“మిర్యాలగూడ పరువుహత్య” – నా విశ్లేషణ (దయచేసి పూర్తిగా చదవండి. సగం తరువాతే అసలు విషయం మొదలవుతుంది)“ప్రేమించుకుంటే చంపేస్తారా?”“కుల్ల గజ్జే హత్యకి కారణం”“తండ్రివైనా కూతురు ఎవర్ని పెళ్లి చేసుకోవాలో నిర్ణయించే హక్కు లేదు”“హిందూ ధర్మమే హత్యకి కారణం”“దళితులకి రక్షణ లేదు”“ఏం చేసినా సరే, అసలు చంపడం ఏమిటి?”స్థూలంగా అమృత – ప్రాణయ్ పక్షం వహిస్తున్న వారి వాదన. ఒక్కో [...]
భళి భళీ భళి భళీ ;ఈ వ్రేపల్లెనందు నీ మేటి లీలలు ; భళి భళీ ;ఎన్నైన ఎన్నైన వర్ణించుకొన - చాలునా యుగములు ;వనమాలి, చాలునా కల్పములు ;  ||;కూర్మావతారమున నాడు మందర గిరిని ; పాల - కడలిలోన నీ మూపు పయిన ;పదిలంగ నిలిపావు; కొనగోటి పయిన గోవర్ధనమ్మిది;కూర్మావతారుడా, నీకేమి లెక్కా  ;  ||;క్షీరాబ్ధి శయనించి - ఎల్ల లోకమ్ములను ;చల్లగా బ్రోచేటి చిద్విలాస స్వామి! ;అల్లరుల క్రిష్ణయ్యగ [...]
ఆ కుండలోన ఏమున్నది చెపుమా చెలులు ;- కుండను నడుమున పెట్టి ; కోమలి వెళుతూన్నది ;కుండలోన ఏమున్నది!? ఆ కుండలోన ఏమున్నది చెపుమా ~ఆమె సమాధానం ;-కపిల ధేనువు భక్తి ఉప్పొంగగా ; చేపిన గుమ్మపాలు ఓ భామినీ! ;  ||;2] భుజముల దుత్త పెట్టి ; నడచి పోతున్నావు ; దుత్తలొ ఏమున్నది!? ;ఆ దుత్తలొ ఏమున్నది!?  ; నుడువుమ హంసగామినీ ~~ ఆమె ;- ఈ దుత్తలలొ,అరచేతి మందాల చిక్కని - మీగడల పొరలు [...]
తోట యావత్తూ పరిశుభ్రం అయ్యింది ; నిగనిగలాడుతు - అద్దంలా -పరిశుభ్రం అయి ఉంది ;రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా, వేగమె రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా  ;  || ;ఆకులు అలములు ఊడ్చీ ఊడ్చీ ; తోటను శుభ్రం చేసారు అందరూ ; ఆటలాడుకుందము, రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;  తొందరగా - రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;గమ్మున రావయ్యా క్రిష్ణయ్యా ;  || ;దుమ్ము ధూళీ బాగా తుడిచీ ; సిద్ధం చేసిరి నేస్తాలు [...]
క్రిష్ణ సాన్నిధ్యాన - ఆత్మానందం ;శ్రీక్రిష్ణ సాన్నిధ్యాన - పరమానందం ; గడియించును ప్రకృతి, ఆబాలగోపాలం ; || ;వెదురుగడలు - తన చేతిలోన పిల్లగ్రోవులు ;చెరకు గడలు - రాధ నవ్వు తీపి పాటలు ;;బోలు చెట్ల గడలు అన్ని - గడుసుగాను ఎత్తుగడలు ఎన్నొ వేసి ; నేడిటుల ఇటను ఔరా -సంగీత, కళా సామ్రాజ్య - స్థానములను పొందెను ; అగ్రస్థానములను పొందెను ; || ; ఐతేనేం -బహు బడాయి పోవుచుండు - మన్మధుడు [...]
ఆలంబనమే - అతని నవ్వు కాంతుల ; పుష్ప లతల నిశ్శ్రేణి ;ఆలంబనమే - ఆరోహణమే ;  || ;ఆరోహణ ఆరోహణ ; సంగీతం రాగముల ; మృదు మాధురి ఆరోహణ ;  || ;లాక్షణికం లాక్షణికం ; లక్షణమౌ లాక్షణికం సూత్రముల అల్లికలను అందించును ; అతగాడి సుతిమెత్తని హొయలొలికే కదలికలు ;  || ;కదలికలే నాట్యాలు, లాస నర్తనముల ; ఎల్లరిని పులకింతల తేలించే అతడెవరు, అతనెవరు!? నెనరుగ చెప్పాలంటే - వేరెవ్వరు [...]
ప్రకృతికి పులకింత,బ్రహ్మ తూలికకు ;పన్నీటి చిలకరింత,పల్లెపట్టు గుబాళింపు ;  ||;వెన్నెల, వెన్నెల, వెన్నెల ;వెన్నెల కొలతలు ఎంత?వెన్నెల తూకం ఎంత?దుత్తలోని వెన్నలతొ సరి సమం ;  ||;వెన్నెల, వెన్నెల, వెన్నెల ;వెన్నెల తూకం ఎంత?వీశ, మానిక, కుంచం ;ఆ గగన పర్యంతం ;   ||;వెన్నెల బరువు ఎంత? మన కృష్ణుని నవ్వు అంత ;కాదు, క్రిష్ణ హాసములకు ;ఎంత మాత్రమూ సరితూగవులే!అవి సరితూగవులే!  ;   ||
మోదముల సందడి, నిత్య సందడి ;సందడితో త్రుళ్ళింతల నందనవనము,  బృందావనము ; శ్రీ బృందావనము ; ||;మల్లె, పొగడ, చేమంతీ విరుల భాష "సౌగంధం" : సుగంధముల బృందావని ; భువికి రాజ పతకము ;  ||;గోప వనితల చేత ; దండలు, పువుల దండలు ;దండలతో పాటుగా కోల కర్రలు ;దండములు; వెదురు దండములు ;టిక్ టిక్ టిక్ ; టిక్కు టిక్కు టిక్కు ;  ||;కోలాటపు కర్రలను అందుకొనెను రాధిక ఆను;కళలకు కాణాచి తాను; కోమలత్వ పెన్నిధి [...]
పదే పదే అదే మాట ; తుంటరి గోవిందు పేరు ; లోలాక్షీ! ఏమందును, అది, నిద్దుర - స్వప్నాల -ఊట కదటే ఓ యమ్మా :   || ;ప్రతి క్షణము, ప్రతి పూట వింత ఈ క్రిష్ణ లీల ; ప్రతి రోజు, ప్రతి చోట అదే ఇదే క్రిష్ణ హేల ;అది, నిద్దుర - మెలకువల -స్వప్నాల - ఊట కదటె ఓ యమ్మా :   || ;వాడుకతో అతను నడచు వింతదైన బాట ; భక్త కోటిని చేర్చును లక్షణంగ సంక్లిష్ట రహిత సీమ ;అది, జాగృత్ - చేతనల -స్వప్నాల -ఊట [...]
Qn :- రాధిక మనోహరుడు ;  రాధికకా మనోహరుడు ఇతడు!? ;Ans ;- రాధికా మనోహరుడు - ఇతడే, నీలమోహనాంగుడు, కృష్ణుడు ;  || ;మేలిముసుగు జల్లెడ బాగున్నది ;నీ మేలిముసుగు జల్లెడ బాగున్నది! ; ధూళిని వడబోసి, మనము  ;చుక్కలను ఇద్దాము నింగికి ; తళుకు చుక్కలను ఇద్దాము నింగికి ; ; అంటూంటాడు బహు తుంటరి ;   ||;ఆరు బయట తోటలు ; ఆ పచ్చిక బయలులు ;కనబడదు తేటగా ఆరంజ్యోతి ; ఆ అరుంధతీ తారనిపుడు చూడాలి [...]
క్రిష్ణుడు అడిగిందే తడవుగా ఇవ్వలేదు నెమలికన్ను అమ్మకచెల్లా! : నెమలి ఎంత గడసరి, అమ్మకచెల్లా! ||;నాట్య సోయగాను తిలకించెను క్రిష్ణయ్య ; వయ్యారి మయూరి - నాట్య సోయగాను తిలకించెను క్రిష్ణయ్య ; 'నెమలీ! ఇటు రమ్మనెను ;రా! రా! రా రమ్మనెను ;ముద్దుగాను పిలిచెను చిన్ని క్రిష్ణుడు : || ;'వస్తే నాకేమిటి!? ఏమిస్తావు!?'రొక్కించెను గడుసు నెమలి ; కొక్కిరించు టెక్కెముతో ఆ కేకి [...]
రాగాల వాహినిలొ ; ఒక మృదుల గీతిక ; ఆ క్రిష్ణ మురళీ రవళి - రవల చుక్కానియే ;కూనిరాగమేల రాధికా!? లోలోన అట్లాగ -  నీవే కద - శ్రీకృష్ణ ప్రేమ - సామ్రాజ్య ఏలిక  ;- ||సాగనీయవోయి ఝరిలో ;వలపు నావ - ఊసులన్ని ఝల్ ఝల్లన ;సాగనీయి మును ముందుకు|| ;వనితా మానస వాసి ;ప్రణయ గృహ నివాసి నీవే కద శ్రీకృష్ణా! మ్రోగించుము నీ వంశీ ; ;యమునా తిన్నెలపై లీలా విహారి ; ఖుషి ఖుషిగా ప్రతి చలనం ;నీదు హేల [...]
జరీ బుటా అవగుంఠనము ధరియించెను రాధిక ;ఆ వలిపెమ్ము వెనుక ; స్మిత వదనం, సిరి సిరి ;రాధమ్మ - స్మిత వదనం ; సిరి సిరి  ;  ||;మేలిముసుగు వెనుక మిన్నంటిన అందము ;చల్లనైన చందనముల చందము ; ఆ అందము , ఆ చందము ఎచ్చటివమ్మా!?అవి, చెరకు వింటి వేలుపు మన్మధుని కానుకలు  ;  ||;ఆమె వెనుక అపరంజి నవ్వులు ;ఆ నవ్వుల తొణుకులు - ఎక్కడి నుండి!?ఆ పువ్వుల చెణుకులు - ఎవ్వరివమ్మా!?  ;అవి, వేరెవరివి [...]
గోరంత దీపమ్ము వీడు, చిన్నమ్మా! ;మా చిన్నారి కృష్ణుడు ;ఎల్లరి కంటి దీపం జ్యోతి వెలుగుల తోడు ;  ||కొన గోరు మీటుల చిన్న వాడు క్రిష్ణమ్మ ;  గోరంత వెన్న చాలని అంటాడు ; గోరంత వెన్న - తనకు చాల ఎక్కువ - అంటాడు ;చిటికెడంత ఇస్తే చాలమ్మా అంటాడు ; చిట్టి గోళీ అంత ఇస్తే చాలు లేమ్మా - అని ;మరి మరి మరి మరీ వేడుకుంటుంటాడు ;ఏమరనీయడు ఒక క్షణము ఐనా ; || ;మాత యశోదమ్మ వద్దకు చేరి, గారాల [...]
మిత్రలందరికీ వినాకచవితి పండుగ శుభకాంక్షలు. గణపతి స్వామి వారి కరుణా కటాక్షాలు మీ కుటుంబ సభ్యులు అందరికీ పుష్కలం గా లభించాలని కోరుకుంటున్నాము...........దుర్గేశ్వర
పదే పదే నీ ధ్యానమె చేసేను రాధిక ;మరల మరల - పొరపాటిది  - అనుకుంటూనే మానదు .......... ;;  'పోదూ, ఇది పొరపాటు' - అనుకున్నా మానలేదు ;పొరపొచ్చము లెన్నెన్నో, అలవాటుగ ఐనవి ;  ||;కన్న చేతి వాటం మహిమేమో గాని ; లిప్త కాలమందుననే - తన తుంటరి, అల్లరి చేతలన్ని మరతురు ; ఇది ఎట్లా సాధ్యం!?;  || ;అలవాటు, పొరపాటు, గ్రహపాటు, ఏది ఏమైన గాని ; సకల సమస్యలనూ బాపేటి ఔషధం ; కృష్ణ సాన్నిధ్యం, ఇది [...]
వెదురు బొంగు ఎత్తినది ;సరి కొత్త  అవతారం - వేణువుగా ; నవ మోహన రాగముల కోశముగా ;  ||  ;బిక్కు బిక్కు మంటూ ఉన్నట్టి వెదురు ; కీకారణ్యంలో మారు మూల  -బిక్కు బిక్కుమంటూ ఉన్నట్టి ఈ చిట్టి తరువు ;   || ఎత్తినది అవతారం, సరి కొత్త వేణువుగా  || ;అసలే అతి సన్నం ; గడకర్రవు నీవు - అని మహా మహా వృక్షాలకు - చిన్న చూపు ;తన పైన వల్లమాలినంత చిన్న చూపులు ;  ||;మురళికేమొ తెగ [...]
మబ్బులు అవియే ; గగనం అదియే ;ప్రభా కిరణముల -తేజముతో -         అన్నీ పరిపూర్ణం ;   ||;ధారుణి అదియే ; గాలులు అవియే ; సస్య కేదారం పచ్చని పైరుల         అన్నీ పరిపూర్ణం ;   ||;చిన్ని వ్రేపల్లె అదియే ; భాండీర వనాలు అవియే ; యమునా వాహిని అదియే ; రాధా క్రిష్ణ విలాస హేలల సందడి ;        అన్నీ పరిపూర్ణం ;   ||================; ,;mabbulu awiyE ; gaganam adiyE ; suuryuni raaka ; prabhaa kiraNamula - tEjamutO         annee [...]
🙏🏾💲💲💲🙏🏾1982🙏🏾కర్ణాటక దండేలీ అడవుల్నుంచి 75 అడుగులపొడవున్న 6 టేకుమానులు తీసుకుని 16 చక్రాలట్రాలీ బయలుదేరింది. ఇంత భారీ వాహనంచేరాల్సిన గమ్యం 430 కిలోమీటర్లు!డ్రైవర్రెండు చేతులూ జోడించి దేవుని ప్రార్ధించాడు.వందల కంఠాలు"గోవిందా! గోవిందా!"అంటూ ప్రతిధ్వనించాయి. అతన్ని ఏ శక్తినడిపిందో మరుసటిరోజు సాయంత్రానికిగమ్యానికి చేరువలో అలిపిరి వద్దకు ఆ ట్రాలీచేరుకుంది. డ్రైవర్ [...]
మళ్ళీ  ఏదో  ముంచుకొస్తోందిసంకేతాలు చూస్తుంటే   కర్మదేవతలు మనకు  హెచ్చరికలు  జారీచేస్తున్నట్లు  కనపడుతున్నది  .  శ్రీవారి ఆలయం లో జరుగుతున్నా అపచారాలపై కథనాలు ,అక్కడ రాజకీయనాయకుల నీచక్రీడలు ,మొన్న న్యాయ స్థానాలు  పవిత్ర ఆలయమర్యాదలపై అనవసరపు తీర్పులు,నిన్న కేరళ లో ఉత్పాతం ,పలురాష్ట్రాలలో  ప్రమాదాల హోరు ఇవిచాలవన్నట్లు    ఈరోజు   సాక్షాత్తూ  [...]
"మందా మరేడ్య భూపుత్ర సూర్య శుక్ర బుధేందవః "- అంటే అర్ధం తెలుసా???SUN'DAYMO(O)N'DAYTUESDAYWEDNESDAYTHURSDAYFRIDAYSATUR(N)DAY - అంటే ఏమిటో తెలుసా?అసలు ఈ వారాలను మొదట తయారు చేసిందెవరో తెలుసా?వీటిని కాపీ కొట్టి, ఇవి మావే అని డబ్బా కొట్టుకుంటున్నది ఎవరో తెలుసా?సూర్యహోరచంద్రహోరకుజహోరబుధహోరగురుహోరశుక్రహోరశనిహోర - అంటే తెలుసా?ఇవి సంస్కృత గ్రంధాలలో మన ఋషులు చేసిన వారాల విభాగమని తెలుసా?ఇవి ఎంతో శాస్త్రీయమైనవి [...]
సోషల్ ఐసోలేషన్ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకు ముందు చదువుకోవటానికి  కేవలం ప్రభుత్వ పాఠశాలలే ఉండేవి. దాని వలన ఎంత డబ్బున్న వాడైనా ఏ కులానికి చెందిన వారైనా ఏ మతానికి చెందిన వారైనా, అందరూ ఒకేచోట ఒకే తరగతి గదిలో కూర్చుని చదువుకునే పరిస్థితి ఉండేది. దీనివలన ఒక ఉన్నత వర్గం వాడికీ ఒక బీద వాడికీ మధ్యన పెద్దగా gap ఉండేది కాదు. ఇదొక రకమైన సోషల్ ఈక్వాలిటీని తీసుకుని వచ్చేది. ప్రొఫెసర్ [...]
కథ : కాకి స్వగతం...రచన : రంజిత్ గంగవరపు...తప్పకుండా  చదవాల్సిన కథ.........నాపేరు "కాకి"నాకది మనుషులు పెట్టిన పేరు... "అస్థిపంజరం" ఇది నేను మనుషులకు పెట్టిన పేరు... ఎందుకో ఈ కథ చివరలో మీకు అర్థమవుతుంది.....నాకు నలుగురు పిల్లలు..... అందులో రెండు నా పక్క చెట్టు మీద ఉండే కోయిలవి ....కోయిలకి గుడ్లు పెట్టడం మాత్రమే తెలుసు, పిల్లలుగా మార్చడం తెలియదు... కానీ ,మాకు గుడ్లు పెట్టడం ,వాటిని పొదగడం, [...]
అక్బర్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుబాబర్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుఖిల్జీ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుజహంగీర్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుఅల్లావుద్దీన్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుటిప్పుసుల్తాన్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుబహమనీసుల్తానులు నరికారు - శాంతి అన్నారు నిజాం రజాకార్లు నరికారు - శాంతి అన్నారు కుతుబద్దీన్ ఐబక్ నరికాడు - శాంతి అన్నాడుఆఖరికి గుంట నక్క మహమ్మద్ అలీ జిన్నా కూడా నరికాడు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు