ఇక్ష్వాకు కుల తిలక యికనైనా బలుకవె రామచంద్రా - నన్ను రక్షింపు మింక నోరఘుకులతిలక - శ్రీ రామచంద్రా ||  ||ఇక్ష్వాకు ||                                               1 చుట్టు ప్రాక్రారములు సొంపుతో గట్టిస్తి - రామచంద్రా - ఆ  ప్రాక్రారానికి బట్టె పదివేల వరహాలు రామచంద్రా ||  ||ఇక్ష్వాకు ||                                                                                            2 గోపురమంటపాల్
ధేనుకారిష్టహానిష్టకృద్ద్వేషిణాం కేశిహా కంసహృద్వంశికావాదకః |పూతనాకోపకః సూరజాఖేలనో బాలగోపాలకః పాతు మామ్ సర్వదా || ౬ ||For full AchyutAShTakam in devanagari: http://www.stutimandal.com/poemgen.php?id=80 Telugu: http://sanskritdocuments.org/doc_vishhnu/achyuta8.html?lang=te Who is unfavorable to daemons like dhEnuka, arishTa, who is destroyer of kEsi and kamsa, the player of a bamboo flute, who is angered by pUtana, who plays on yamuna river (the daughter of Sun), the young cow-heard boy, may he protect me always! --- From Adi SankarAcharya's achyutaashTakam - verse 6. --- On the occasion of kRshNAshTami of SrI hEmalambi nAma samvatsara on 14th August 2017May that bAla-gOpAlaka protect everyone always! 
**|| శ్రీ హరి హర గురు పరబ్రహ్మణే నమః ||* ★★★★★★★★★★★★★★★శ్లో|| *రవి గ్రహస్సూర్యవారే సోమేగ్రహస్తదా !**చూడామణి ఖ్యాతః తత్రదత్తమనంతకం**వారేష్వన్యేషు యత్పుణ్యం గ్రహణే చంద్ర సూర్యయో: !* *తత్పుణ్యమ్ కోటి యోగే చూడా మణౌ స్మృతం !!*_ఆదివారం సూర్యగ్రహణం, సోమవారం చంద్ర గ్రహణం వచ్చుటను *చూడామణి యోగం* అంటారు. ఆ సమయంలో చేయబడిన దానం వలన అనంతఫలం వస్తుంది. ఇతర వారాలలో సూర్య , చంద్ర గ్రహణాలలో [...]
 ఓం శ్రీకృష్ణపరబ్రహ్మణే నమో నమ: మహాభారత యుద్ధానికి కురుపాండవ సైన్యాలు సిద్ధమవుతున్న సందర్భమది.... ఆ సన్నాహాల్లో భాగంగా ధుర్యోధనుడు, అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడి సహాయాన్ని అర్ధించేందుకు ఆయన నివాసానికి వెళ్ళారు. ఇద్దరూ దగ్గరివారే కావడంతో ఎవరినీ కాదనలేక ఇరుపక్షాలకూ సాయపడేందుకు అంగీకరించాడు ఆ మధుసూదనుడు. ఒక పక్షానికి సర్వసైన్య బలం, రెండవ పక్షానికి ఆయుధం పట్టని [...]
*తేదీ. 05/08/2017 రోజున* *శని త్రయోదశి***************************నీలాంజన సమాభాసం రవిపుత్రం యమాగ్రహంఛాయా మార్తాండ సంభూతం నమామి శ్రీశనైశ్చరం. *శనీశ్వరుడు గ్రహాధిపతి.* నవగ్రహాల్లో అతి శక్తిమంతుడు. ప్రభావశాలి. మార్గశిర బహుళ నవమి రోహిణీ నక్షత్రంలో జన్మించాడు. మకర కుంభరాశులకు అధిపతి. సూర్యుని భార్య సంజ్ఞ, ఆమె సంతానం వైవస్వతుడు, శ్రాద్ధదేవుడు, యముడు, యమున. సంజ్ఞ సూర్యుని తేజాన్ని భరించలేక [...]
ఆపదలో ఉన్నప్పుడు లేక ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనసు దుర్భలం గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఈ జయమంత్రాన్ని…..ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు లేక ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలో దిక్కుతోచని పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడు మనసు దుర్భలం గా ఉన్నప్పుడు ఒక్కసారి ఈ జయమంత్రాన్ని నమ్మకం తో పఠించి స్వామి కి ఒక్క కొబ్బరి కాయ పంచదార ను నివేదించి నిర్భయంగా ముందుకు వెళ్ళండి ఒక్క [...]
చైనా రాఖీలను మీ అన్నయ్య చేతికి కట్టి, బార్డర్లో ఉన్న మన "జవాను అన్నయ్య" చేతిని బలహీనం చేయకు చెల్లెమ్మ. మన సాంప్రదాయం నూలు గొండలు లేదా దారపు రాఖీ కట్టినా సరేనమ్మా 🇮🇳🇮🇳🇮🇳
  శ్రీ గురుభ్యో నమ:"నిగమములు వేయిజదివిన సుగమంబులు గావు ముక్తి సుభగత్వంబుల్ సుగమంబు భాగవతమను నిగమంబు పఠింప ముక్తి నివసము బుధా "ఎన్ని వేదములు చదినను అవి సులభముగా ముక్తిని ప్రసాదింపజాలవు. లౌకికసుఖములన్నియు క్షణికములు. నశ్వరములు - మోక్షము పరమానందదాయకము. 'భాగవతము' అను వేదమును భక్తిశ్రద్ధలతో పఠించి.. భక్తిజ్ఞాన వైరాగ్యములు గల్గి నిష్ఠతో ఆ దేవదేవుని [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు