నువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా తేనె ముల్లు గుచక్కే లోనవాలు కళ్ళ జానా పూల జల్లు కురిసే లాగానవ్వు నిచ్చి వెళ్ళావానీ చిన్ని గుండెనియ్యవానువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా వీణ లాగ మొగెనె మైనా, మీన కనుల మంత్రమా వాన ధారా తాకేనే లోన, వంక చూడు చంద్రమా నువ్వు నేను ప్రేమ చాలుగానీతో నేను ఉంటా తోడుగా మనసు పాడుతుంద .. నిన్ను చూడ కుండపరుగు ఆగుతుంద.. నిన్ను [...]
గాయకుడు ఎంత గొప్పవాడైనా అతని గాత్రం రాణించాలంటే ఒక గొప్ప స్వర కర్త తోడై ఉండాలి అలానే మనలో ఎంత ఆధ్యాత్మిక తృష్ణ ఉన్నా అది వికసించి పరిమళాలు వేదం జల్లాలంటే ఒక గొప్ప సద్గురు తోడు కావాలి
It is best to acceptwhat we know as we knowwhat we do not know as do not knowIt's okayIt's okayIt's okay
గుండె లోతుల్లో, ఒక శూన్యంఆ శూన్యం అలా మిగిలిపోయినానేను స్థిమిత పడలేనుఆ శూన్యాన్ని ఆక్రమించుకోవడంలో ఏవేవో పోటీ పడుతున్నా...నేను స్థిమిత పడలేనుపదాలను పేర్చిఇది అని నా పరిస్థితి అని పరిచయం చేయాలనుకుంటాను కానీ.. పెదాలు కలిపినా మాటలు రావుమౌనం గా మిగిలిపోతే ఎవరికీ చెప్పుకోలేను ప్రయత్నం చేస్తూ పోతేచేతకాని వాడినైపోతున్నాను అరిచి చెప్పినా ఆలకించడానికి [...]
I just can't make them easily         Can't break them easily         Can't escape         Neither live in balanceBut without them, what am I?With them what I am becoming?I hope they are just relationshipsand not attachmentsI hope they are made for a purposeand not for just needsIndeed there must bea wayIndeed there must bea release
శక్తి ఉన్నది పని చెయ్యడానికి...పని జరగడానికి..ప్రదర్శనకు కాదు 
ఓ కునుకు ఓదార్చి..నిద్ర పుచ్చేలోగా ఒక రేయి చీకటిని దాటి..వెలుగు కౌగిలింతలో ఒదిగేలోగాఒక రెప్ప పాటు..చప్పుడు చేసే లోగాఓ మరణంఓ పుట్టుకఒకదానినొకటి లంకెలేసుకున్నాయిజనించిన ప్రతిసారీ..మరింత ఉత్సాహంగా,ఉత్సవంగా బ్రతికే అవకాశాన్నిస్తున్నాయి
జీవితానికో అర్ధం లేకుండా పోయింది..నచ్చింది చేసుకుంటూ పోవడం..దానికేదో reasoning ఇచ్చుకోవడం...అందుకే "వెధవ జీవితం" అనే పదం పుట్టింది అనుకుంటా !
తెరచిన నీ ఆలోచనలో కనులు మూసుకున్నానుముగియని నీ ఆలాపనలోకలనై కరిగి పోతున్నాను నిజానికన్నా కలలో నీ దగ్గరగా ఉంటున్నాను నిజమో కలో తెలియక నీ తపసే చేస్తున్నాను ఒక రూపంఒక భాషఒక అర్ధంఒక వివరణఇవ్వాలంటే నా 'కలకి' నీవు తప్ప వేరే లేదు ప్రతి క్షణంప్రతి రోజు ప్రతి సారి పదే పదే  చెప్పాలంటే 'నిజానికి'నిను తప్పే దారి లేదు ఆరాటం!నువ్వే దారిలో కలుస్తావని  పడి, పడీ, ఎంత ఎదురుపడతానో [...]
సమస్యను గుర్తిస్తే మరో సమస్యసమస్యని సమస్యగా గుర్తించక పోవడం కూడాఒక సమస్యే...ఒక్కోసారి తెలీనట్టు ఊరుకోవడమేపరిష్కారం అనుకుంటా!!!
నీ గురించి చెప్పాలనుకున్నానువ్వే ఉంటావునా గురించి చెప్పాలనుకున్నానువ్వే ఉంటావుఇంకా నేనేం మాట్లాడను?నాకు పదాలు అంటే మన మాటలేసమయం అంటే మనం కలిసున్నదేజీవితం అంటే నీతో గడిపిందేమిగతాదంతా ఊరికే... వట్టి అబద్ధం !ఎప్పుడు చూసినా,నాలా లేనంటూ, ఇదివరకటిలా లేనంటూఅందరూ చెప్పే మాటలునవ్వు తెప్పిస్తున్నాయిఎలా చెప్పాలో తెలీడం లేదునా నుంచి ఎదురు చూడడానికి వాళ్లకి ... ఏమీ మిగల [...]
                       Have a lucky, prosperous and wonderful year ahead. Wish you a happy New year 2018
క్షణాలు నిమిషాలైనిమిషాలు గంటలైగంటలు రోజులైరోజులు ఎన్నైనానీకోసం ఎదురుచూపులు ఆపలేనుమన మధ్య దూరం తగ్గుతుందనే నా ఆశ,హిమాలయాలంత పెద్దదని చెప్పాలనుంటుందికానీ నువ్వేమోనా తపనను గుర్తించవునేనుండే వీధికి ఓసారిఊరెరిగింపు గా వచ్చి వెళ్ళిపోతావునువ్వు నేను ఎదురెదురు పడ్డాం అనగానేఊరంతా తెలిసిపోతుందిఈలోపే నువ్వెళ్ళిపోతావునువ్వెళ్లిన ఆ మలుపు కేసి చూస్తూనేనేమో అక్కడే [...]
Laali Laali Laali Lali Laali Laali Laali Lali Vata patra saiki varahaala lali Rajeeva netruniki ratana lali Vata patra saiki varahaala lali rajeeva netruniki ratana lali muripala krishnuniki... muripala krishuniniki mutyala lali jagamelu swamiki pagadala lali vatapatra saiki varahala lali rajeeva netruniki ratna lali laali laali laali lali laali laali laali lali kalyana
నిల్వ చేసుకుందాం, పనికొస్తుందనుకుంటాంమరీ..ఎక్కువ నిల్వ చేసుకుంటే,తరువాతబరువవుతుందని తెలుసుకోము..దాపరికానికున్నట్టే...దాయటానికి కూడా ఒక పరిధి ఉంది.పరిధులు దాటితే,తరువాతఇవతలకు రావడం కష్టంఅదన్న మాట విషయం 
నీకేదో తెలుసునని నువ్వనుకుంటావ్నీకది తెలుసో లేదో నీకే తెలీదు..తెలిసింది తప్పని తెలుసుకుంటావ్ ఒక్కోసారి..దాని మీద కూడా అనుమానమేమాయ..ఉట్టి మాయ  
నేను లేని అక్షరం నా నానుండి పుడుతుందా?ఏమో...! అవకాశాలేమి కనపడ్డం లేదు 
Do not spend a single thought or emotion on “What about me; what will happen to me?”In the end, you will die;there is no suspense anymore.
ఒక్కోసారి ఊహ బాగుంటుందిఒక్కోసారి ఊహ గానే బాగుంటుంది
చేద్దామనుకున్న పనిచేద్దామనుకున్న సమయానికిచెయ్యడంఒక అద్భుతం గా మారిపోయింది .. మాస్టారూ, ఎందుకంటారూ?-------మరో మాస్టారు:ఏం లేదు మాస్టారు పనికి మాలిన పనులు ఎక్కువైతే .. అనుకున్న పని అంట గడుతుంది .. అది అన్న మాట విశేషం/విషయం. దీనికిక విశ్లేషణ అనవసరం. కాస్త విచక్షణ ఉంటె చాలు..  ఇంకా వివరాలాడక్కండి---------------మళ్ళీ  మొదటి మాస్టారు (మనసులో):అవకాశం దొరికితే ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో అనే [...]
ఎదురు చూసేటప్పుడు ..రెండు నిమిషాలంటే రెండు నిమిషాలు కాదుఐదు నిమిషాలంటే ఐదు నిమిషాలు కాదు 
హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే ఏంటే గుండెల్లో అలే  పొంగుతుందే...ఊసుపోదే ఊపిరాడదే అదోలా తోడొచ్చావే నాతో నన్నే మరిచేలా హల్లో పిల్లా ఆ ఆ హల్లో పిల్లా ఆ ఆ హల్లో పిల్లా ఆ ఆ ఓహ్ ..హల్లో పిల్లా నువ్ అలా ఆగి చూస్తే హల్లో పిల్లా ఓహ్ .ఏంటే ఇల్లా ఓహ్ .నాలో నీలా ఆ ఆ నీతో నాలా ..గుండె తీపి అవుతోంది, నిన్ను తలచుకుంటేనే తోచనిదే నీ ఊసే, చెప్పలేని బాధే ఎన్నో భావాల మధ్య నలిగి పోయా నువ్ అలా [...]
ఏం బాబు ప్రొఫైల్ లో కంప్యూటర్ వచ్చని రాయలేదు. ఏమైనా వచ్చా?వచ్చు సార్. ౧. ఇంటర్నెట్ explorer ౨. యాహూ messenger సారీ అండి. we can't offer you a job.వై?మాకు జాబ్ ఇవ్వడానికి కి వయోపరిమితి ఉంది.
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు