आस्ते देशिक चरणं निरवधिरास्ते तदीक्षणे करुणा ।आस्ते किमपि तदुक्तं किमतः परमस्ति जन्मसाफल्यम् ॥ఆస్తే దేశిక చరణం నిరవధిరాస్తే తదీక్షణే కరుణా ఆస్తే కిమపి తదుక్తం కిమతః పరమస్తి జన్మసాఫల్యమ్AstE dESika caraNam; niravadhirAstE tadIkshaNE karuNA,AstE kimapi taduktam; kimataH paramasti janmasAphalyam?-- स्वात्मनिरूपणम्, స్వాత్మనిరూపణం, svAtmanirUpaNam 147His Holiness Swami Virajeshwara Saraswati When there is lotus feet of guru, when there is boundless compassion in his glance and when there is his teaching (whatsoever if there is, other than the graceful silence!); What else greater need for fulfilment of [...]
భగవద్బంధూమీకు మీ కుటుంబానికి ఈ సంవత్సరం సర్వత్రాజయము,సుఖసంతోషాలు కలగాలని కోరుకుంటున్నాను .జైశ్రీరాంమితృలొకరు పంపిన ఈ  
చణ్డ పాపహర పాదసేవనం గణ్డశోభి వరకుండలద్వయం దణ్డితాఖిల సురారిమండలం దణ్డపాణి మనిశం విభావయే కామనీయక వినిర్జితాంగజం రామలక్ష్మణకరాంబుజార్చితం కోమలాంగమతి సుందరాకృతిం దణ్డపాణి మనిశం విభావయే దండాయుధపాణి అయిన సుబ్రహ్మణ్యుని స్తుతి ఇది. పాదాలను సేవించు భక్తుల తీవ్ర పాపాలను హరించేవాడు, చెవుల కుండలాల కాంతుల చెక్కిళ్లలో ప్రతిఫలించి ప్రకాసిస్తున్న రమణీయ వదనం [...]
Narayanam Saikoteswararaoమహోపకారం చేసే 30 రకాల శివలింగాలు 30 Great Shiva Lingas సాధారణంగా మనకు తెలిసినవి శిలా నిర్మితమైన లింగాలు మాత్రమే. అందులో కూడా నల్ల రాతి శివలింగాలే అధికం. కానీ మనకు తెలీని శివ లింగాలు ఇంకా అనేకం ఉన్నాయి. అందులో 30 రకాల శివలింగాలు మరీ ముఖ్యమైనవి, అపురూపమైనవి. ఆయా లింగాలు ఇచ్చే ఫలితాలు అనంతం. అందుకే వాటి గురించి తెలుసుకుందాం. రకరకాల పదార్ధాలతో రూపొందిన శివలింగాల గురించి [...]
శమ్భుస్వయమ్భుహరయో హరిణేక్షణానాం యేనాక్రియన్త సతతం గృహకర్మదాసాః, వాచామగోచర చరిత్ర విచిత్రితాయ తస్మై నమో భగవతే మకరధ్వజాయ. (శృంగార శతకం, మంగళాచరణం) Sambhu i.e, the lord of transformation, svayambhu the lord of creation and hari the lord of sustainability; this trinity also been made to work for their ladies pArvati, saraswati and lakshmi by the power of that lord who is having makara dhvajam (manmadha i.e., the lord of desire) and whose ability and history can't be described in words, for him I bow down! చూడొత్తంసిత చారు చంద్ర కలికా చంచచ్చిఖా భాస్వరో లీలాదగ్ధవిలోల కామశలభః [...]
శ్రీకాకుళం అతి పురాతన చరిత్ర కలిగిన పట్టణం. భారతదేశం యొక్క  ఈశాన్య ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో ఒక ప్రముక పట్టణం మరియు జిల్లా యొక్క ముఖ్యపట్టణం. ఉత్తరాంధ్రగానూ, గుల్షంబాద్ గానూ, చీకాకోల్ గానూ, శీఖాకోల్‌గా కూడా పిలుస్తూ శ్రీకాకుళం స్థిరపరచబడినది.   చారిత్రక విశేషాలు దీని చారిత్రక విశేషాలలోనికి వెళితే, క్రీస్తుకు పూర్వం 6వ శతాబ్ధంలో బౌద్ద మత ప్రాభల్యం ఎక్కువగా ఉండేది. 14 వ [...]
దిక్కాలాద్యనవచ్చిన్న అనంత చిన్మాత్ర మూర్తయే స్వానుభూత్యైక మానాయ నమః శాంతాయ తేజసేdik kAla Adi anavicchinna ananta cinmAtra mUrtayE svAnubhUti Eka mAnAya namaH SAntAya tEjasE dik means directions representing space, kAla means time representing time in the form of past, present and future; Adi means starting. So, starting with space and time, every other physical element that makes up this worldanavacchinna means uninterrupted, unsplit, uncut, undivided; chinna is to break, split and interrupt, an- prefix negates itananta cinmAtra means infinite consciousness; anta means end, an- prefix makes it unending i.e., infinite and cit is consciousness mAtra emphasises 'nothing but' making cinmAtra is nothing but consciousness. mUrti is the formsva-anubhUti means one's own realization (other than external sense perception or inference of [...]
  శంకరుడు అంటే  సంతోషం  కలిగించువాడు  అని వేదాలలో వివరింపబడినది...   గాలి ఏ విధముగా వ్యాపిస్తున్నదో ఆ విధముగా వ్యాపించే శక్తి "శం"  అక్షరమునకు కలదు. " శం" నామము ఆనందముతో నిండినది.   ఏదైనా శివాలయమునకు మనం వెళ్ళినప్పుడు  శివ నామ ఘోష మన మనసులో ఆనందాన్ని నింపివేస్తుంది .  అదే పెద్ద నిదర్శనం . "శం" అనే పదానికి చిదానందం అని కూడా అర్ధమ్. "కర" అనగా అందించేవాడు లేక చేకూర్చువాడు అని [...]
 అమ్మ   శారదాస్వరూపమై   ఈరోజు అర్చనలందుకున్నది.  లక్ష్మీ,సరస్వతి, రాధా సావిత్రీ సమేతంగా కొలువైన అమ్మలగన్నయమ్మ దుర్గమ్మ సన్నిధి లో ఈరోజు అర్చనాదృశ్యములివి
క్రితం ఏడాదిలో అనుకుంటా మా అన్నయ్య Sacred Chants, Holy Chants సీరీస్ సీడీలు కొన్ని కొన్నాడు. ఫ్యూజన్ మ్యూజిక్ పధ్దతిలో చేసిన కొన్ని స్తోత్రాలూ, అష్టకాలు ఇందులో ఉన్నాయి. వినడానికి చాలా బావుండి, మనసులో అలజడిగా ఉన్నప్పుడు ప్రశాంతత నింపే విధంగా ఉన్నాయి సీడీలు. అన్నయ్య కొన్న చాలా రోజులకి ఈమధ్యనే అవి కాపీ చేసుకుని తెచ్చుకున్నా నేను. వాకింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు, వంటింట్లో పని [...]
గుడులు కట్టించె కంచర్ల గోపరాజురాగములు కూర్చె కాకర్ల త్యాగరాజుపుణ్యకృతి చెప్పె బమ్మెర పోతరాజు రాజులీ మువ్వురును భక్తిరాజ్యమునకు  - కరుణశ్రీ   అలాంటి రాజులేలిన శ్రీ రామ భక్తి సామ్రాజ్యానికి నన్ను చేర్చిన నావలు స్వామి శ్రీ విరాజేశ్వర సరస్వతి పాదుకలు
ఇవాళ క్షీరాబ్ది ద్వాదశి సందర్భంగా తులసీ పూజ వేళ వినేందుకు గానూ తులసీ స్తోత్రం, తులసీ మంత్రం, తులసీ నామాష్టకం , తులసీ హారతి.. క్రింద వీడియోస్ లో:(వీడియో లింక్స్ పనిచేయకపోతే పేర్ల క్రింద డైరెక్ట్ యూట్యూబ్ లింక్స్ ఇచ్చాను.) తులసీ స్తోత్రం:http://youtu.be/Dxptk_6cgss తులసీ మంత్రం, తులసీ నామాష్టకం :http://youtu.be/cAvzwnc16Ag తులసీ వివాహం : https://www.youtube.com/watch?v=iWs142GBCVsతులసీ హారతి:http://youtu.be/T9JH9h0qL6M
    కార్తీకా మాసం నెలరోజులూ రోజూ సాయం సంధ్య వేళ పూజా స్థలములో, తులసి కోటవద్ద, ఇంటిముందు దీపాలను వెలిగించి నమస్కరించే ఆచారం మన హిందువులకు అనాదిగా వస్తున్నది. రోజూ కుదరకపోయినా కార్తీక పూర్ణిమ నాడు తప్పక వెలిగిస్తారు. ఆసేతు హిమాచలమూ కార్తీక పూర్ణిమ నాడు ఇలా దీపాలను వెలిగిస్తారు. అలా వెలిగించిన దీపంలో దామోదరుని గానీ త్య్రంబకునిగానీ ఆవాహన చేసి, ఈక్రింది [...]
అమరాధీశ్వర లక్ష్మితోఁ దగిలి యిట్లంధుండ వై యున్న నీసమదోద్రేకము ద్రుంచివైచుటకు నీ జన్నంబు తప్పించితిం బ్రమద శ్రీకులు దండధారినగు నన్ భావింప రెవ్వాని  నిక్కము రక్షింపఁ దలంతు వానినధనుం గావింతు జంభాంతకా నా యాజ్ఞ సేయుచుండుము నీ అధికారంబునందు నిలువు సురేంద్ర శ్రీయుతుడవై మదింపకు శ్రేయంబులు గల్గు బొమ్ము సితకరిగమనా --- గోవర్ధన పూజ సందర్భంగా, శ్రీమదాంధ్ర భాగవతం దశమ [...]
స్వామి! నామనమెందు సంచరించిన నీవు                 ప్రేమతో నచట గన్పింపుమయ్య కరము నా కరములే కార్యముల్ జేసిన                 నదియె నీవయి పూజలందుమయ్య చిత్తమెద్దానిని చింతించినన్ దయ                నది నీవుగా మారి యలరుమయ్య విమల! నా సకలేంద్రియము లేవి గ్రహియించు                 నవియె నీవయి [...]
  నిజమైన దీపావళి   చేసే ప్రతి ప్రయత్నంలోనూ,  మనం విజయం పొందుతామని గ్యారంటీ ఏమీ లేదు . అప్పుడప్పుడూ వోటమి సహజం . మన ప్రతి విజయం వెనుక కొన్ని వోటములు వుండ వచ్చు . అది సిగ్గు పడాల్సిన  విషయం కాదు . అసలు ప్రయత్నమే  చెయ్యని వాడికి , విజయమేమిటి , వోటమి ఏమిటి ? జీవితమే అగమ్యం .   మనలో ప్రతి వొక్కరికీ , నిర్దిష్టమైన గమ్యం అవసరం . ఆ గమ్యం వైపు వెళ్ళడానికే ప్రయత్నం కావాలి . మన [...]
ఫుల్ల సరోజ నేత్ర యల పూతన చన్నుల చేదు ద్రావి నాడల్ల దవాగ్ని మ్రింగితి నటంచును నిక్కెద వేల తింత్రిణీపల్లవ యుక్తమౌ నుడుకు బచ్చలి శాకము జొన్న కూటితోమెల్లన నొక్క ముద్ద దిగమ్రింగుము నీ పస కాననయ్యెడిన్‌ ఓ వికసించిన సరోజముల వంటి నేత్రములు కలవాడా! (విష్ణుమూర్తి ని పుండరీక-అక్షుడు అని ఇలా పిలవటం పరిపాటి), అల (ప్రసిద్ధిని సూచించే పదం) అప్పుడు, అక్కడ పూతన విషాన్ని స్థనాలలో [...]
నరత్వం దేవత్వం నగవనమృగత్వం మశకతా పశుత్వం కీటత్వం భవతు విహగత్వాది జననం సదా త్వత్పాదాబ్జ స్మరణ పరమానంద లహరీ విహారాసక్తం చేద్ హృదయం ఇహ కిం తేన వపుషా - 10नरत्वं देवत्वं नगवनमृगत्वं मशकतापशुत्वं कीटत्वं भवतु विहगत्वादि जननम् ।सदा त्वत्पादाब्जस्मरण परमानन्दलहरीविहारासक्तम् चेद्धृदयमिह किं तेन वपुषा ॥-- SrI jaya year, AshADha maasa SivarAtri. -- SivAnanda laharI of bhagavan Sankara.Human, godly, wild beastly, mosquito, Animal, worm, let it be; or a bird, and so on be the [...]
హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః అనిచ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః -- శ్రీ బృహన్నారద పురాణం పూర్వభాగం 11 వ అధ్యాయం 100 శ్లోకం  -- జ్యేష్ఠ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా hariH harati pApAni dushTa cittaiH api smRtaH anicchya api samspRshTO dahati eva hi pAvakaH -- SrI bRhannArada purANam pUrvabhAgaM 11th Adhyaya, 100th SlOka. hari = Lord Hariharati = removespApAni = sinsdushTa-chittaiH api = even with a wicked mindsmRataH = by remembering, utteringanicchayA = even without the desire or unknowingly samspRshTO = touching, getting in to contact with pAvakaH = firedahati eva hi = burns only certainly  Remembering "Lord Hari" even with wicked [...]
గళంతీ శంభో త్వచ్చరితసరితః కిల్బిషరజోదళంతీ ధీకుల్యాసరణిషు పతంతీ విజయతామ్ |దిశంతీ సంసారభ్రమణపరితాపోపశమనంవసంతీ మచ్చేతోహ్రదభువి శివానందలహరీ || गलन्ती शंभो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजोदलन्ती धीकुल्यासरणिषु पतन्ती विजयताम् .दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनंवसन्ती मच्चेतोहृदभुवि शिवानन्दलहरी .. O SambhO! the victorious current of divine bliss that drips from the narrations of your acts in the holy stories, flows washing away the dust of my sins; it splits and falls into the [...]
మొన్న నాల్గవతేదీ తిథులప్రకారం నాజన్మదిన సందర్భంగా శ్రీశైలాన్ని దర్శించుకున్నాము. ఆసమయంలో మేము చెప్పుకున్న కథలన్నీ ఒకచోట పొందుపరుద్దామని ఇక్కడ రాస్తున్నాను.      ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో ఒకటైన మల్లిఖార్జున లింగము, అమ్మవారి కంఠం( గ్రీవం ) పడిన స్థానం కనుక అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో ఒకటైన భ్రమరాంబికా శక్తి పీఠము శ్రీశైలంలో ఒకే ఆవరణలో వెలిశాయి. శ్రీశైల స్థల పురాణం [...]
దేశంలో కొందరికే భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ ఉంటుందా? అందరికీ ఉండదా? ఉండదనే అనిపిస్తుంది ఈ మధ్య జరుగుతున్న సంఘటనల గురించి వింటే. బాల్ థాకరే మరణించినప్పుడు ఇద్దరు యువతులు తమ అభిప్రాయాలను సోషల్ నెట్ వర్కులో పంచుకున్నందుకు వారిని అరెస్టు చేయడంతో పాటు, వారి ఇళ్ళపై దుండగులు దాడి చేసే వరకు వెళ్ళింది. కారణం ఆ రాష్ట్రంలో శివసేన ఒక బలమైన రాజకీయ శక్తి . అలాగే ఇప్పుడు తమిళనాట జయలలిత [...]
ప్రతీదీ వివాదమౌతున్న ఈరోజుల్లో కమల్ హాసన్ నటించి, దర్శకత్వం వహిస్తూ, నిర్మించిన విశ్వరూపం సినిమా కూడా అనేక వివాదాలను ఎదుర్కొంటూ వచ్చింది. థియేటర్లతో పాటు డీటిహెచ్ ప్రసారానికీ అనుమతించడం ఒక వివాదానికి దారితీస్తే, ముస్లింలకు వ్యతిరేకంగా చిత్రకథ ఉందంటూ మరో వివాదం. ఈ నేపథ్యంలో తమిళనాట విడుదలకు నోచుకోని ఈ చిత్రం తెలుగునాట మాత్రం విడుదలైంది.అదీ ఆచితూచీ కొన్ని [...]
గణేష దుర్గాస్తోత్రం, రక్షాకరమైన స్తుతి. ప్రాచ్యాం రక్షతు హేరంబశ్చాగ్నేయాం అగ్నితేజసఃయామ్యాం లంబోదరో రక్ష్యేత్ నైఋత్యాం పార్వతీసుతఃప్రతీచ్యాం వక్రతుండస్తు వాయవ్యాం వరదః ప్రభుఃఉదీచ్యాం గణపః పాతు ఈశాన్యాం ఈశనందనః ఏవం దశదిశో రక్ష్యేత్ హ్యవరం విఘ్న నాయకఃహేరంబస్య దుర్గమిదం త్రికాలం యః పఠేన్నరఃకోటి జన్మ కృతం పాపం ఏకావర్తేన నశ్యతి"తూర్పున హేరంబుడు, ఆగ్నేయములో [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు