క్రేజీ హార్ట్ (2009) చిత్రం గురించి ఒక పరిచయం ఎక్కడో చదవగా సింధుభైరవి (1985) చిత్రం గుర్తొచ్చింది.ఆసక్తి కలిగి చూశాను. వారి సమాజపు నేటివిటీకి తగిన సినిమాలు చూడడం కొంచెం కష్టమే. అయినా మొత్తంగా బాగుందని చెప్పవచ్చు.  సింధుభైరవిలోనూ, క్రేజీ హార్ట్ లోనూ సంగీతమూ తానూ తప్ప మిగతా లౌకికవిషయాలకు ఎక్కడ ఏ ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలో తెలిసి నడచుకోలేని అనేకానేక భావుక [...]
       రెండు తరాలు కలిసి ఉన్నప్పుడు నాడు నేడని కాక ఏ తరంలోనైనా ఏవో ఇబ్బందులు, అపార్థాలు ఉంటుంటాయి. కానీ కలిసి ఉండడం జీవితం అన్నప్పుడు దాన్ని వాయిదాలు వేయకపోవడమే మంచిది. చాలా రోజుల తర్వాత  ఈరోజు కల్సిన స్నేహితురాలు ఎంతో సంతోషంతో ఎన్నో విషయాలు మాట్లాడుతూ త్వరలో కొడుకు కోడలు కొత్తగా కొన్న ఇంట్లోకి వెళ్ళబోతున్నట్టూ తాము వెళ్ళాలా వద్దా అనే సందిగ్ధత తెమలనట్టూ [...]
ఏకాంతంలో నాలోనేను ఎప్పుడూ లేను.ఎవరెవరున్నా ఏం చేస్తున్నా అప్పుడూ లేను.ఏ శ్వాసైనా ఏదో ధ్యాసలోఏ పలుకైనా ఏదో తలపులోవినిపించేదేదో వినవచ్చేదేదోగమకమ్మౌ స్వరమోఅందీ అందని వరమో నడిపిస్తోంది...సడిచేస్తూ.....-----లక్ష్మీదేవి.
నేస్తం,           అవసరానికి అనుబంధాలను అడ్డుగా పెట్టుకుంటూ, అవసరం తీరాక అధఃపాతాళానికి తొక్కేస్తున్న రోజులివి. కుటుంబ బంధాలు కానీ, స్నేహ సంబంధాలు కానీ ఏదైనా తమ స్వార్ధం కోసం వాడుకునే నీచ నైజాలు ఎక్కడికక్కడే దర్శనాలిస్తున్నాయి. పిల్లలని చూడని తల్లిదండ్రులు, తల్లిదండ్రులను పట్టించుకోని పిల్లలు సర్వ సాధారణమై పోతున్న రోజులు ఈనాడు మన సమాజంలో. ఒకప్పుడు ఇంటి నిండా [...]
గెలుపు : పదిమందికి పరిచయం.  ఓటమి : నీతో నీకు పరిచయం.. 
కొత్త చివుళ్ళు!హరి చందనాలు అలదక   వేళులు అలసిపోతున్నాయి.ప్రియస్వాగతాలు పలుకక   మది వీణ తీగెలు మూగబోతున్నాయి. మురిపెంపు మాటలు కనక    తలపులు అలిగిపోతున్నాయి.దూరాల భారాలను తీర్చేటి     చేరాతల కమ్మలందేదెపుడోనని కనుగవలు నిరీక్షిస్తున్నాయి.-----దేవి.
నాలుగు గోడల మధ్య ప్రతి మనిషికీ ఒక వికృత రూపం ఉంటుంది. 
వైద్యులైన మిత్రులకు వందనాలు, వందనాలు!(Shared one)*Rediscover Your Doctor*_*Do you know*_ that when treating you of your viral fever your doctor gets exposed to the virus?_*Do you know*_ that when doing surgery your doctor gets cuts and pricks that may transmit disease from patient to doctor?_*Do you know*_ that when your doctor dresses your diabetic foot, they feel nauseated by smell and do not feel like eating for the whole day?_*Do you know*_ that when during a delivery the patient often passes urine and motion that may spills on the doctor?_*Do you know*_ that even though your doctor's own child might be suffering from fever, he has to leave him to others as he has to go and treat others while his own child suffers?_*Do you know*_ that for every delivery case your doctor has to attend at least 10 calls throughout night.. And then be back to work early next day?_*Do you know*_ that when a neurosurgeon [...]
కందము- చిత్తమునాశివు మీదనెపొత్తిలిలో బిడ్డయట్లు పొందికనిడుమా! మత్తిలఁజేసెడు నింద్రియమిత్తెఱగుననే స్థిరపడ మేలగు నమ్మా!ఉత్పలమాల- ఈశ్వరుఁ జింతఁ జేయుటకునే సమయమ్మను నేమమేటి, కీనశ్వరమైన దేహమును నమ్ముచు నుండెడు మూర్ఖవాదనల్విశ్వములెల్ల నిండినవి, వెల్గుల నింపుచు నెల్లెడన్, సదాయాశ్వసితమ్ముగా జగము లన్నిటి కావగ వేడుదున్ శివా!  చంపకమాల-మరి మరి మాయలందుననె మానసమిట్టుల [...]
నిరంతర సంఘర్షణల్లోనుంచి జీవన పరిణామ క్రమాన్ని ఆవిష్కరించడానికి పడే తపనలో మేధస్సుకు చిక్కని ఆలోచనల వలయాలు ఆక్రమించిన మనసును సమాధాన పరిచే క్రమంలో నన్ను నేను శోధించుకుంటూ తప్పొప్పుల తూకాలను అసహజ అంతరాలను అర్ధం కాని ఆవేదనలను కోల్పోతున్న బంధాల బాధ్యతలను మధ్యస్థంగా మిగిలిపోయిన వ్యక్తిగత వ్యవస్థలోని లోపాల భారాన్ని ముసురు పట్టి ముసుగులోనున్న మానవత్వపు [...]
నేస్తమా!.. అని పలకరించే హృదయం నీకుంటే -  నీ నేస్తానికి చిరకాలం నే తోడుంటా..  చిరునవ్వు లాంటి నీ స్నేహం నాకు దేవుడు ఇచ్చిన వరం.  నీ స్నేహం అంతులేనిది.. అతీతమైనది.. స్వార్థం లేనిది..  అలాంటి నీ స్నేహం ఎప్పటికీ, నాకు ఇలాగే ఉండాలని ఆశిస్తూ..  ఎప్పటికీ నిన్ను మరచిపోలేని -  నీ నేస్తం.
చౌ - మని మానిక ముకుతా ఛబి జైసీ | అహి గిరి గజ సిర సోహ న తైసీ ||         నృప కిరీట తరునీ తను పాఈ  | లహహిC సకల సోభా అధికాఈ || 1 ||         తైసెహిC సుకబి కబిత బుధ కహహీC | ఉపజహిC అనత అనత ఛబి లహహీC ||         భగతి హేతు బిధి భవన బిహాఈ | సుమిరత సారత ఆవతి ధాఈ || 2 ||          రామ చరిత సర బిను అన్హవాఏC | సో శ్రమ జాఇ  న కోటి ఉపాఏC ||          కబి కోబిత  అస హృదయC బిచారీ | గావహిC హరి జస [...]
రాసి రాసి నలిపి పడేసిన కాగితాలు ఏరుకుంటే వాటిలో దొరికే రాతల్లోని భావమేమెానని వెదుకుతుంటే.. కలం నుంచి జారి పడిన అక్షరాలు పదాలతో జత కట్టి పరిచయాన్ని పెంచిన మనసుతో మమేకమై మౌనాన్ని మాటలుగా పరిచిన కలవరాల కలకలం...!!
నాలుగు గోడల మధ్య - ప్రతి మనిషికీ ఒక వికృత రూపం ఉంటుంది. 
          అప్పుడెప్పుడో అస్సామీ కవితను  అనువదించి పంపితే ఆంధ్రభూమి లో 2016 నవంబరు 13 నాడు ప్రచురింపబడింది.ఈ పాత కవితను గుర్తు తెచ్చినవారికి కృతజ్ఞతలు.     వృక్షాన్ని దైవసమానంగా పూజించడం ఒకటైతే, మనలాగే ప్రాణమున్న దానిగా భావించడం నాకు ఎక్కువ ఇష్టం. మొక్కలు, చెట్లు తమ ఆకులు, కొమ్మలతో పలకరిస్తాయి నీళ్ళు పట్టేటపుడు.       అటువంటి కొమ్మలను [...]
దో - భాగ చోట అభిలాషు బడ , కరఉC ఏక బిస్వాస |        పై హహిC సుఖ సుని సుజల సబ , ఖల కరిహహిC ఉపహాస ||నాశక్తి అల్పము , కానీ లక్ష్యము అనల్పం దుర్జనులు పరిహాసించును , సుజనులు నా రచనకు ఆనందింతురని నా పరమ విశ్వాసము . చౌ - ఖల పరిహాస హోఇ హిత మోరా | కాక కహహిC కలకంఠ కఠోరా ||        హంసహి బక దాదుర చాతకహీ | హCసహిC మలిన ఖల బిమల బతకహీ  || 1  ||        కబిత రసిక న రామ పద నేహూ| తిన్హ కహC సుఖద హాస రస ఏహూ [...]
నిశ్శబ్దంలోని శబ్దంనీ పలవరింతలుగానా ఊహల్లో వినిపిస్తోంది.నిష్కామకర్మగా నీ ధ్యానంనన్ను నలువైపుల నుంచీచుట్టుముడుతోంది.నిర్వేదపు పొరలు చీల్చుకొనిమరువపు మొలకలుచిగుళ్ళు తొడుగుతున్నాయి.నిర్మోహాలను నిర్మిస్తున్నమోహాలు మానససౌధానికిశాంతిప్రాకారాలుగా నిలుస్తున్నాయి.-----లక్ష్మీదేవి.
 JyothivalabojuChief Editor and Content Head కొత్త సంవత్సరం మొన్ననే కదా వచ్చింది. అప్పుడే రెండో నెల వచ్చేసిందా...  మాలిక పత్రిక కూడా ముస్తాబై వచ్చేసింది. ఈ సంచికలో కొత్త శీర్షిక ప్రారంభించబడింది. కొందరు వ్యక్తులు, కొన్ని సంఘటనలు, కొన్ని పుస్తకాలు, కొన్ని వస్తువులు. ఇలా కొన్ని చాలా స్పెషల్ గా అనిపిస్తాయి. అలాటి స్పెషల్ వ్యక్తులతో ముఖాముఖి కార్యక్రమాలు వీడియో రూపంలో అందించడానికి [...]
చేనుగట్టుల, చెట్టునీడల చేయి కలుపుదామా?మానుమానుకూ మంచికథలను కలిసి చెప్పుదామా?ఆటలాడుతూ పాటపాడుతూ బాట సాగుదామా?మాటమాటకూ మనసుతోడుగా చేర్చి నవ్వుదామా?తేనె నింపిన పూల పరిమళం మదిని నింపుదామా?నేను నీవుగా నీవు నేనుగా నింగికెగురుదామా? ----లక్ష్మీదేవి.
ఎవరికి ఎవరెమో నిన్నటికి,  మిత్రులం అయ్యాము నేటికి,  మనం ఏమి అవుతామో రేపటికి,  విడిపోకు ఎన్నడూ ఏనాటికి కలిసి,  ఉండాలి ఎప్పటికీ,  ఇది నిజం కావాలి ముమ్మాటికీ..  
మాకు ఈ ఇంటికి వచ్చినప్పటి నుంచి మా ఎల్లమ్మ ప్రతి సంవత్సరం  సమ్మక్క ప్రసాదం బంగారం ( బెల్లం) తెచ్చి ఇస్తోంది.దానితో , నా చిన్నప్పటి విషయం గుర్తొచ్చింది :) నా చిన్నప్పుడు ఒక్ గూడెం లో ఉన్నట్లుగా గుర్తు.అక్కడ వెదురు గుడిశెలో ఉండేవాళ్ళం.అమ్మ బయట నులక మంచం మీద కూర్చొని ఉంటే, కింద ఒక లంబాడీ ఆమె కూర్చొని అద్దాలు కుడుతూ ఉండేది.అప్పుడు నాకు అన్నీ అద్దాల లంగాలు జాకిట్లు,గౌన్లు [...]
మనం చేసే ప్రతిపనిలోనూ ఆనందం లేకపోవచ్చు..!  కానీ ఏ పనీ చెయ్యకుండా ఆనందాన్ని మాత్రం పొందలేము.. 
రేపు తెలంగాణా లోని అతిపెద్ద జాతర "మేడారం జాతర" మొదలు కాబోతోంది. కాని మాఇంట్లో మాత్రం వారం రోజుల నుంచే జాతర హడావిడి మొదలైంది :)మేము ఈ ఇంట్లో కి వచ్చిన పూటే ఎల్లమ్మ మా ఏమండీ ని గేట్ దగ్గరే పట్టుకొని రెండు చేతులూ జోడించి "అయ్య నీ బంచన్ కాల్మొక్కుతా, ఆపీస్ పెడుతున్నావంట నాకూ కొలువియ్యి దొరా " అని దీనంగా అడిగి (దబాయించి ) కొలువులో చేరింది మా సీనియర్ మోస్ట్ పనిమనిషి :) ఏం పని [...]
 మాలికలో వచ్చిన నా వ్యాసం                                                                                తుషార మాలిక లఘు సమీక్ష  ...!!              కవితలకు, కథలకు సమీక్షలు రాయడం అంటేనే చాలా కష్టమైన పని.  సిరి వద్దే గారు రాసిన త్రిపదలకు అది 1300 ల త్రిపదలకు నేను సమీక్ష రాయడమంటే సాహసం చేయడమే.  అక్షరాలకు అందమైన పదభావాలను జత చేసి ముచ్చటైన మూడు వాక్యాల్లో త్రిపద కవితలను సిరి వడ్డే మనకు "తుషార
పేజీ :    తరువాత >  

తాజా వ్యాఖ్యలు తొలి కాయితం Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు