కాలం....ఏది సంస్కృతమై, సుపరిష్కృతమై ఉంటుందో అది మాత్రమే కాలానికి లోబడి ఉంటుంది. Only products are definable in the realm of "time". మరొక విధంగా చెబితే - ఏవి ఉత్పన్నములై, నశిస్తాయో వాటికే అతీతం (భూతకాలం), అనాగతం (భవిష్యత్తూ) ఉంటాయి. ఉత్పన్నములు, నశ్యములు కానివాటికి వర్తమానం తప్ప మరొక కాలం లేదు. అవి ప్రత్యుత్పన్నములు. క్షణక్షణానికి రంగులు మార్చే ఆకాశం, కణకణానికి రూపు, రంగూ మార్చే మేఘమాల, మట్టివాసనా, [...]
అది యొక బొమ్మ. బొమ్మ యనగానేమి? ఆటవస్తువు. భౌతికముగ నా యాటవస్తువునకు ప్రయోజనము శూన్యము. మరి మానవులెందుకు యాటవస్తువులను కొనుచుందురు? అది యొక మానసికావసరము. లోకమున ప్రతివస్తువునకూ భౌతికముగనూ, మానసికముగనూ ప్రయోజనముండును. ఆ ప్రయోజనమును గుర్తింపక, భౌతికావసరముననో, లేక కేవలమానసికావసరమాత్రవిశేషముగనో ప్రాధాన్యతను నిర్ణయించుట మానవుని స్వభావదోషము. దీపావళి పండుగ గలదు. [...]
నా కళ్లతో అమెరికా-35 బోస్టన్                  హార్వార్డ్ యూనివర్శిటీ: ముందు రోజు రాత్రి బోస్టన్ కు గంట దూరం లోనున్న హోటల్ లో బస చేయడం వల్ల ఉదయం తెల్లారీ, తెల్లారకుండానే బయలుదేరి ఏడు గంటల కల్లా బోస్టన్ లోని మొదటి సందర్శనీయ స్థలం “హార్వార్డ్ యూనివర్శిటీ” కి చేరుకున్నాం. దారంతా వర్షం సన్నగా ప్రారంభమైంది. … చదవడం కొనసాగించండి →
నా కళ్లతో అమెరికా-34 నయాగారా నించి బోస్టన్ ముందు రాత్రి పన్నెండు గంటల వరకు నయాగారా చలి లో, మంచులో బయట తిరుగుతూ ఉన్నామేమో, మర్నాడు పొద్దున్న అస్సలు లేవలేకపోయాం. ఇలా బస్సు టూరు కాకుండా మా అంతట మేం వచ్చి ఉంటే మధ్యాహ్నం వరకూ బద్ధకించే వాళ్లమే. బస్సు ప్రయాణం లో అలాంటి పప్పులేం ఉడకవు. ఏది … చదవడం కొనసాగించండి →
నా కళ్లతో అమెరికా-32 వాషింగ్టన్ డీసీ  – నయాగరా -1 డీ.సీ నించి ఉదయానే యధావిధిగా తెల్లారుతూనే బయలుదేరేం. ఆ రోజు 400 మైళ్లకు పైగా సుగీర్ఘంగా ప్రయాణించి రాత్రికి నయాగరా చేరాల్సి ఉంది. మధ్యలో రెండు చోట్ల చూడాల్సిన విశేషాల దగ్గరా, మధ్యాహ్న భోజనానికీ మాత్రమే ఆగుతామనీ చెప్పేడు గైడు. మేం వాషింగ్టన్ డీసీ నించి పెన్సిల్వేనియా, న్యూయార్క్ స్టేట్స్ గుండా ప్రయాణం … చదవడం [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు