“పులికి జీవించే హక్కు సమానంగా ఉంది, కాబట్టి తన ఆకలి తీర్చుకోడానికి జింకను చంపుతుంది. మరి జింకకు సంబంధించిన జీవించే హక్కు ఏమయ్యింది?” తన ఆకలితీర్చుకోవడానికి పులి, జింకను తినడం, జింక గడ్డి తినడం.. ఇదంతా కూడా సమతుల్యంలో భాగమే. సమాన హక్కులో భాగమే! “ఈ బూమ్మీద పులి జాతే శ్రేష్టమైనది, జింక జాతి వుండటానికి వీల్లేదు. గడ్డి తినే మృగాలు నరకానికి వెళతాయి, ఇది దేవుని ఆజ్ఞకు [...]
జ్ఞాన శక్త్యాత్మ స్వరూపం సుబ్రహ్మణ్యస్వామి S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage. -ఎ .సీతారామారావు31/01/2016 ‘‘ఇచ్ఛా జ్ఞాన క్రియా రూప మహాశక్త్ధిరం భజే! శివశక్తి జ్ఞానయోగం జ్ఞానశక్తి స్వరూపకం!!‘‘ అని శివపురాణ వచనం.వైదిక మతంలో శివ శక్త్యాత్మకుడైన సుబ్రహ్మణ్యోపాసన గురించి చెప్పబడింది. షణ్మతాలలో- సౌర, శాక్త, గాణాపత్య, వైష్ణవ, శివమతాలతోపాటు కుమారోపాసన గురించి [...]
నాదోపాసన భగవంతుడిపై భక్తి, అనురక్తి- అనిర్వచనీయ భావనలు. పూజలు, కైంకర్యాలు, ఉపాసనలు- ముక్తికి మార్గాలు. ఈ భక్తితత్వాల్లో ‘నాదోపాసన’ ఉత్కృష్టమని సామవేదం చెబుతోంది. వాగ్గేయకారుడు త్యాగరాజు తన దైవానురక్తిని నాదోపాసనతోనే సాధన చేశారు. ఆయన రాసి, గానంచేసిన అనేక కీర్తనలు ఆధ్యాత్మికతను చైతన్యపరచే భావతరంగాలు. వాటిలో ఉపనిషత్తుల సారం కనిపిస్తుంది. నాదోపాసన గురించి [...]
ఓమ్ కార నాదము ;ఓమ్ - వింఖము - నాదము పంచ నాద బీజము  ||;నిరంతరం మననమున ;మానసము అగును కదా నళినము;సహస్ర దళయుతమౌ పుష్పము ||;హృదయమెపుడు;మసకలైన దర్పణము; ఔను కదా!మురికి మకిలిలను తుడువగఓమ్ నాదం వస్త్రము ||;ఓమ్ కారం సుధా ఝరి ;సలిల ధార లాలితమౌ;మేధస్సులు పునీతం ||'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''',ఓమ్  నమః శివాయ!ॐॐॐॐॐॐ=========== ఓమ్  nama@h Siwaaya!నాసా విడుదల చేసిన వీడియో ;======================= # [...]
వెన్నపూస ఇస్తాను చందురూడా!వెన్నుని జాడలు తెలుపు, చందురూడా! ||;వన్నె వన్నె నూలుపోగులెన్నెన్నో ఇస్తాను;ప్రతి విదియను నీవు బాగ సింగారం చేసుకోవోయ్!విదియరేఖ నెలబాలుడ! చందురూడా!విసుగుకోక మాకు ఊసు చెప్పుమోయీ! ||;మబ్బు వెనుక దాగుండీ చందురూడా!మెల్లమెల్లగా రావోయ్ చందురూడా!చటుకున వానిని పట్టి మాకు ఇవ్వుమోయ్ ||;వెన్నెలంత చల్లదనం 'వెన్నుని నవ్వు'!కానుకగా నీకు దొరుకు [...]
నీ పదపద్మములను చేరుటకై ; ఎక్కెద సోపానముల నెన్నైన నా స్వామీ!  ||నీ|| : మంచు కన్నియలు, వెలుగు కుండలలో; నింపి యుంచిరి, నీటి ముత్యములు! నీరాజనముల గైకొన రా! రా! నా స్వామీ! ||నీ||  ; తొడిమ బాలికలు, రెమ్మ దోసిట; ;నింపుకొన్నవి , పూవులాకులను; తోమాలలను స్వీకరించరా నా స్వామి!! ||నీ||  ;తరు పూజారులు, కొమ్మ పళ్ళెముల ; తెచ్చి యున్నవి, ఫలములెన్నిటినో: పక్వ ఫలములను గ్రోలర, దయతో నా [...]
వంశీ కృష్ణ! రావోయీ! విందును చేకొన రావోయీ! మా కన్నుల విందుగాను, కువలయదళ నేత్రా!   ||  ;పల్లవాంగుళి ఎంత ; కంది పోయినదో! ; గోవర్ధన గిరిని కెంగేలు మీదను – నిలిపీ, నిలిపీ || ; పదపద్మములెంతగ నొచ్చియున్నవో?  పన్నగ ఫణముల నణచీ, అణచీ  || ;కమల నయనము లెంత సోలుచున్నవో, రేయి కేళిని – సలిపీ, సలిపీ  ||   ===========================;   niirajanayanaa!  :- [ pATa – 6 ; buk pEjI 17 ] ] wamSI kRshNa! raawOyI! ; wimdunu chEkona raawOyI! maa kannula wimdugaanu, kuwalayadaLa [...]
మృదు మధుహాసము; మనోహర రూపము;కని కని మురిసెను; ఆ బాల గోపాలము || ;నెమలి పింఛమాడెను ; నుదురు పయిన ; నీలి నీలి ముంగురులు ఆడెను  ||;ఎరుపు పెదవులాడెను ; పెదవి పైన వేణువుపై – చివురు వ్రేళులాడెను ||;కుండలములు ఆడెను ; గళములోన - రంగు రంగు – పూదండలు ఆడెను ||;హరి నడుము ఆడెను ; సిరిమువ్వలు ఘలు ఘల్లన; పదపద్మములాడెను;  ||;పిల్లగాలి ఆడెను ; రాసకేళి హేల చూసి - బృందావని నవ్వెను [...]
వసంతముల సంతలోనఆగండమ్మా సుంత!ఈసులన్నింటినీ మీరు ;వీడండమ్మా! ఇసుమంతైనా! ||;పుష్పాదుల తలంబ్రాలు ;వెండి వెన్నెలల మధుపర్కాలు ధరించి ;వచ్చిందమ్మా ప్రకృతి వధువు;చూడండమ్మా వేడుక తీరా! ||;ముద్దులగుమ్మల్లారా!రేయి గుమ్మపు “మొయిలు తలుపులు”:తెరచిందమ్మా, సంధ్యారాణి (సందియపొద్దు) :కుడిపాదముಲು  పెట్టండమ్మా! ||;; యమునాతరగల కొసలపయిన ;జలతారంచుల మిసిమిప్రోగుల ;అల్లినదమ్మా, ఆ [...]
హోలీ!  హోలీ!  హోలీ! – రంగుల కేళీ, కేళీ, కేళీ – వేళల ; ఆనందముల తేలీ తేలీ ; ఆడండమ్మా! రాసలోలునితో ||;మోవి చివురుల, సుధలను గ్రోలిన ; ఎఱ్ఱని పెదవుల వాడిదిగో! వచ్చేనమ్మా వచ్చేను ;   ఎఱ్ఱని రంగులు పూయండమ్మా! ||;చెక్కుటద్దముల, నొక్కుల నుంచిన ; తెల్లని గోరుల వాడిదిగో ; వచ్చేనమ్మా వచ్చేను ;   తెల్లనిరంగును చిలకండమ్మా! || ;జాణల, నానందాల డోలల నూచిన ; నల్లనివాడు ఇడుగోనమ్మా! [...]
శివలింగాలు- సాలగ్రామాలు " శివమ్ " అంటే ’ శుభం ’ అని అర్థము. " శివ లింగము " అంటే " శుభచిహ్నము " అని అర్థము." లింగ పురాణము " ప్రకారము , ఒకసారి విష్ణువు , బ్రహ్మ ఇద్దరూ మాయలో పడి " నేను గొప్ప " అంటే " నేను గొప్ప " అని అహంకరించుతుండగా , శివుడు వారి ముందు ఒక అనంతమైన పొడవు గల అగ్నిస్థంభమై ప్రత్యక్షమై , ’ ఈ స్థంభపు కొనలేవో తెలుసుకున్నవారే గొప్ప ’ అంటాడు. బ్రహ్మ విష్ణువులు అది [...]
శివతత్వం‘శివ’ అనే మాటకు- మంగళం, క్షేమం, శాంతి, శుభం, భద్రం... ఇలా ఎన్నో అర్థాలున్నాయి. శివుడు నాద శరీరుడు. ‘నాద తనుమనిశం శంకరమ్‌’ అని త్యాగరాజస్వామి కీర్తించడంలోని విశేషమదే! శివుడికి ‘ఘోరా’ అనే రెండో శరీరమూ ఉంది. ఈ రెండో మూర్తి- రౌద్రుడు. ‘సమస్త జగత్తును లయ కాలంలో రోదింపజేస్తాడు’ అని ఆ పదానికి అర్థం. శివ తనువును సంతృప్తి చేయడానికి ‘వసోర్థారా’ హోమం చెయ్యాలని వేదం [...]
ఆదియోగ శివుడుప్రపంచంలో భిన్న జాతులు, మతాలు, భాషలు ఉన్నాయి. రాజకీయంగా చూసినా అంతటా విభిన్నత గోచరిస్తుంది. హిమాలయాల దక్షిణ ప్రాంతమంతా ‘భరతవర్షం’గా ప్రసిద్ధికెక్కింది. అందరిదీ ఒకే ఆధ్యాత్మిక దృక్పథం. ఆ సమైక్యతా సూత్రమే భారతీయులందరినీ ఒక్కటి చేసి, ఏక జాతిగా నిలిపి ఉంచుతోంది. అంతటి ఔన్నత్యాన్ని సాధించిన దివ్యమూర్తి శివుడు.యోగ సంస్కృతిలో శివుణ్ని తొలి గురువుగా [...]
       అయ్యా “నీళ్లలో నిప్పు ఉన్నది” అసలు నీరే నిప్పుగా ఉన్నది ( ఆపోవా అగ్నేరాయతనం... ) మాకు వేదంలో ఉన్నది అని ఎవరైనా వేదపండితులు చెప్పారనుకోండి, ఎవరూ నమ్మరు. నీళ్లలో నిప్పు వేస్తే ఆరిపోతుంది.  అలాంటిది నీళ్లలో నిప్పు ఉండడమేమిటి? ఈయన ఎంత అమాయకుడో? ఇంకా ఇటువంటి ఉపన్యాసాలు చెప్పి జనాలను నమ్మించాలని చూస్తున్నారు అని మనసులోనేనవ్వుకుంటారు. ఎందుకంటే చాలామందికి [...]
సాయిబాబా ఆయనకో విగ్రహం చాలా బాగుంది పుట్టపర్తి సాయిబాబా ఆయనకో ఫ్రేము ఇంకా బాగుంది భజనలు, ఆరతులు మరింత బ్రహ్మాండంగా ఉన్నదట సరే! ఇక రుద్రము - నమకము, చమకము శృతి, శివయ్య ఆరాధనకు ఆపాదించిన శృతి ఇయ్యందులో,  ఈ శృతులలో సాయిబాబాకు కానీ పుట్టపర్తి ఆయనకు కానీ పని ఏమిటని ఒకాయనప్రశ్నయట! వీరిని నమక చమకాల్లో దూర్చడమేమిటనియట ఆ ప్రశ్నయట! అంతా మాయలా ఉన్నదట ఒకానొక ఊళ్ళో వున్న గుళ్ళో [...]
మన కుంజవిహారి, భాండీర వన సంచారీఆభరణమ్ముల స్థానము లెక్కడ? లెక్కించుదమా, రాగమయీ!రమణి రాధికా !    ||;వ్రజబాలుని నాసికాగ్రమున ; ముత్యము, నీదు దంతములైనవ? రాధా! ||;రాసలోలుని – మణికుండలములింపుగ ; నీ నీలి కన్నులై, నిలిచె కాబోలును! ||;శౌరి కౌస్తుభాభరణము : చక్కని పొక్కిలి ఆయెనొ, ఏమో || ;శ్రీ హరి కస్తూరి తిలక రేఖలు, నీదు చివురు పెదవులుగ రూపొందినవేమో!? ||   [ వ్రజబాలుడు = [ పాట [...]
ఆడెను  కృష్ణుడు  ‘గోకులవనిలో’ ; ఆడెను కృష్ణుడు, నాట్యమాడెను ||;కౌస్తుభ రాణ్మణి తళుకులీనగా; కేయూరములు – బెళుకు లొత్తగా;అంగుళీయకము మిలమిలలాడా ||;కంకణ నిక్వాణముల తూగగా :శృంఖలములు నా - ట్యములు ఆడగా :   మంజీరములు తాళములేయగా || ;పింఛకాంతులు - నింగి కెగయగా : కంకణరజము – సుద్దులాడగా :  ముత్తెపు నఖములు - ముద్దులాడగా ||;మ్రోగెను వేణువు – బృందావనిలో : సాగెను Yఅమున – [...]
గింగురులెత్తే శంఖనాదమును; కడలికి ఇచ్చి సేదదీరుమోయీ! క్రిష్ణా! సేదదీరుమోయీ!    ||;వెదురు తోపులలొ; సాగే గాలికి వరములిచ్చినావా! మురళీరవముల వరములిచ్చినావా? !    || భాండీర వనము సర్వమూ ఓలలాడుచుండేను; క్రిష్ణా! ఇట ఓలలాడుచుండేను! !    ||  వనముల, ఉద్యానమ్ముల;  రాగ హేలలను ఒసగీ ఒసగీ; అలసినావు కదరా!! క్రిష్ణా!  అలసినావు కదరా! || ;సేదదీరుమోయీ! రాధ మమతల [...]
పురందరదాసు:- 1484 - 1564 ల ఉన్న భక్తవరేణ్యుడు.  దాస సాహిత్యము, "హరిదాసు గాన సాహిత్యాదులు ' – కర్ణాటక దేశమున బహుళ వ్యాప్తి గాంచుటకు కారణమైన వారిలో పురందరదాసుఒకరు.పురందరదాసు పాటలు మ్ర్దు లాలిత్య మాధురీభరితములు.   పురందరదాసు దశావతార కృతి చూద్దాము!పంకజముఖియ రెల్లరు బందు లక్ష్మీ – వెంకటరమణగారతి ఎత్తిరె ;  ||పం|| ;మత్స్యావతారగె ; మందరోద్ధారిగె ;;ఉత్సాహది భూమి తందవగె [...]
ఆప్త బంధాలు‘సూర్యుడు ఒకడే అయినా, సమస్త జీవరాసులకూ సకల విధాలుగా కనిపిస్తాడు. భగవంతుడు తాను సృష్టించిన నానావిధ ప్రాణుల హృదయ కమలాల్లో ఎన్నో రూపాలతో కొలువై ఉంటాడు. ఆ భగవత్‌ స్వరూపాన్నే పవిత్ర హృదయంతో ప్రార్థిస్తున్నాను’ అని శ్రీకృష్ణ భగవానుణ్ని భీష్మాచార్యుడు స్తుతించినట్లు పురాణాలు చెబుతున్నాయి.మట్టిముద్ద ఒక్కటే. అదే పలు పాత్రలుగా రూపొందుతుంది. బంగారం ఒక్కటే [...]
ఆత్మ దర్శనం! ఈ లోకంలో పుట్టిన ప్రతి మనిషి మరణించేవరకు అనునిత్యం మూడు అవస్థలు అనుభవిస్తుంటాడు. అవి- జాగ్రత్‌, స్వప్న, సుషుప్తులు. అంటే- మేల్కొని ఉండటం, కలలు కనడం, నిద్రపోవడం. ఈ మూడు అవస్థలూ బుద్ధిపరమైనవే గాని, ఆత్మకు సంబంధించినవి కావని వేదాంతులు చెబుతారు. మసక చీకటిలో నేలపై పడి ఉన్న తాడును చూసి పాము అనుకొని భయపడటం సహజం. వెలుతురులో చూసినప్పుడు- [...]
సంతః పుత్రాః సుహృదయుతవా సత్కళత్రం సుగేహం విత్తాధీశప్రతిమ వసుమాన్ కోభవీతు ప్రకామంఆశాస్వాస్థా అమృతకిరణాస్పర్ధికీర్తిచ్చటావా సర్వం వ్యర్థం మరణ సమయే సాంబ ఏకః సహాయఃListen the sAmbAshTakam: http://www.shaivam.org/gallery/audio/sanskrit/sk_sambashtakam.mp3Great sons, wonderful friends, good wife, beautiful housewealth equivalent of kubera, all desires fulfilled,healthy and fit, glory spreading like bright rays of moonall these are useless at the time of death. Only the supreme lord (samba) comes to rescue. -- Sri manmatha year mArgaSIrsha mAsa SivarAtri today..... 
 నేను ఏవిధంగానూ ప్రెమ వివాహాన్ని ప్రోత్సహించడం, వ్యతిరేకించడం చెయడం లేదు. నేటి కాలంలో ప్రేమవివాహాలు అధికమవుతున్నాయి కనుక వాటిగురించి జాతకపరిశీలకులకు అవగాహన ఉండాలి కనుక కేవలం జాతక విషయంగా తీసుకున్నానని గ్రహించండి. జాతక చక్రంలో ప్రేమను ఐదవభావం, వివాహన్ని ఏడవ భావం సూచిస్తాయి. ఈ రెండు భావాధిపతుల పరివర్తన, లేదా పరస్పర వీక్షణ లేద ఇద్దరూ ఒకే భావంలో కలిసి ఉన్నా అది [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు