదా ఆసోం లో అటువంటివాడే అక్రం అని ఓ వక్రబుధ్ధి వెధవ ఉన్నాడు వాడు శ్రీకృష్ణపరమాత్మ  బికినీలతో గోపికలచుట్టూ  బార్ లో ఉన్నట్టు ఓ చిత్రాన్ని గీచాడు. అమ్తేకాదు హిందువులు చేతకాని వాళ్లురా అన్నట్లు దాన్ని ప్రదర్శనకుకూడా ఉంచాడు.ఇక్కడ చూడండి1http://www.andhrajyothy.com/Artical.aspx?SID=100000&SupID=21అక్కడ [...]
* ఒకే ఇంటి పేరు గలవారు కొందరు తరాలు మారిపోయాయని పురుడు- మైలలు పాటించటం లేదు. ఇది సరియేనా? - కె.యమ్.శివాజీరావు, హైద్రాబాద్ ఇంటి పేరనేది తెలుగువారికి మాత్రమే వుంది. ఒకే ఇంటి పేరుతో విభిన్న గోత్రీకులు కూడా వున్నారు. కనుక, పురుడు, మైలలను నిర్ణయించటానికి శాస్తక్రారులు ఒక విధానాన్ని ఏర్పరచారు. ఒక వంశవృక్షంలో ఏడుతరాల వెనుకగల ఒక వ్యక్తిని మూల పురుషుడుగా స్వీకరించి, ఆ [...]
సాధువులలో ఒక తెగకు చెందినవారు నగ్నంగా తిరుగుతుంటారు.ఇది బుధ్ధిలేనిపని . ఇది పూర్వకాలంలో చెల్లింది కానీ 2020లో అడుగుపెడుతున్న ఈసమయంలో ఇటువంటి చర్యలను సహించలేం . ప్రస్తుతం అటువంటి సాధువులపై నిషేధం విధించాలి.  అని గోవా మంత్రి సుదిన్ధవలికర్ గారు ఆగ్రహం వెలిబుచ్చినట్లు పత్రికలలో వార్తలు వచ్చాయి.సరే ! గోవాలో చిన్న చిన్నపీలికలు కట్టుకుని, ముడ్డిమీద చెడ్డీలుకూడా [...]
* మగవారు ఉపవాసం చేయదలచుకుంటే సంవత్సరంలో ఏ రోజు మంచిది? దానివల్ల కలిగే ఫలితమేమిటి?- కె. రామారావు, ఆదోని ఎవరికి ఏ దేవుడిమీద భక్తివుంటే, ఆ దేవుడికి సంబంధించిన మహాపర్వంనాడు ఉపవాసం వుండటం మంచిది. ఉదాహరణకు, శివభక్తులు శివరాత్రినాడు, విష్ణ్భుక్తులు శ్రీరామనవమి, కృష్ణాష్టమి, ఏకాదశి ఇత్యాది. ఉపవాసము అనే క్రియకు అసలైన అర్థం- భగవంతుడికి సన్నిహితంగా మనస్సు నిలబెట్టటమే. ఆ పనికి [...]
    రేపు అనగా ది: 04-04-2015 శనివారం,  చైత్రపూర్ణిమ నాడు హస్తానక్షత్రమున కన్యారాశిలో రాహుగ్రస్త సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం సంభవించు చున్నది. భారత కాలమానం ప్రకారం (స్పర్శ) సా.గం.3-46 ని.ల నుండి  (మోక్షం) రా.గం.7-15ని.ల వరకు ఈగ్రహణం ఉన్నప్పటికీ భారతదేశంలో స్వల్ప సమయం మాత్రమే గోచరించును. హైదరాబాదు నందు సా.గం 6-32ని.ల నుండి రా.7-15ని.ల వరకు ఈ గ్రహణం కనిపించును.      హస్త నక్షత్రం వారు, [...]
భక్తరక్షకుడైన హనుమంతుడు కార్యసిధ్ధి ని ప్రసాదించటంలో బహుసులభుడు. భక్తి తో రామా అన్నవారికెల్లా రక్షణగా నిలబడి కాపాడుతూ ఉంటాడు. ఆయన గుణవర్ణన ,స్మరణ మనిషిలో నిబిడీకృతమై వున్న దివ్యశక్తులను జాగృతపరచి కార్యసిధ్ధిని కలిగిస్తుంటాయి. అందువలననే ఆయుగం నుండి ఈ యుగం లో కూడా భీతిని తొలగించి,జయమును కలిగించుస్వామిగా ఆయనను ఆరాధిస్తుంటుంది లోకం. బుధ్ధిబలాన్ని పెంచి [...]
ఆంధ్ర భారతి సైటు లోని పాఠం  ఓంకారాక్షరయుక్తము చక్రము సాంకమధ్యవలయాంతర చక్రము సర్వఫలప్రదసహజము చక్రము పూర్వకోణసంపూర్ణము చక్రము హరవిరించి దివిజాశ్రయ చక్రము గురుగతి రెండవకోణపుఁ జక్రము స్రావనిశాచరసంఘము చక్రము కోవిద తృతీయకోణపుఁ జక్రము రణభయంకరవిరాజిత చక్రము గుణయుతచతుర్థకోణపుఁ జక్రము హుంకారరవమ(హో)గ్రపుఁ జక్రము కొంకని పంచమ కోణపుఁ జక్రము ఫట్కారపరబ్రహ్మము [...]
శ్రీరామచంద్ర స్వామి ప్రవర : చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్యస్సుభంభవతు| యజుశ్శాఖాధ్యాయినే| వాశిష్ఠ – మైత్రావరుణ – కౌండిన్య త్రయార్షేయ ప్రవరాన్విత వశిష్ఠ గోత్రోద్భవస్య  రఘు మహారాజ వర్మణో నప్త్రే|                               అజ మహారాజ వర్మణః పౌత్రాయ| [...]
आस्ते देशिक चरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा ।आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥ఆస్తే దేశిక చరణం నిరవధిరాస్తే తదీక్షణే కరుణా ఆస్తే కిమపి తదుక్తం కిమతః పరమస్తి జన్మసాఫల్యమ్AstE dESika caraNam; niravadhirAstE tadIkshaNE karuNA,AstE kimapi taduktam; kimataH paramasti janmasAphalyam?-- स्वात्मनिरूपणम्, స్వాత్మనిరూపణం, svAtmanirUpaNam 147His Holiness Swami Virajeshwara Saraswati When there is lotus feet of guru, when there is boundless compassion in his glance and when there is his teaching (whatsoever if there is, other than the graceful silence!); What else greater need for fulfilment of [...]
భగవద్బంధూమీకు మీ కుటుంబానికి ఈ సంవత్సరం సర్వత్రాజయము,సుఖసంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను .జైశ్రీరాంమితృలొకరు పంపిన ఈ  
చణ్డ పాపహర పాదసేవనం గణ్డశోభి వరకుండలద్వయం దణ్డితాఖిల సురారిమండలం దణ్డపాణి మనిశం విభావయే కామనీయక వినిర్జితాంగజం రామలక్ష్మణకరాంబుజార్చితం కోమలాంగమతి సుందరాకృతిం దణ్డపాణి మనిశం విభావయే దండాయుధపాణి అయిన సుబ్రహ్మణ్యుని స్తుతి ఇది. పాదాలను సేవించు భక్తుల తీవ్ర పాపాలను హరించేవాడు, చెవుల కుండలాల కాంతుల చెక్కిళ్లలో ప్రతిఫలించి ప్రకాసిస్తున్న రమణీయ వదనం [...]
Narayanam Saikoteswararaoమహోపకారం చేసే 30 రకాల శివలింగాలు 30 Great Shiva Lingas సాధారణంగా మనకు తెలిసినవి శిలా నిర్మితమైన లింగాలు మాత్రమే. అందులో కూడా నల్ల రాతి శివలింగాలే అధికం. కానీ మనకు తెలీని శివ లింగాలు ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. అందులో 30 రకాల శివలింగాలు మరీ ముఖ్యమైనవి, అపురూపమైనవి. ఆయా లింగాలు ఇచ్చే ఫలితాలు అనంతం. అందుకే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. రకరకాల పదార్ధాలతో రూపొందిన శివలింగాల గురించి [...]
శమ్భుస్వయమ్భుహరయో హరిణేక్షణానాం యేనాక్రియన్త సతతం గృహకర్మదాసాః, వాచామగోచర చరిత్ర విచిత్రితాయ తస్మై నమో భగవతే మకరధ్వజాయ. (శృంగార శతకం, మంగళాచరణం) Sambhu i.e, the lord of transformation, svayambhu the lord of creation and hari the lord of sustainability; this trinity also been made to work for their ladies pArvati, saraswati and lakshmi by the power of that lord who is having makara dhvajam (manmadha i.e., the lord of desire) and whose ability and history can't be described in words, for him I bow down! చూడొత్తంసిత చారు చంద్ర కలికా చంచచ్చిఖా భాస్వరో లీలాదగ్ధవిలోల కామశలభః [...]
శ్రీకాకుళం అతి పురాతన చరిత్ర కలిగిన పట్టణం. భారతదేశం యొక్క  ఈశాన్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో ఒక ప్రముక పట్టణం మరియు జిల్లా యొక్క ముఖ్యపట్టణం. ఉత్తరాంధ్రగానూ, గుల్షంబాద్ గానూ, చీకాకోల్ గానూ, శీఖాకోల్‌గా కూడా పిలుస్తూ శ్రీకాకుళం స్థిరపరచబడినది.   చారిత్రక విశేషాలు దీని చారిత్రక విశేషాలలోనికి వెళితే, క్రీస్తుకు పూర్వం 6వ శతాబ్ధంలో బౌద్ద మత ప్రాభల్యం ఎక్కువగా ఉండేది. 14 వ [...]
అన్నవరం స్వామికి దండం పెట్టి;అమ్మవారి వద్ద అన్ని వరాలను కోరి;ఆహారం తీసుకుని ఆ రత్నగిరి పైని;ఆముదాలవలసలోన ఆముదము కొన్నారు;ఇవ్వాళ పట్టుదలతొ ఇంగ్లీషు నేర్చుకునిరిఈమనిలో వీణ నేర్చి,           ఈలలు వేసారందరు, ఎంతో సంతోషంతో;ఉన్నవలో నవల చదివి,           ఉట్టి కొట్టు పండుగలో హుషారుగా పాల్గొని;ఊటుకూరు ఊటబావి కడ దాహాన్ని తీర్చుకుని,ఋషికొండను ఎక్కేసి, గ్రీష్మ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు