కోటి నామ పుణ్యఫలంJuly 10, 2014  surya dailyరామకోటి రాయడానికి పూనుకోవడం ఒక సత్కార్యం. ఈ కార్యానికి కొన్ని నియమాలు పాటించాల్సి ఉంటుంది.రామకోటి రాయడానికి కొన్ని నియమాలు పాటించాలని పండితులు అంటున్నారు. అలాగే రామకోటిని గ్రీన్‌ ఇంక్‌లో రాయడం సత్ఫలితాలను ఇస్తుంది. రామకోటి అంటే కోటి సార్లు కాకపోయినా వెయ్యి లేదా రెండు వేల సార్లు శ్రీరామ జయం అని రాయటం ద్వారా అనుకున్న కార్యాలు [...]
తెలుగు చలన చిత్రసీమలో అలనాటి మేటి గాయకులు మాధవపెద్ది సత్యం. మాధవపెద్దిగా అందరికీ పరిచయం. మాధవపెద్ది అనగానే వివాహ భోజనంబు (మాయాబజార్), సరదా సరదా సిగరెట్టు (రాముడు-భీముడు), భలే ఛాంసు లే (కులగోత్రాలు) పాటలు గుర్తురానివారుండరు. 'బంగారు పాప' చిత్రం కోసం ఆయన పాడిన 'తాధిమి తకధిమి తోలు బొమ్మా' ఒక విలక్షణమైన గీతం.  మాధవపెద్ది ఎందరో హాస్య నటులకు ఎక్కువగా కొసరాజు వ్రాసిన పాటలు [...]
ఘనుడాతడా యితడు కలశాపురముకాడహనుమంతుడితడా అంజనాతనయుడుపెడచేత లోచేత బెరసి కొందరిఁ గొట్టెఅడరి దానవుల హనుమంతుడుబెడిదంపుఁ బెనుతోక బిరబిరఁ దిప్పి మొత్తెఅడగ మాల్యవంతు హనుమంతుడుదాకాల మోకాల దాటించె కొందరిఆకాశవీధి నుండి హనుమంతుడుపైకొని భుజములఁ బడఁదాకెఁ గొందరిఆకడ జలధిలోన హనుమంతుడుఅరుపుల నూరుపుల అందరిఁ బారగఁదోలెఔరా సంజీవికొండ హనుమంతుడుమేరతో శ్రీవేంకటాద్రిమీది [...]
దెహస్య మోక్షో నో మోక్షో న దండస్య కమండలోఃఅవిద్యా హృదయగ్రన్ధిమోక్షో మోక్షో యతస్తతః --వివేక చూడామణి Leaving the body is not liberation; Neither giving up the last set of posessions is mOksha. When the release from the "knot of ignorance" in the name of Ego happens it is the real liberation. -- Above words from VivEka cUDAmaNI of SaMkara bhagavadpAda were underlined in red ink by my father. They give guidance after decade of he leaving his physical body having attained highest state "mOksha". 
అపి స్వర్ణమయీ లఞ్కా న మే లక్ష్మణ రోచతే జననీ జన్మభూమిశ్చ స్వర్గాదపి గరీయసీ (The last family photo taken with my mother)अपि स्वर्णमयी लङ्का न मे लक्ष्मण रोचते। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी॥Let this "Golden Lanka" be filled with all wealth, It is not charming me, O LakshmaNa! mother and motherland are greater than even the heaven. -- It has been three years since my mother left this world; and about a decade since I returned to my motherland.
చీకటి నుండి వెలుగులకు దారిజూపు మార్గమే గురువు. అట్టి గురుపరంపరలో వ్యాసభగవానుల వారి రూపంలో పరమాత్మ మనకు దర్శనమిచ్చారు.  కలగాపులగం గావున్న జ్ఞానరాశి యగు వేదాలను విభజించి ,అష్టాదశపురాణాలను  అందజేసి  లోకానికి మహోపకారం చేశారు.  వారి జన్మతిథిని గురుపౌర్ణమిగా నిర్ణయించాయి శాస్త్రాలు .  పరంపరానుగతంగా మనపుణ్యభూమిలో గురుపౌర్ణమి రోజు వ్యాసభగవానులను పూజిమ్చి [...]
1961 లో విడుదలైన డబ్బింగ్ తెలుగు చిత్రం  మదన మంజరి. దీని మూలం హిందీలో నిర్మించబడిన "మదన్‌ మంజరి" చిత్రం.  ఈ చిత్రం లో మన్‌హర్ దేశాయ్, నళినీ ఛోంకర్, బి.ఎం.వ్యాస్, అజిత్ తదితరులు నటించారు.   హిందీలో మహమ్మద్ రఫీ పాడిన దిల్ కి బాజి జీత్ కే భీ హారె బాగా ప్రఖ్యాతి పొందిన పాట. అదే బాణీతో ఇంచుమించు అదే అర్ధంతో ఆ పాటను తెలుగు చిత్రానికి శ్రీశ్రీ వ్రాసారు. ఆ రోజుల్లో తెలుగు లోకి డబ్ [...]
ఇక మూడవ సంకీర్తన హీనదశలఁ బొంది యిట్ల నుండుట కంటె నానా విధులను నున్న నాఁ డే మేలు. అరుదైన క్రిమికీటకాదులందుఁ బుట్టి పరిభవములనెల్లఁ బడితిఁ గాని యిరవైన చింత నాఁ డింత లేదు యీ- నరజన్మము కంటె నాఁ డే మేలు. తొలఁ గక హేయజంతువుల యందుఁ బుట్టి పలు వేదనల నెల్లఁ బడితిఁ గాని కలిమియు లేమియుఁ గాన నేఁ డెఱిఁ గి నలఁగి తిరుగుకంటె నాఁ డే మేలు. కూపనరకమునఁ గుంగి వెనకకు నేఁ బాప విధుల [...]
అన్నమయ్య సంకీర్తనల 29 వాల్యూమ్లు నేను కొని దాదాపు 15 సంవత్సరములు పూర్తికావస్తోంది. అప్పటినుండి ఆ పుస్తకాలలోని సంకీర్తనలను చదువుతున్నపుడు ఆ సంకీర్తనలు ఏ ఛందస్సులో నిబంధించబడినాయో అనే సందేహం నాకు కలుగుతుండేది. ఆ పుస్తకాలలో ప్రతి సంకీర్తనకు పై భాగంలో ఆ సంకీర్తనను పాడవలసిన రాగం పేరు సూచించబడింది, కాని ఆ సంకీర్తనకు నిబద్దమైన ఛందస్సు పేరు సూచించబడలేదు. అన్నమయ్య [...]
శ్రీరామ నామము ఎక్కడ స్మరింపబడుతుందో జపిమ్చబడుతుందో అక్కడ అహనుమంతులవారు రక్షకులై నిలుచుండి భక్తులను కాపాడతారనే దానికి ఇదొక ప్రత్యక్ష నిదర్శనంహనుమద్రక్షాయాగంలో భాగంగా వివిధగ్రామాలలో రామనామలేఖనం జరిపి భద్రాచలమునకు తీసుకెళ్ళి సమర్పిమ్చాము. అలానే నేను ప్రస్తుతం పనిచెస్తున్న తిమ్మాపురం గ్రామంలో కూడా పెద్దలు పెద్దగా సహకరించకున్నా పిల్లలుమాత్రం చక్కగాశ్రీరామ [...]
సర్వలోక శరణ్యుడైన శ్రీరామచంద్రుని నామం పరమ పావనం. సర్వపాప,కలుషహరణం,సర్వజీవులకు రక్షాచక్రం.అటువంటి రామనామాన్ని స్మరించినా లిఖించినా అనంతపుణ్యం. విశేషించి ఎక్కడ రామనామ స్మరణజరుగుతుందో అక్కడ హనుమంతుల వారు రక్షకులై నిలుచుని కాపాడుతుంటారనేది సత్యం.అటువంటి రామనామాన్ని సామాన్యులుకూడా లిఖించి మేలుపొందటం ఒక దివ్యమైన సాధనావిధానం.మన పీఠంలో ఈసంవత్సరం నిర్వహించబడ్డ [...]
భూనుతకీర్తి బ్రాహ్మణుఁడు పుట్టుడుఁ దోడన పుట్టు నుత్తమజ్ఞానము సర్వభూతహిత సంహితబుద్ధియుఁ జిత్తశాంతియున్మానమదప్రహాణము సమత్వము సంతతవేదవిధ్యనుష్ఠానము సత్యవాక్యము దృఢవ్రతమం గురుణాపరత్వమున్.-- సహస్రపాదుడు రురునితో శ్రీమదాంధ్ర మహా భారతము ఆది పర్వము, ప్రధమాశ్వాసము 157సహజంగా బ్రాహ్మణుడు పుట్టుకతోనే వచ్చే గుణాలు ఇవి - ఉత్తమ జ్ఞానము, సర్వ భూతములకూ హితము చేయునట్టి మంచి [...]
కవి సామ్రాట్ శ్రీ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ తెలుగులో తొలి జ్ఞానపీఠ్ పురస్కారాన్ని రామాయణ కల్ప వృక్షము అన్న రచనకు అందుకున్నారు. విశ్వనాథ వారు సాహితీ ప్రక్రియలలో ఉపయోగించని ప్రయోగము లేదు.  వారికి ఎంతో సంతృప్తి తెచ్చిన రచన రామాయణ కల్పవృక్షం అయితే బహుళ జనాదరణను తెచ్చిన రచన వేయిపడగలు.  వారు మదురై ప్రాంతపు నేపథ్యం లో  వ్రాసిన నవల ఏకవీర. దీనిని తెలుగులో అదే పేరుతో ఏకవీర [...]
భగవద్భక్తులందరకూ ! నమస్కారములుఈనెల ఐదవతారీఖు[శనివారం} భద్రాచలంలో శ్రీరాములవారికి  భక్తులందరి తరపున రామకోటినామలేఖనప్రతులను సమర్పించు కార్యక్రమము రామదండు  నిర్వహించు చున్నది. శ్రీవేంకటేశ్వర జగన్మాతపీఠం [రవ్వవరం] లో ఈసంవత్సరం జరిగిన హనుమత్ రక్షాయాగ మునకు అనుసంధానంగా ఇరవై నాలుగు కోట్ల రామనామములను  సామూహికంగా లిఖింపజేయు కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగినది. స్వామి [...]
ఘంటసాల మాస్టారు సంగీతజ్ఞులు మరియు రసజ్ఞులు.  ఆయన సంగీతం సమకూర్చిన చిత్రాలలో కర్ణాటక సంగీతం తో పాటు బడే గులాం ఖాన్‌ సాహచర్య శిష్యరికంలో నేర్చుకున్న
గృహంలో శుభఫలితాలు అందించే దేవతామూర్తుల పటాలను, ప్రతిమలను మాత్రమే ఉంచాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు అంటున్నారు. శాంతిమూర్తులైన దేవతల బొమ్మలను గృహమునందుంచితే అషై్టశ్వర్యాలు, సుఖ సంతోషాలు చేకూరుతాయని వారు చెబుతున్నారు. సరస్వతీ దేవి, లక్ష్మీదేవి, వెంకటేశ్వర స్వామి చిత్రాలను గృహంలో ఉంచితే అనుకున్న కార్యాలు సిద్ధిస్తాయి. అదేవిధంగా ఇంట్లోని దేవుని పటాలకు గానీ, [...]
హరిర్హరతి పాపాని దుష్టచిత్తైరపి స్మృతః అనిచ్చయాపి సంస్పృష్టో దహత్యేవ హి పావకః -- శ్రీ బృహన్నారద పురాణం పూర్వభాగం 11 వ అధ్యాయం 100 శ్లోకం  -- జ్యేష్ఠ మాస శివరాత్రి సందర్భంగా hariH harati pApAni dushTa cittaiH api smRtaH anicchya api samspRshTO dahati eva hi pAvakaH -- SrI bRhannArada purANam pUrvabhAgaM 11th Adhyaya, 100th SlOka. hari = Lord Hariharati = removespApAni = sinsdushTa-chittaiH api = even with a wicked mindsmRataH = by remembering, utteringanicchayA = even without the desire or unknowingly samspRshTO = touching, getting in to contact with pAvakaH = firedahati eva hi = burns only certainly  Remembering "Lord Hari" even with wicked [...]
భోజన విధానం - విద్వాన్ కాశీభట్ల సుబ్బరామ శర్మ భగవంతుడిని ఉపాసించే సమయంలో కాళ్ళూ చేతులూ కడుక్కుని, పరిశుద్ద వస్త్రాన్ని కట్టుకుని, సావధాన చిత్తంతో వ్యవహరిమ్చినట్లుగానే, భోజనం చేసే సమయంలో కూడా అంత శుచిగానూ, శాంతం గానూ వ్యవహరించాలని మన శాస్త్రాలు నిర్దేశించాయి.  అవి చెప్పిన భోజన నియమాల ప్రకారం తలమీద కప్పుకుని, లేదా టోపీ పెట్టుకుని, పాగా చుట్టుకుని భుజించ కూడదు.  [...]
సకల చరాచర „సృష్టికి కర్త అయిన బ్రహ్మకు శక్తిని ఇచ్చేవి వేదాలే, ఆ వేదాల సంరక్షణలో నిరంతరం మహావిష్ణువు నిమగ్నమై ఉంటాడని, విష్ణుతత్వ మహత్యాన్ని, వేద విజ్ఞాన ఔన్నత్యాన్ని గురించి ఈ కథ తెలియజేస్తుంది. శ్రీ మహావిష్ణువు దుష్టశిక్షణ, శిష్టరక్షణ కోసం ఎన్నో విధాలుగా ఎన్నెన్నో సందర్భాల్లో అవతరించాడు. తేజోవంతమైన రూపంతో ఆయన హయగ్రీవావతారం పొంది వేదాలను రక్షించాడు. కేవలం [...]
ఘంటసాల మాస్టారు పాడిన పాటలలో ఎక్కువ శాతం వ్రాసిన ఒకే ఒక కవి సి.నారాయణ రెడ్డి గారు. ఆయన తెలుగు చలన చిత్ర రంగప్రవేశం చేసిన చిత్రం గులేబకావళి కథ. ఆ చిత్రానికి ఆయన రాసిన మొదటి పాట "నన్ను దోచుకొందువటే వన్నెల దొరసాని" మాస్టారు, సుశీల పాడారు. మాస్టారు పాడిన విషాద గీతాలలో సినారె వ్రాసిన మల్లియలారా మాలికలారా మరపురాని గీతం. ఇది గౌతమి పిక్చర్సు పతాకం పై 1967 లో నిర్మించబడిన [...]
హోమంలో దర్బలు మరియు ఇతర హోమ వస్తువులు దహించగా మిగిలిన హోమభస్మాన్ని విభూతి అని కూడా అంటారు. చాలా పవిత్రంగా భావించబడే విభూతి (విభూది) ప్రతి శివాలయంలోనూ తప్పక ఉంటుంది. నెయ్యి మరియు ఇతర వనమూలికలతో కలిపి ప్రత్యేకమైన సమిధలతో భగవంతునికి హోమంలో ఆహుతిగా సమర్పించినపుడు అందులోనుంచి వచ్చిన భస్మమే విభూతి. లేదా విగ్రహానికి భస్మముతో అభిషేకము చేసిన దానిని విభూతిగా [...]
తరాలు మారినా మనకు మాత్రం సిగ్గు రావడం లేదు. ఎందుకండీ సాధువులారా! మీ సాధుత్వం? హాయిగా సంసారంలోకి రండి. రాగద్వేషాలు ఉన్నచోట సాధువుకీ సంసారికీ తేడా ఏముంది? సంసారి సంసారం కోసం కొట్టుకొంటున్నాడు, కొందరు సాధువులు పంతం కోసం కొట్టుకొంటున్నారు.లేకుంటే ఏంటి ఇది..మొన్న భద్రాచలం లో సీతారాముల నిత్యకళ్యాణంలో ప్రవర చెప్పేటప్పుడు "రామనారాయణ" అన్నారట...అలా అనకూడదని కొందరు [...]
జన్మనిచ్చిన వారు తల్లిదండ్రులు. వారిలో మొదటి స్థానం తల్లిది. తరువాత వచ్చేది తండ్రిది. పిల్లలను మంచి పౌరులుగా తీర్చిదిద్దే విషయంలో తండ్రి కూడ కీలకమైన పాత్ర వహిస్తాడు. అందులో తల్లిలేని పిల్లల్ను పెంచడంలో తండ్రి బాద్యత మరింత పెరుగుతుండి. ఈ ఇతివృత్తంతో పిల్లలకు తానే తల్లీ తండ్రీ అయి పెంచి విద్యాబుద్ధులు చెప్పించి వారినుండి అభిమానాన్ని తప్ప మరేమీ ఆశించని పాత్రలోను, [...]
ఎక్కడ రామనామము స్మరింపబడుతుందో అక్కద హనుమంతులవారు రక్షకులై నిలుచుంటారన్నది సత్యం.అందుకు ఇంకొక ప్రత్యక్ష నిదర్శనం ఇదిగో చదవండి. హనుమత్ రక్షాయాగంలో భాగంగా రామనామ లేఖన ప్రతులను అందరికీ పంచాముకదా! అలానే మా పాఠశాలలో పిల్లలకు ఇచ్చాము. పిల్లలంతా చక్కగా వ్రాస్తున్నారు భక్తిగా.మాకు పాఠశాలలు నిన్నతెరచారు. విధులకు హాజరయ్యాను. నేనుపని చేస్తున్న తిమ్మాపురం యం.పిపి [...]
శాంతా మహాంతో నివసంతి సంతో వసంతవల్లోకహితం చరంతఃతీర్ణా స్స్వయం భీమభవార్ణవం జనా నహేతునాన్యానపి తారయంతః -39 Swami Virajeshwara - Hamsaशान्ता महान्तो निवसन्ति सन्तो वसन्तवल्लोकहितं चरन्तः । तीर्णाः स्वयं भीमभवार्णवं जनानहेतुनान्यानपि तारयन्तः ॥ ३९ Adi SaMkara bhagavatpAdAcArya in his vivEka cUDAmaNi says the above golden words.SAntAH = those who have attained eternal tranquilitymahAntAH = those who have attained supreme greatness (realized sages) santaH = those who have attained ultimate realitynivasanti = lead the lifevasanta-vat = like the vasanta Rtu (spring season)lOka hitam carantaH = for the [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు