మార్చి - మే - జులై - డిసెంబరుపై పదాలను అన్యార్థంలో వినియోగిస్తూవిళంబి నామ సంవత్సరానికి స్వాగతం పలుకుతూ నచ్చిన ఛందస్సులో పద్యాన్ని వ్రాయండి.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."గగనమ్మున నొక్క చేఁప గంతులు వేసెన్"(లేదా...)"గగనమునందు చేఁప కడు గంతులు వేసెను చిత్ర మెట్లగున్"(డా. జి.ఎమ్. రామశర్మ గారి 'శతావధాన వైజయంతి' గ్రంథం నుండి)
నేను శివ ని (నవల)Post no:24పార్ట్-3, యామిని వైపు నుంచిచాప్టర్ 7ఆగస్ట్ 19,2013మళ్ళీ మేము ఇద్దరం గోవా కి వచ్చాము.మధుర క్షణాలు ప్రోది చేసుకోవడానికి.ఇది నేను వరుణ్ కోసం బాకీ ఉన్నదే.వరుణ్ తో ఇక నా రోజులు ముగిసినట్లే అనుకున్నాను.భగ్న హృదయిని గా మిగలాలని ఉన్నదేమో అనుకున్నాను.వరుణ్ తో నా జీవితం ఎలా ఉండాలి అనేది ఈ సారి అనుభవం తో తేలిపోతుంది.ఇంకా ఎక్కువ పొరబాట్లని భరించే ఇది నాకు [...]
కవిమిత్రులారా,అంశము - తెలుఁగు పద్యకవితా వైభవము.నిషిద్ధాక్షరములు - వర్గ ద్వితీయ చతుర్థాక్షరములు. (ఖ,ఘ,ఛ,ఝ,ఠ,ఢ,థ,ధ,ఫ,భ)ఛందస్సు - మీ ఇష్టము.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రంభను బెండ్లాడెను రఘురాముఁడు ప్రీతిన్"(లేదా...)"రంభను బెండ్లియాడె రఘురాముఁడు తానటు సీత మెచ్చఁగన్"(డా॥ జి.యం. రామశర్మ గారి 'శతావధాన వైజయంతి' గ్రంథం నుండి)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అందము చెడిపోయె ననుచు నతివయె మురిసెన్"(లేదా...)"అందము నాశన మ్మయిన దంచుఁ గడున్ ముదమందె నాతియే"(డా॥ జి.యం. రామశర్మ గారి 'శతావధాన వైజయంతి' గ్రంథం నుండి)
నేను శివ ని (నవల) Post no:23"ఓ.కె రాం...ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది శ్రద్ధ గా విను.చాలా గొప్ప విషయం ఇది" వరుణ్ గంజాయి పొగ వదులుతూ చెప్పాడు." తప్పకుండా.."" అజయ్...నువ్వేమైనా .." వరుణ్ అడిగాడు" ఓ.కె.,కాని ఎక్కడనుంచి మొదలెట్టాలి" అజయ్ అడిగాడు" మొదటనుంచి చెప్పు" వరుణ్ సమాధానం."వరుణ్ యొక్క కొత్త మిత్రుడు ...అదే గుణ అని ...ఒక బాబా లాంటి మనిషి అనుకో ..గుర్తుందాగతం లో చెప్పినట్టున్నా" అజయ్ అడిగాడు [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రాల వండి పెట్టె రమణి రుచిగ"(లేదా...)"రాలను వండి పెట్టె రుచి రంజిలుచుండఁగఁ గాంత ముద్దుగన్"(డా॥ జి.యం. రామశర్మ గారి 'శతావధాన వైజయంతి' గ్రంథం నుండి)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రావణుఁడే రాముఁ డగుచు రావణుఁ జంపెన్"(లేదా...)"రావణుఁ డంత రాముఁడయి రావణుఁ జంపె రణమ్మునందునన్"(డా॥ జి.యం. రామశర్మ గారి 'శతావధాన వైజయంతి' గ్రంథం నుండి)
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."...దుష్టుఁ డా కురురాజు భీకరముగఁ జంపె భీమసేను" (ఛందోగోపనం)(లేదా...)"...దుష్ట కురురాజు రణంబునఁ జంపె భీమునిన్" (ఛందోగోపనం)ఈ సమస్యను పంపిన గుఱ్ఱం జనార్దన రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
నేను శివ ని (నవల) Post no: 22" నేను చేసింది పొరబాటే,క్షమించు""సరే..మంచి ఉద్దేశ్యం తోనే నాతో పోట్లాడమని తనతో చెప్పావే అనుకో..వరుణ్ కి ఆ మత్తు ఎందుకు నేర్పినట్లు..చదువు లో నీ కంటే ముందు ఉన్నందు కా ""అతనికి ఉన్న నిజమైన మిత్రుణ్ణి నేను..అలా అంటే నువ్వు నమ్మకపోవచ్చు,ఏదో ఆనందిస్తాడని దాన్ని పరిచయం చేశా అంతే ""నేను లేనట్లుగా నే తను బిహేవ్ చేస్తున్నాడు.పది సార్లు కాల్ చేస్తే అప్పుడు [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."జూద మాడువారు సుజనవరులు"(లేదా...)"జూదము నాడువారు సరసుల్ సుజనుల్ గద లోకమందునన్"ఈ సమస్యను పంపిన BVVHB ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రవి చెప్పెను విష్ణు కథలు రంజిల్ల జనుల్"(లేదా...)"రవి చెప్పెన్ కమనీయ విష్ణుకథలన్ రంజిల్లఁగా నెల్లరున్"ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."హనుమంతుఁడు లంక కేగి యసువులఁ బాసెన్"(లేదా...)"హనుమంతుం డదె లంక కేగి విడిచెన్ హా  సోదరా ప్రాణమున్"
నేను శివ ని (నవల) Post no:21" చూడబోతే రాం కి ఇదంతా నచ్చుతున్నట్లు లేదు" వరుణ్ అన్నాడు."నాకు సంతోషమే డ్యూడ్" అన్నాను." హ్మ్..సంతోషం..అంతకన్నా గొప్ప పదమే దొరకలేదా"" ఇంకా చెప్పాలంటే మహదానందంగా..మబ్బుల్లో తేలుతున్నట్లుగా ఉంది" అన్నాను." గంజాయి సంపాయించడం కష్టం గా మారింది బ్రో...ఒక షాకింగ్ న్యూస్ విన్నాను గత రాత్రి"  అజయ్ చెప్పాడు వరుణ్ తో." విన్నదేమిటో చెప్పు ముందు...అది షాకింగ్ [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."చీమ ముద్దాడెఁ జంద్రునిఁ జిత్రముగను"(లేదా...)"చీమయె ముద్దులాడె నల  శీతమయూఖునిఁ జిత్ర మయ్యెడిన్"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."గౌరి కాత్మజుండు కమలభవుఁడు"(లేదా...)"వాసిగ గౌరి కాత్మజుఁడు బ్రహ్మ యనంగుఁడు శౌరి కల్లుఁడౌ"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."కాలు కష్టపెట్టె గ్రామజనుల"(లేదా...)"....కాలు కడు యాతనఁ బెట్టెను గ్రామవాసులన్" (ఛందోగోపనం)ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
రచయితలు రాసిన  కథల నిడివిని  కుదించి,  వేరేవాళ్ళు తమ సొంత మాటల్లో చెపితే అది- ‘రీ టెల్లింగ్’. కథ సారాన్ని క్లుప్తంగా చెప్పటం దీని లక్షణం.   రీ టెల్లింగ్ అనే ఈ అనుసరణ కథ.... ఒరిజినల్ కథ పరిధిలోనే  ఉండాలనీ,  కథలోని పాత్రల స్వభావాలను ఏమాత్రం మార్చకూడదనీ ఎవరైనా  ఆశిస్తారు. దానికి విరుద్ధంగా సొంత కల్పనలను జోడిస్తే? అప్పుడది రీ టెల్లింగ్ కాదు... ఫ్రీ టెల్లింగ్  అవుతుంది. [...]
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."భారతాజిలోఁ గర్ణుండు పార్థుఁ జంపె"(లేదా...)"భారత యుద్ధరంగమునఁ బార్థునిఁ గర్ణుఁడు చంపెఁ గ్రుద్ధుఁడై"
కవిమిత్రులారా,ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."రామా నీచే ఘటిల్లె ప్రారబ్ధమ్ముల్"(లేదా...)"రామా నీ వలనన్ ఘటిల్లెను గదా ప్రారబ్ధముల్ నేటికిన్"ఈ సమస్యను పంపిన అన్నపరెడ్డి సత్యనారాయణ రెడ్డి గారికి ధన్యవాదాలు.
నేను శివ ని (నవల) Post no:20" డ్యూడ్ ...నీకు ఇంకోటి చెప్పాలి"రెండో బీర్ ని పూర్తి చేసి చెప్పాడు వరుణ్." చెప్పు..."" ముందు నాకు ప్రామిస్ చెయ్..అది ఎవరకి చెప్పనని...అలా చేసినట్లయితే నీ జీవితం డేంజర్ లో పడుతుంది.అజయ్ కి,నీకు నాకు మాత్రమే తెలిసే విషయం అది "" ఏంటిరా బాబూ అది" గట్టిగా నవ్వగా నా కళ్ళ లో నీళ్ళు వచ్చాయి." ఇంకోసారి గనక నవ్వితే ఏమవుతుందో చూడు" గట్టిగా తన పెడికిలి బిగిస్తూ [...]
సికిందరాబాద్ నుండి వారణాసికి దానాపూర్ ఎక్స్ ప్రెస్ ఒక్కటే ఉంది. దానితో దానికి చాలా డిమాండ్ ఉంది. కనీసం నెలరోజుల ముందుగా రిజర్వేషన్ చేసుకుంటేతప్ప బెర్త్ దొరకడం కష్టం. మేము కూడా అలాగే నెలరోజుల ముందే రిజర్వేషన్ చేయించుకున్నాం. అయినా సీటులు దొరకలేదు. వెయిటింగ్ లిస్ట్ 115 వచ్చింది. అది మేము వెళ్ళే ముందురోజుకి RAC  అయ్యింది. కానీ బెర్త్ లేకపోతే కష్టమని మరలా తత్కాల్ [...]
 ఎదురుచూస్తాను! వారమంతా ఎదురుచూస్తాను ఈసారైనా నాలుగు చినుకులు పడతాయేమోఈసారైనా మనసేమైనా తడుస్తుందేమో... వారమంతా ఎదురుచూస్తాను నాలుగు చినుకులకోసం! మళ్ళీ వాళ్ళేరూపాలుమార్చుకుంటూ మళ్ళీ మళ్ళీ వాళ్ళే!పేర్చిన అక్షరాల్లా గోడలకి తగిలించిన బొమ్మల్లా కదలని గుట్టల్లామళ్ళీ అవే
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు