నాద యోగికి నివాళి !-------ప|| ఇన్నిచదువనేల ఇంత వెదకనేల | కన్ను తెరచుటొకటి కనుమూయుటొకటి ||చ|| పుట్టెడిదొకటే పోయెడిదొకటే | తిట్టమై రెంటికిని దేహమే గురియౌను |పుట్టుట సంశయము పోవుట నిశ్చయము | వొట్టి విజ్ఞానులకు వుపమిది వొకటే ||-------సద్గురువులు, విద్వాంసులు, కళాకారులు వీరికొక ప్రత్యేకత ఉంది. వీరు మరణించినా వారి వారి చిహ్నాలు ఈ ధరిత్రి మీద మరి కొంత కాలం జీవించి ఉంటాయి. గురువు ద్వారా [...]
composer: thyagaraja, ragam : saurashtramAudio link : Mangalampalli Balamuralikrishnaప. అల్లకల్లోలమాయెనమ్మ యమునా దేవిమాయార్తులెల్లను తీర్పవమ్మఅ. మొల్లలచే పూజించి మ్రొక్కెదము బ్రోవుమమ్మ (అ)చ1. మారు బారికి తాళ లేకయీ రాజకుమారుని తెచ్చితిమిందాకతారుమారాయె బ్రతుకు తత్తళించునదెందాక (అ)చ2. గాలి వానలు నిండారాయె మా పనులెల్లగేలి సేయుటకెడమాయెమాలిమితో మమ్మేలు మగనియెడ బాయనాయె (అ)చ3. సొమ్ములెల్ల నీకొసగెదమమ్మ యమునా దేవియీసుముఖుని [...]
raagam: nirOshTa , Composer: H.N. Mutthiah BhaagavatarYouTube link : TN SeshagopalanAudios available here : priya sisters/ Amolya-Anamika/ Gayatri Girish/ TN Seshagopalanపల్లవిరాజరాజ రాధితే నాదనిధే శారదే  (రాజ)అనుపల్లవితేజాశ్ర్తే /తేజాశ్రితే శ్రీ లలితే శ్రీ ఈశ సహజాతే (రాజ)చరణంనీనే హరికేశ రా(గి)ణి నీనే నిత్య కల్యాణి నీనే శ్రీ కృష్ణేంద్రన రక్షణశణే జయ జనని (రాజ)pallavi: rAjarAja rAdhitE nAdanidhE shAradE (rAja) anupal: tEjashrtE shrI lalitE shrI Isha sahajAtE (rAja) caraNa: nInE harikEsha rAgjni nInE kalyANi nInE shrI krSNEndrana rakSaNachaNE jayajanani (rAja)
రాగం: పున్నాగ వరాళి, పాపనాశన్ శివం , rAGam : punnAga varALi, pApanAsan SivamYouTube link : Dhanya SubramainanArchive linkశివగంగా నగర నివాసినిశ్రీ రాజరాజేశ్వరి మామవఅభయ వరదే అంబ మాయేనిగమాగణిత విభవే పరమశివ జాయేవదన రుచి విజిత కమలేఉభయ పార్శ్వ విరాజిథ వాణీ కమలేసదా రామదాసనుతే శరణాగతజన పాలన చణ శుభ చరితేSivagangA nagara nivAsiniSrI rAjarAjESvari mAmavaabhaya varadE amba mAyEnigamAgaNita vibhavE paramaSiva jAyEvadana ruci vijita kamalEubhaya pArSva virAjitha vANI kamalEsadA rAmadAsanutE SaraNAgatajana pAlana caNa Subha caritE
మహా లక్ష్మి కరుణా - రాగం మాధవ మనోహరి - తాళం ఆది , ముత్తుస్వామి దీక్షితార్muttuswAmy dIkshitAr , ragam : mAdhava manOhariArchive Audio link : MS SubbualakshmiYouTube link : MS Subbulakshmiపల్లవిమహా లక్ష్మి కరుణా రస లహరిమామవ మాధవ మనోహరి శ్రీఅనుపల్లవిమహా విష్ణు వక్ష స్థల వాసినిమహా దేవ గురు గుహ విశ్వాసిని(మధ్యమ కాల సాహిత్యమ్)మహా పాప ప్రశమని మనోన్మనిమార జనని మంగళ ప్రదాయినిచరణమ్క్షీర సాగర సుతే వేద నుతేక్షితీశాది మహితే శివ సహితేభారతీ రతి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు