ప్రముఖకవి పైడితెరేష్ బాబు మృతి చెందినట్లు రాత్రి సుమారు ఏడుగంటల ప్రాంతంలో ఒక మిత్రుడు( అంజయ్య) మెసేజ్ పెట్టాడు. దాన్ని చూసి చాలా షాక్ అయ్యాను.  ఆయన మృతి దళితసాహిత్యానికి తీరనిలోటు.  నేను హైదరాబాదు విశ్వవిద్యాలయంలో ఎం.ఏ.లో చేరినప్పటినుండీ అన్న పైడితెరేష్ బాబు తెలుసు. ఆకాశవాణి హైదరాబాదులో ఆయన ఎనౌన్సర్ గా పనిచేసేవారు. నేను అప్పుడప్పుడూ ఆకాశవాణి, [...]
లక్ష వత్తుల నోము చెయ్యాలని సంకల్పించటానికి కారణాలు చెప్పాలి గదా. ప్రముఖులతో పరిచయాలు అని వారఫలాలు చెపితే నిజం చేశాం, ఏదో విధంగా ఒత్తిడి పెంచుకొని, మన పరిచయ భాగ్యం వైద్య శిఖామణులకు కలిగించాము.  ఆసుపత్రి నుంచి తిరిగి వచ్చిన తరువాత నాలో కొన్ని ప్రశ్నలు ఉదయించాయి. ప్రముఖత్వం (ఇది సరియైన పదమో కాదో నాకు తెలియదు. కానీ, నా భావం మీరు గ్రహిస్తారని నా నమ్మకం) అనగా
కవిమిత్రులారా!కాకి - కోయిల - కొంగ - నెమలిపైపదాలను ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలోమీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.(నెమిలి సరియైన రూపం. శబ్దరత్నాకరం ‘నెమలియని వాడుచున్నారు గాని దానికిఁదగిన ప్రయోగము కనఁబడలేదు’ అని చెప్పింది. దత్తపదిలో ‘నెమలి’నే ప్రయోగించండి.)
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఒక సారి ఒక చమురు వ్యాపారికి ఒక కసాయి వాడికి చాల పెద్ద గొడవ ఐపోయింది. విషయం తేలక ఇద్దరు బీర్బల్ దగ్గరకు వెళ్ళారు. తగువు తీర్చమని బీర్బల్ ని అడిగారు. “అసలు గొడవ యేమిటి?” అని బీర్బల్ అడిగాడు. అప్పుడు కసాయి వాడు ఇలా చెప్పాడు, “నేను మాంసం అమ్ముకుంటుంటే ఈ చమురు వ్యాపారి నా దుకాణానికి వచ్చి చమురు పోస్తానన్నాడు. పాత్ర తీసుకు రావడానికి నేను లోపలకి వెళ్ళి నప్పుడు ఇతను నా [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...బ్రహ్మ కడిగిన పాదమున్ బట్టరాదు.ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
అంశం- దుర్గాదేవీస్తుతి.ఛందస్సు- తేటగీతి.ప్రథమపాదం ద్వితీయగణాద్యక్షరం ‘దు’, ద్వితీయపాదం తృతీయగణాద్యక్షరం ‘ర్గ’,(కావాలనే హ్రస్వంగా ఇచ్చాను)తృతీయపాదం చతుర్థగణాద్యక్షరం ‘దే’, చతుర్థపాదం పంచమగణాద్యక్షరం ‘వి’.
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఒక నేల కన్నీరు ..... పాటక చేరి లో  ''సోన కాలువల పురా గాధ '' అనే  పుస్తకం పై అభిప్రాయం ''సారంగ ఈ మాగజైన్ '' లో చదవండి .  (oka nela kanneeru link ikkada )
ఇక్కడకొచ్చి ఎన్ని రోజులైందో కూడా గుర్తు లేదు.  ఈ జైలు వాతావరణం  చండాలంగా ఉంది. ఒకటే కంపు. కంటి నిండా నిద్ర  లేదు.  దోమలు పీక్కు తింటున్నాయి  ....నరకం కనపడుతోంది. తిండి అసలు బాగా లేదు. రోజు బ్రాందీ తాగి... చికెన్ బిర్యానీ తినే నోటికి ఈ చిప్ప కూడు ఏం బాగుంటుంది. నా తోటి ఆడ ఖైదీలు  రకరకాల కారణాలపై ఇక్కడి కొచ్చారు.  ఒకామె ప్రియుడితో కలసి మొగుడ్ని చంపిందట. మరొకామె [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...వెంటఁబడి చంపువాఁడె పో ప్రియసఖుండు.ఈ సమస్యను పంపిన కందుల వరప్రసాద్ గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
YouTube Link: కదంబవనచారిణీం మునికదంబకాదంబినీం - నితంబజితభూధరాం సురనితంబినీసేవితామ్నవాంబురుహలోచనామభినవాంబుదశ్యామలాం - త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౧ ||కదంబవనవాసినీం కనకవల్లకీధారిణీం - మహార్హమణిహారిణీం ముఖసముల్లసద్వారుణీమ్దయావిభవకారిణీం విశదరోచనాచారిణీం - త్రిలోచనకుటుంబినీం త్రిపురసుందరీమాశ్రయే || ౨ ||కదంబవనశాలయా కుచభరోల్లసన్మాలయా - కుచోపమితశైలయా [...]
అనుస్వారాన్ని ఉపయోగించకుండాపెండ్లి విందును గురించి మీకు నచ్చిన ఛందంలో పద్యం వ్రాయండి.
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
 అది సెప్టెంబరు 8, 1974.  సైకిలేసుకుని  విజయవాడ ఏలూరు రోడ్ మీద జాయ్ గా జోరుగా వెడుతున్నాను. అప్పటివరకూ చందమామలు, తెలుగులో టామ్  సాయర్, హకల్బెరి ఫిన్, కాంచన ద్వీపం, రాజు పేద  మాత్రమే తెలిసిన నాకు ఇంకా అలాంటి పుస్తకాలు ఎక్కడ దొరుకుతాయో తెలియదు. ఒక్కొక్క సారి అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా దొరుకుతుంది. అలాగే ఆ రోజున మెడికల్ అసోసియేషన్ హాలులో జరుగుతున్న రష్యన్ పుస్తక [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది...ఈతాకుల గుడిసెలోన నినుఁ డుదయించెన్.ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,పైచిత్రాన్ని పరిశీలించి తగిన పద్యము(ల)ను వ్రాయండి.
ఒక సంవత్సరం వానలు ఉధృతంగా పడడంతో యమున నది పొంగి పొర్లింది. రాత్రి అంతా సన్నాటంగా ఉండగా యమున నది హోరు చాలా గట్టిగా వినిపించింది. యమున నది తీరన్న వున్న అక్బర్ భవనంలో రాత్రి మహారాజుకి ఆ హోరు నది యేడుస్తున్నట్టు అనిపించింది. అక్బర్కి నిద్రాభంగం కలిగింది. చాలా సేపు కిటికీ దెగ్గర నిలబడి, “ఇదేమిటి, యమునా నది ఇంత గట్టిగా యేడుస్తోంది” అనుకున్నాడు. యెంత సేపు ప్రయత్నించినా [...]
ఒక రోజు అక్బర్ బీర్బల్ ని సరదాగా ఆట పట్టించాలని అనుకున్నారు. “బీర్బల్, నాకొక సందేహముంది, తీరుస్తావా? అలనాడు విష్ణుమూర్తి ఒక ఏనుగు ఆర్తనాదాలు విని వెంటనే దాన్ని రక్షించడానికి పరిగెట్టాడని నేను వేద పురాణాలలో వుందని విన్నాను. యెందుకలా? అక్కడ సేవకులెవరూ లేరా?” అని అక్బర్ బీర్బల్ ని అడిగారు. బీర్బల్ ఇలా జవాబు చెప్పాడు, “సమ్రాట్, మీ సందేహం నేను సమయమొచ్చినప్పుడు [...]
ఒక సారి అక్బర్ మహారాజు ఉంగరం పోయింది. కోట మొత్తం వెతికినా కనిపించలేదు. అప్పుడు అక్బర్ బీర్బల్ను దర్బారుకి పిలిపించి, “బీర్బల్, నా ఉంగరం కనిపించటం లేదు. సేవకులు కోటంతా వెతికేరు, ఐన దొరకలేదు. ఎవరో దొంగలించారని నా అనుమానం. దొంగలించిన వాళ్ళు మన సభలో ఎవరో అయ్యుండాలి, ఎవరో కనిపెట్ట గలవా?” అని అడిగారు. బీర్బల్ ఒక నిమిషం అలోచించాడు. “ఇది చాలా సులువైన పని మహారాజా! [...]
ఆ మధ్య ఒక రచయితని అడిగాను, “మీరు ఎందుకు వ్రాస్తున్నారు?” అని. ఠకీమని చెప్పాడాయన “డబ్బుల కోసం” అని. మరొకరిని అడిగాను.  “అయ్ ఆమ్ ఎక్స్‌ప్రెసివ్” అని జవాబు. ఆంధ్రులు కాదు తెలుగు వారందరూ అభిమానించే (సినవారు కూడా ఉన్నారు) జవాబు, “రాయక పోతే చచ్చిపోతా”.సముద్రంలోనుంచి బయటపడి, చెట్టుమీదకి ఎక్కి కిందకి దిగాడు. అన్ని వందల … Continue reading →
" ఊరు వాడ బతుకు " ఆంగ్లానువాదం " Life in Anantaaram " ఉచిత పీడీఎఫ్ దేవులపల్లి కృష్ణమూర్తి ఆత్మకథాత్మక నవల "ఊరు వాడ బతుకు" తెలుగు పాఠకుల విశేషాదరణను పొందింది. పోలీసు యాక్షన్ పేరిట  ఆనాటి హైదరాబాద్ రాజ్యంలో జరిగిన సైనిక చర్య ముందరి  తన బాల్యం , అనంతారం, సూర్యాపేటల్లో కొనసాగిన తన చదువు, ఆనాటి గ్రామీణ జీవితం, కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం , రజాకార్ల ఆగడాల నేపధ్యంతో  సరళమైన తెలంగాణా భాషలో ఒక [...]
తమిళులు (ఇంకా ఇతరత్రా కారణాల వల్ల తమిళం మొదటి భాషగా నేర్చుకున్నవారూ) తెలుగు లిపిని నేర్చుకోడానికి ప్రయత్నిస్తే వారికి ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల్లో మొదటిది, అందరమూ ఊహించేది, మూల అక్షరాల రూపాల్లో భేదం. రెండవ ఇబ్బంది తెలుగు లిపికి ఉన్న ప్రత్యేక లక్షణాలు తమిళ లిపికి లేకపోవడం (ఇది అనూహ్యం). వెల్లడింపు: నాకు తమిళం రాదు. ఐదారు పదాలు తెలుసు, నాలుగైదు అక్షరాలు గుర్తుపట్టగలను. [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు