పరదేశపు నీడలో మ్రగ్గుచున్న ప్రవాసులంకట్టు బొట్టును పక్కనబెట్టిన నారి పరివారంకట్టుబాట్లకు కాలి మెట్టెలకు మంగళంపాడిన వయ్యారం పసుపు తాడుకు పలుపు తాడుకు భేధంఎరుగని ఆడువారంమెచ్చిన మగనితో నచ్చిన నగల కొరకు ఆడేవారం  అత్త ఆరళ్ళను ఆడ పడుచు వత్తిళ్ళనుచేరనివ్వని నెచ్చెలులం  పండగ పబ్బాలకు తిలోదకాలిచ్చిన ఆధునిక వనితలంవింతపోకడల చెంత చేరుతున్న కాంతామణులంనడి మంత్రపు [...]
నీ ప్రతీ పలుకు దాపరికాలు అసత్యాలతో కూని రాగాలు తీస్తుంది తెలుసుకోలేని ఆ బరువేదో నన్ను బాధిస్తూ ఉంది నా కళ్ళను కాల్చే నీ చేతలేవో ప్రతి క్షణం వెంటాడుతూ ఉంది కరుడు కట్టిన ఒకనాటి నీ ద్వేషం నే ఓర్వలేని అనుభవాలను చూపిస్తూ ఆనందిస్తుంది ఊపిరి తిత్తులు ఎగిసిపడేలా రోదనలు సాగుతున్నా కరుణించమని అడగక కాలాన్ని మరలమంటుందీ నిప్పుల [...]
నీ వంటలు నీవి ఎవరునూ అవి మెచ్చరుగా..నీ కూరలు నీవి ఎవరికీ అవి నచ్చవుగా..పది నెలలు తనలో నిన్ను మోసిన అమ్మైనా..అపుడో ఇపుడో తప్పదులే అని తింటుందా?కన్నోడే విసుగుతొ కడుపు మండి తిడుతుంటేముసి ముసి నవ్వుతో కడుపు నిండేనని తలచావా…వంటంటే అతి సులువా నీ వంటలు ఇక మారవా….ఓ……రుచి ఉండని రూపుండని వంటల్ని వండేవువద్దన్నా  వడ్డించి హింసించి చంపేవుపగలంత పొగ రేపుతు పగబట్టి వండేవునడి [...]
నా స్వేచ్ఛ విహంగాలు నీ భుజానికెత్తుకున్నావు కర్మకి బంధీనై నన్ను నేను నిందించుకున్నాను వీడని భ్రమలో ఈ జీవితం కరిగిపోతుంది సంకెళ్ళు తుంచుకుని కొత్త కలలు పోగేసుకుంటున్నావు దారి తప్పిన నాకు దిక్సూచి కరువయ్యింది కొత్త ప్రయాణం నిన్ను నూతన గమ్యాలు చేర్చింది ఆత్మని విడిచిన  శరీరం నిర్జీవమయ్యింది నన్ను వదిలిన ఆత్మని  కొత్త లోకం స్వాగతించింది..!!
                 భావగీతం  చుక్కాని కరువైన చిరునావలోన  దిక్కేదొ తెలియని నా జీవితాన  వెలుగైతివే నీవు మెరుపైతివే  కనుతెరిచినంత కనుమరుగైతివే   నీవు చూసేచూపు నిశిరాత్రి వేళ  నిదురలేపీ నన్ను పలుకరిస్తుంది  నవ్వుతున్నా ఏరు నా తీరు చూడ  ఆకాశ అద్దాన జాబిలయ్యింది                "చుక్కాని " నీ నుదుట కుంకుమై నే నిలువగానే  సూరీడు ఈసుతో  నన్ను చూసేను  తెరచాప మాటునా నీవు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు