ముద్దుల ప్రియుడు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ముద్దుల ప్రియుడు (1994)సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, చిత్ర వసంతంలా వచ్చిపోవా ఇలా నిరీక్షించే కంటికే పాపలాకొమ్మకు రెమ్మకు గొంతులు విప్పినతొలకరి పాటల సొగసరి [...]
అభిలాష చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అభిలాష (1983)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలు, జానకియురేకా...హహ్హాహ్హా... తార తతార తతారత్తా... తార తతార తతారత్తా... హహ్హాహ్హా... హహ్హాహ్హా... హే... నవ్వింది మల్లెచెండు నచ్చింది గర్ల్‌ఫ్రెండు దొరికెరా [...]
మల్లెపువ్వు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మల్లెపువ్వు (1977)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలుమల్లెపువ్వులా వసంతం మాతోట కొచ్చిందిమరపురాని పాటలా మనసు తలుపు మూసిన వేళామల్లెపువ్వులా వసంతం మాతోట కొచ్చిందిరాలిపోవు పువ్వు కూడా [...]
రాజా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : రాజా (1999)సంగీతం : ఎస్.ఎ.రాజ్ కుమార్సాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : మనో, చిత్రమల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనామనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనామల్లెల వాన మల్లెల వాన నాలోనామనసంతా మధుమాసంలా విరబూసేనామనసంతా మధుమాసంలా [...]
హృదయం చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : హృదయం (1991)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : రాజశ్రీగానం : బాలుఏప్రిల్ మేలలో పాపల్లేరురా కాంతి లేదురాఈ ఉరు మోడురా వట్టి బీడురా బోరు బోరు రాఇక చాలయా అరె పోవయాజూన్ జూలైలో ముద్దబంతులే విరిసెను విరిసెనుతేనె [...]
కోకిలమ్మ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కోకిలమ్మ (1983) సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ సాహిత్యం : ఆచార్య ఆత్రేయ గానం : సుశీల కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది కుహు కుహూ అన్నది అది కూన విన్నదీ... ఓహో అన్నది కొమ్మ మీద కోకిలమ్మ కుహూ అన్నది కుహు కుహూ అన్నది [...]
ఇళయరాజా స్వరంలో ఓ రకమైన మార్దవం ఉంటుందని నాకనిపిస్తుంది. ఈపాట ఓ ఉదాహరణ. రాంగోపాల్ వర్మ తీసిన గాయం అనే సినిమాని అనేకసార్లు చూసానిదివరలో. గాయం సినిమాకి సీక్వెల్ వచ్చిందని విన్నా కానీ చూట్టం పడలేదు. ఈరోజు యూట్యూబులో దొరికితే చూట్టం మొదలెట్టాను.1993 గాయంలో జగపతి బాబుకీ గాయం 2 లో జగపతి బాబుకీ తేడా ఉంది. వయసులో!సినిమా మధ్యలో ఈ పాట.కలగనే కన్నుల్లో కరగకే కన్నీరాకలసిన [...]
అడవిదొంగ చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అడవి దొంగ (1985)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరి గానం : బాలు, జానకి ఇది ఒక నందనవనము ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వామనసులు కలిపిన దినము ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. ఉవ్వా..ఉవువ్వాతరుల గిరుల ఋతు శోభలతో ఉవ్వా..ఉవువ్వా.. [...]
Click the link below to find the question bank of English for Class VII prepared by the NCERT.  It can come handy while preparing question papers, assignments, projects and home works. https://drive.google.com/file/d/1WHBzf84pbIMGhlj-dB-xz9hI4n6Qnfcm/view?usp=sharing The file is used for academic purposes only.
వసంత గీతం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వసంత గీతం (1985)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకి వసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశానువసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను నేను చూశానునీ పూజకే పువ్వునై వేచినానువసంతాలు విరిసే వేళా నిన్ను [...]
ఇంటింటి రామాయణం చిత్రం కోసం బాలు గారు గానం చేసిన ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఇంటింటి రామాయణం(1979)సంగీతం: రాజన్ నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిగానం : యస్ పి బాలసుబ్రహ్మణ్యంమల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. ఈ రేయి హాయిగామల్లెలు పూసే.. వెన్నెల కాసే.. [...]
గూండా చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గూండ (1984)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకి కొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ కొండెక్కి చూసింది చందమామకొమ్మెక్కి కూసింది కోయిలమ్మ కొండెక్కి చూసింది చందమామకోయిలమ్మ గొంతులో రాగాలు చందమామ [...]
వినోదం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : వినోదం (1996)సంగీతం : ఎస్.వి.కృష్ణారెడ్డి సాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : ఎస్.పి.బాలు, కె.ఎస్.చిత్ర ఆ... మల్లెపూల వానామల్లెపూల వానా...మల్లెపూల వానాజల్లులోనాతడిసిన ఆనందానపలికెను మది వీణాభయం లేదు పదరాఅని [...]
ప్రేమించు పెళ్ళాడు చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. వీడియో దొరకలేదు ఎంబెడెడ్ యూట్యూబ్ ఆడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ప్రేమించు పెళ్లాడు (1985)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకినిరంతరమూ వసంతములే మందారములా మరందములేస్వరాలు సుమాలుగ పూచే పదాలు ఫలాలుగ పండె నిరంతరమూ వసంతములే మందారములా [...]
ఎగిరే పావురమా చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఎగిరేపావురమా (1997)సంగీతం : ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి సాహిత్యం : వేటూరి గానం : సునీత మాఘమాసం ఎప్పుడొస్తుందో మౌన రాగాలెన్నినాళ్లో మంచు మబ్బు కమ్ముకొస్తుందో మత్తు మత్తు ఎన్నిఏళ్ళో..ఎవరంటే ఎట్టమ్మా [...]
మౌనరాగం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : మౌనరాగం (1986)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : రాజశ్రీగానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రమణ్యంమల్లెపూల చల్లగాలి మంటరేపె సందెవేళలో ఏల ఈవేళాకోరుకున్న గోరింకను చేరదేల రామ చిలుకా ఏల అదేలాఆవేదనే.. ఈనాటికీ.. మిగిలింది నాకూ !మల్లెపూల చల్లగాలి [...]
సితార చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : సితార (1983)సాహిత్యం : వేటూరిసంగీతం : ఇళయరాజాగానం : బాలు, జానకికుకుకూ.. కుకుకూ..కుకుకూ.. కుకు..కుకుకూ.. కుకు.. కోకిల రావేకుకుకూ.. కుకు..కుకుకూ.. కుకు.. కోకిల రావే.. కుకు..రాణి వాసము నీకు ఎందుకో కో కోరెక్క విప్పుకో [...]
పంతులమ్మ చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పంతులమ్మ(1977) గానం : ఎస్.పి.బాలసుబ్రహ్మణ్యంసంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిసిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు కావేవరదల్లె రావే వలపంటె నీవేఎన్నెల్లు తేవే ఎదమీటి పోవేసిరిమల్లె నీవే విరిజల్లు [...]
అశ్వమేథం చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : అశ్వమేధం (1992)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం :గానం : బాలు, ఆశా భోంస్లేశీతాకాలం ప్రేమకు ఎండాకాలంఎండాకాలం ముద్దులు పండే కాలంసందిట్లో విందే సాయంకాలంకౌగిట్లొ రద్దే ప్రాతఃకాలంవలపమ్మ జల్లే వానాకాలంసిగ్గమ్మ [...]
వంశీ గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన స్వరకల్పన చిత్రంలోని ఓ చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు లేదా యూట్యూబ్ జ్యూక్ బాక్స్ లో మరింత క్లారిటీతో ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : స్వరకల్పన (1989) సంగీతం : అమర్ (గంగై అమరన్)సాహిత్యం : ??గానం : బాలు, జానకివసంతం పల్లకి వనాల రాణికిసుగంధం పల్లవి సుధామయ [...]
మొన్ననే ఉగాది వచ్చివెళ్ళింది కదా ఇక వసంతానికి, మల్లెలకి, మావిళ్ళకి ఆహ్వానం పలుకుదాం ఈ నెలంతా. ముందుగా సీతామాలక్ష్మి చిత్రంలోని ఓ అందమైన పాట. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : సీతామాలక్ష్మి (1978)సంగీతం : కే. వి. మహదేవన్సాహిత్యం : దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి గానం : బాలు, సుశీలమావి చిగురు [...]
శ్రీదేవి పాటల సిరీస్ లో చివరగా జగదేకవీరుడు అతిలోక సుందరి చిత్రంలోని ఒక మంచి మెలోడీని తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : జగదేకవీరుడు అతిలోకసుందరి (1990)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, జానకిప్రియతమా నను పలకరించు ప్రణయమాఅతిథిలా నను చేరుకున్న హృదయమాబ్రతుకులోని బంధమా పలుకలేని [...]
ఆఖరిపోరాటం చిత్రంలోని ఒక అందమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : ఆఖరి పోరాటం (1988)సంగీతం : ఇళయరాజాసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, లతా మంగేష్కర్తెల్లచీరకు తకధిమి తపనలు రేగేనమ్మా సందె ఎన్నెల్లోసిరిమల్లె పూలకు సరిగమ ఘుమఘుమ తాకేనమ్మ జంట ముద్దుల్లోఅవే తీయనీ [...]
క్షణ క్షణం చిత్రంలోని ఓ అద్భుతమైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : క్షణం క్షణం  (1991)సంగీతం : కీరవాణిసాహిత్యం : సిరివెన్నెల గానం : బాలు, చిత్ర జామురాతిరి జాబిలమ్మ జోలపాడనా ఇలాజోరుగాలిలో జాజికొమ్మ జారనియ్యకే కలావయ్యారి వాలు కళ్ళలోనా వరాల వెండిపూల వానస్వరాల [...]
నువ్వెవరివో? నాకేమౌతావో!ఈ లోకం ఆడించే వైకుంఠపాళిలో తలమునకలై నీ ఊసే లేకుండా రోజులు గడుస్తాయి. ఏమో అలా ఎలా అసంకల్పితంగా నీకు దూరమౌతానో, జవాబు తెలీని ప్రశ్న!మళ్ళీ ఏ దివ్యలోకం నుంచీ ఊడిపడతావో, ఉన్నట్టుండి చప్పున మనసులో మెదులుతావు. నీ తలపొస్తూనే తనతో పాటు ఇంకిపోయిన కళ్ళలోకి తడిని మోసుకొస్తుంది.నే పట్టలేనంతగుబులు మనసులోనేఇమడలేక [...]
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు