ఏదో ఖాళీ..దేనితో పూడ్చాలో తెలీని ఖాళీ..సమయం నిలబడదుమనుషులకి నిలకడ లేదువస్తువులు ఎంతో కాలం ఈ ఖాళీని పూడ్చడం లేదు..ఏం చేయాలో తెలీకఎటు పోవాలో దిక్కు తోచకప్రతి దిక్కూ .. ఆశగా తిరిగి వచ్చానుఅలసి ఓ పక్కగా కూల బడ్డాను..ఒక చల్ల గాలిఆత్మీయంగా తల నిమిరింది..నా ఆశకు కొత్త ఊపిరి పోసిందిదానినే  నేను,గురువు అనిసద్గురువు అనిపిలుచుకుంటున్నా ..
అయ్యా సాములూ! మేమిక్కడ ఎవరిది తప్పో ఎవరిది కాదో జడ్జ్ చేసే పొసిషన్లో లేము. మీరేమి వ్రాసుకుంటారో మీ ఇష్టం. మీ పోట్లాటలు మీ ఇష్టం. (మాతో పోట్లాడితే అది వేరే సంగతి ... మేము హేపీగా దూరేస్తాం). మాకు సంబంధించినంత వరకూ మాలికలో ఏమి కనిపిస్తుందోనన్నదే విషయం. మీరు ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా తిట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం. తిట్టడం, ఆ తిట్లు తియ్యకపోవడం - మీ బ్లాగుల వరకూ రెండూ తప్పులైనా అవ్వచ్చూ, [...]
నిద్దర్ని ఇరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను నువ్వొచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను ఒంటెద్దు బండెక్కి రారా.. సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగా రారా నలిగేటి నా మనసు గురుతొచ్చి రారా గలబోటి కూరొండి పిలిసీనా రారా పెనిమీటీ ఎన్నినాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా *చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి ఎర్రగా కుంపటి యెచ్చగా దుప్పటి కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి ( [...]
నీవే... తొలి ప్రణయము నీవే తెలి మనసున నీవే ప్రేమ ఝల్లువే నీవే... నీవే కలలు మొదలు నీవే మనసు కడళి అలలు నీవల్లే కనులు తడుపు నీవే కలత చెరుపు నీవే చివరి మలుపు నీవే నీవే... యెటు కదిలిన నీవే నను వదిలిన నీవే యెదో మాయవే ప్రెమే... మది వెతికిన నీడే మనసడిగిన తోడే నా జీవమే నిలువనీదు క్షణమైనా వదలనన్న నీధ్యాస కలహమైన సుఖమల్లే మారుతున్న సంబరం ఒకరికొకరు యెదురైతే నిమిషమైన యుగమేగా [...]
" ఇంకేం ఇంకేం ఇంకేం కావాలే., చాలే చాలే ఇక చాలే " ఈ పాట పెళ్ళికి ముందు పాడితే ఎలా ఉంటుందో అందరికీ తెలిసిందే. అదే పెళ్లి అయిన తరువాత పాడితే ఎలా ఉంటుందా అని రాయటం (అదే కంపు చేయటం) మొదలు పెట్టాను. అస్సలు చరణాలు మార్చాల్సిన అవసరమే రాలేదు. పల్లవి || ఇంకేం ఇంకేం ఇంకేం చావాలే... చాలే నీ గోలే... నీకై నువ్వే వచ్చి చచ్చావే .. ఇకపై నా ఖర్మే ..  గుండెల పైనా పాశం వేశావే ..  గుమ్మంలోకి [...]
ముద్రలు వేసుకుపోయిన అనుభవాలువేళ్ళూనుకు పోయిన ఆలోచనలువెరసి జ్ఞాపకాల వేదికలు ..కాసిన్ని తలచుకుని గుర్తు చేసుకుంటేకాసిన్ని గుర్తొచ్చి పొలమారుతాయికావాలనుకున్నా ఆ రోజులు అలాగే తిరిగి రావువద్దనుకున్నా వాటి మరకలు ఇంకా చెరిగి పోవువిడిచిన బట్టల్ని, తిరిగి తొడుక్కున్నట్టుగడిచిన కాలాన్నితిరిగి జీవిస్తుండడమే ఈ జ్ఞాపకాలతో వ్యవహారం అంతా కాసేపు అద్దంలో చూసుకోడానికి [...]
ఆలోచనఒక విచిత్రమైన పదం..దీనికి నిన్న నేడు రేపు లనే తేడా లేదుతెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అనే భేదం లేదువిన్నవి చూసినవిఅక్కడా ఇక్కడా ఏరుకున్న విషయాలనుఊహకి .. భావనలకు జోడించిగాలిలో మేడలు లేపుతుందిఅటు ఇటు పోలేకకూలిన ఆ మేడల శిధిలాల లోనేనలుగుతూ జీవిస్తుందివాస్తవం గా వాస్తవాన్ని చూసే ఆలోచన,ఆలోచనకు ఎప్పుడు వస్తుందో?
ఓ తీగె.. తెగి ఊపిరాడకవిల విల లాడిందిచూడలేక.. చూసి ఊరుకోలేకతెచ్చుకుని కొంత పుడమిని తోడిచ్చానుదాహమంటే ఇంత నీరిచ్చానుతాగి అలసి పడుకుండి పోయింది, ఆరోజుకితెల్లారి చూస్తే, నవ్వుతూ పలకరించిందిప్రతిరోజూ గుమ్మంలో అడుగు పెట్టే ముందు నా తల .. ఆ తీగె ఎలావుందో అని చూస్తూలోపలికి కదిలేది.నేనెటువైపు పోతే అటువైపే చూసేదికొత్త చిగురులు తొడిగినావేర్లు ఊనినాఏమాత్రము ఎదిగినా ఒక [...]
నా చెలీ నువే కదా ఈ జగం కాదు అనినా నీవో సగం నేనో సగం ఈ జీవితం మనకో వరంచంద్రోదయం ఈ సంబరంప్రేమోత్సవం మన పరిణయం సిరి సొగసుల చెలివై చలి పెంచు చిరు అలకల కలువై కవ్వించు - ప్రేయసీ నవ రంగుల కలలే పండించు బిగి కౌగిట కసిగా బంధించు - శ్రీమతీ ఎంతో సుఖం నీ పరిమళం చాలా ప్రియం కురుల కోమలం నా ప్రేమలో నిన్నే లాలించనా నా చెలీ నువే కదా ఈ జగం కాదు అనినా నీవో సగం నేనో సగం ఈ జీవితం మనకో [...]
Ennile Chudu Thaalamaayi Oru yaathrayaayi, Padhayaatrayaayi..  Kadhakaalame kulirormayaayi Oru yaathrayaayi, Padhayaatrayaayi.. Parayaan maranna Vaakkumaayi Manadhaaril aayitha.. Nira dheepame Kinavupolenn Kannil eguvaan.. Nizhal pole azhalaale veyil neele padhayaatra.. Nizhal pole azhalaale veyil neele padhayaatra..Kaalam Arivukalaale alivukalaale poomazha pole.. mannil neela nilavin ponalayaale naadhalayangal..  Kaalam Arivukalaale alivukalaale poomazha pole.. mannil neela nilavin ponalayaale naadhalayangal..  Varadhaayakamaayi Swara saagaramaayi..  Janimokshavumaayi PuthuJeevanumaayi..  Nizhal pole azhalaale veyil neele padhayaatra.. Nizhal pole azhalaale veyil neele padhayaatra..
Maayamo...marimaayamo...jaalamo...indrajaalamo...manasse en kannine nampaamo...madikkaanenthoru moham...kerippona vazhiyethu...chennu cherum idamethu..evide chennu chekkerum...swarggamo kanaka sabhayo...kerippona vazhiyethu...chennu cherum idamethu..evide chennu chekkerum...swarggamo kanaka sabhayo...erratteratterumpolayyaachankilenthe ariyaatha peda peda...irangattirangattirangumpol aahaavayarinakame vallaatha chudu chuda..pacha vecha marubhoomiyilevideyummukalilekkozhukum yanthra dhaarakal...chuttumulla kadalin kaliveedithilpatti ninnaruma swapna bhangikal....raathriyo..ithu pakalo..vettam kondaaraattalle..vettam kondaaraattalle....raathriyo..ithu pakalo..vettam kondaaraattalle..midhyayo...ithu sathyamo...erratteratterumpolayyaachankilenthe ariyaatha peda peda...irangattirangattirangumpol aahaavayarinakame vallaatha chudu chuda..pacha vecha marubhoomiyilevideyummukalilekkozhukum yanthra dhaarakal...chuttumulla kadalin kaliveedithilpatti ninnaruma swapna [...]
------------------------------చీకటితో లేస్తావుపగలంతా తలుపులు తెరుచుకు చూస్తావుఓసారయిన వచ్చిపోతాననినను చూస్తూనే ఉంటావు, అయినా రోజంతా ఎదురుచూస్తావుఓమాటు అయినా నీ గుమ్మం తొక్కుతాననికబురులు పంపుతావు, ఉన్నానని గుర్తు చేస్తుంటావు, యేలాగో అలాగఅయినా... ఊరంతా తిరుగుతాను కానినీ వైపుకు కదలను..నీ ఊసుకు చనువీయనుచూసి చూసి, అలసినువ్వు అలాగే శయనిస్తావు..మళ్ళీ ఎప్పటిలా.. చీకటితో లేస్తావునీకో మాట [...]
పెదవులు దాటని పదం పదం లోకనులలో దాగని నిరీక్షణం లోనాతో ఏదో అన్నావాతెగి తెగి పలికే స్వరం స్వరం లోతెలుపక తెలిపే అయోమయం లోనాలో మౌనం విన్నావానాలానే నువ్వూ ఉన్నావామన కధ beautiful  loveమన కధ beautiful  loveపద పద find the మీనింగ్,live this  feeling of beautiful  loveఏమైంది ఇంతలో నా గుండె లోతులోఎన్నడూ లేనిదీ కలవరంకనుబొమ్మ విల్లుతో విసిరావో ఏమిటోసూటిగా నాటగా సుమ శరంతగిలిన తీయనైన గాయంపలికిన హాయి కూని [...]
ఓ ప్రియతమా బదులీయుమా, ఏ చోట నీవు ఉన్నానీ పాటనై నలువైపులా నీ జాడ వెతుకుతున్నాపల్లవే నువ్వని పలవరించే చరణం ఎక్కడో పలకరిస్తే చెప్పమ్మా తను కోరే చిరునామా... ఓ ప్రియతమా బదులీయమా, ఏ చోట నీవు ఉన్నానీ పాటనై నలువైపులా నీ జాడ వెతుకుతున్నాజ్ఞాపకాన్ని ఈ గాలి అలా రేపుతుంటే ఆపేది ఎలాఈ గాలి ఎలా ఆపేది ఎలా నాటి చంద్రకళ నేను కన్న కల కాదంటే నమ్మలేదేఉందంటే ఏది అందేఓసారి చూపమందే ఆ [...]
నువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా తేనె ముల్లు గుచక్కే లోనవాలు కళ్ళ జానా పూల జల్లు కురిసే లాగానవ్వు నిచ్చి వెళ్ళావానీ చిన్ని గుండెనియ్యవానువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా వీణ లాగ మొగెనె మైనా, మీన కనుల మంత్రమా వాన ధారా తాకేనే లోన, వంక చూడు చంద్రమా నువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా మనసు పాడుతుంద .. నిన్ను చూడ కుండపరుగు ఆగుతుంద.. నిన్ను [...]
గాయకుడు ఎంత గొప్పవాడైనా అతని గాత్రం రాణించాలంటే ఒక గొప్ప స్వర కర్త తోడై ఉండాలి అలానే మనలో ఎంత ఆధ్యాత్మిక తృష్ణ ఉన్నా అది వికసించి పరిమళాలు వేదం జల్లాలంటే ఒక గొప్ప సద్గురు తోడు కావాలి
It is best to acceptwhat we know as we knowwhat we do not know as do not knowIt's okayIt's okayIt's okay
గుండె లోతుల్లో, ఒక శూన్యంఆ శూన్యం అలా మిగిలిపోయినానేను స్థిమిత పడలేనుఆ శూన్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడంలో ఏవేవో పోటీ పడుతున్నా...నేను స్థిమిత పడలేనుపదాలను పేర్చిఇది అని నా పరిస్థితి అని పరిచయం చేయాలనుకుంటాను కానీ.. పెదాలు కలిపినా మాటలు రావుమౌనం గా మిగిలిపోతే ఎవరికీ చెప్పుకోలేను ప్రయత్నం చేస్తూ పోతేచేతకాని వాడినైపోతున్నాను అరిచి చెప్పినా ఆలకించడానికి [...]
I just can't make them easily         Can't break them easily         Can't escape         Neither live in balanceBut without them, what am I?With them what I am becoming?I hope they are just relationshipsand not attachmentsI hope they are made for a purposeand not for just needsIndeed there must bea wayIndeed there must bea release
శక్తి ఉన్నది పని చెయ్యడానికి...పని జరగడానికి..ప్రదర్శనకు కాదు 
ఓ కునుకు ఓదార్చి..నిద్ర పుచ్చేలోగా ఒక రేయి చీకటిని దాటి..వెలుగు కౌగిలింతలో ఒదిగేలోగాఒక రెప్ప పాటు..చప్పుడు చేసే లోగాఓ మరణంఓ పుట్టుకఒకదానినొకటి లంకెలేసుకున్నాయిజనించిన ప్రతిసారీ..మరింత ఉత్సాహంగా,ఉత్సవంగా బ్రతికే అవకాశాన్నిస్తున్నాయి
జీవితానికో అర్ధం లేకుండా పోయింది..నచ్చింది చేసుకుంటూ పోవడం..దానికేదో reasoning ఇచ్చుకోవడం...అందుకే "వెధవ జీవితం" అనే పదం పుట్టింది అనుకుంటా !
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు