కనుల ముందు కదులుతున్న ఈ పండుగ క్షణాలురేపటికి గతమయ్యే విగడియలు..పది రోజులపాటు పండుగ దినాన్ని పావనం చేసుకుంటే..పది కాలాలపాటు మదిలో పదిలపరచుకోవచ్చు తీపి జ్ఞాపకాలుగా!రేపటి తరానికి కానుకగా...! విజయ దశమి శుభాకాంక్షలతో..
కాలేజి కుర్రవాడ కులాసాగ తిరిగెటోడ..అన్న పాత పాటకు పేరడి..లాఖీడ్ మార్టిన్ అనే కంపెనిలో ప్రతి సెప్టెంబర్ మాసంలో జరిగే layoffs ని డృష్టిలో ఉంచుకొని రాసిన పాట..లాకీడు చేరినోడ ఏకీడు ఎరగనోడ సెప్టెంబర్ మరవబోకురో ఓ ఇంజినీరు..ఫైరింగులు మొదలవ్వునురో ఓ ఇంజినీరు…బిల్లింగులు సూపరని బిల్డింగులు టాపు అనిఎటుచూసిన తెలుగువాడు కనపడడు తెల్లవాడుబడ్జెట్టు లేదు అంటె భారమే [...]
కనుల ముందు కదులుతున్న ఈ పండుగ క్షణాలురేపటికి గతమయ్యే విగడియలు..పది రోజులపాటు పండుగ దినాన్ని పావనం చేసుకుంటే..పది కాలాలపాటు మదిలో పదిలపరచుకోవచ్చు తీపి జ్ఞాపకాలుగా!రేపటి తరానికి కానుకగా...!  విజయ దశమి శుభాకాంక్షలతో..
                 భావగీతం  చుక్కాని కరువైన చిరునావలోన  దిక్కేదొ తెలియని నా జీవితాన  వెలుగైతివే నీవు మెరుపైతివే  కనుతెరిచినంత కనుమరుగైతివే   నీవు చూసేచూపు నిశిరాత్రి వేళ  నిదురలేపీ నన్ను పలుకరిస్తుంది  నవ్వుతున్నా ఏరు నా తీరు చూడ  ఆకాశ అద్దాన జాబిలయ్యింది                "చుక్కాని " నీ నుదుట కుంకుమై నే నిలువగానే  సూరీడు ఈసుతో  నన్ను చూసేను  తెరచాప మాటునా నీవు [...]
పొగచూరిన జీవితాలు  అగచాట్లకు ఆనవాలు  పవరఫుల్ బైకులతో  లవ్వర్ తో రైడింగులు  మితిమీరిన గమనాలు  అతివేగపు సాహసాలు  కళాశాల చదువంటే  కులాసాల సంబరాలు  నిదురనుండి లేస్తూనే  సెల్లుఫోను గిల్లుకుంటు  ఏండ్రాయిడ్ మందిరాన  ఫేసుబుక్కు దర్శనాలు  ప్రేమంటే యాసిడ్లూ  ప్రేమంటే కత్తిపోట్లు  ఎదిరించే లేడి కూన  తెగనరికే కర్కశాలు   ఇదేనా ఇదేనా  పరుగెత్తే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు