గుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి..నీదారిలో నా ప్రేమలోనిదురించుజ్ఞాపకాలు నిద్ర లేస్తున్నాయిగుర్తుకొస్తున్నాయి.. గుర్తుకొస్తున్నాయి.. మొదటిసారిగాకలిసిన నిమిషంఏమరచానే రెప్ప వేయడంమొదటి ముద్దుకై వేగిర పడగామాటల మాటున దాటెను త్వరగామొదటిసారిగాచేరిన కౌగిలిమబ్బు మాటున దాగిన జాబిలిముద్దులాటలోఅందిన అధరంతెనెటీగలాపొందెను మధురం వయసు వేడిలో చేసిన [...]
మట్టిలో పుట్టిన మాణిక్యమనాలో..ఆవనిపై అరుదుగా జనించే ఆణిముత్యమనాలో..పట్టుమని పదినెలలైనా అయిందో లేదోకలిసికలలా వచ్చాడు….గళంతో మనసు దోచాడుమందిలో పాటై కదిలాడు  మదిలో మాటై మెదిలాడుకమ్మని కంఠ స్వరానికిచిరునామై నిలిచాడువందలాది ప్రజల ఎదలు గెలిచాడు..మనసుకు దగ్గరైన మాన నీయుడునేడు..మనకు దూరంగా వెడుతున్నాడు..
ఈ music పేటకు మాష్టరూ  ఆ..మ్యాజిక్చేసే బ్లాష్టరూ క్లాస్ మూవైనా మాస్ మూవైనాఖబడ్దారు హిట్సే.. కోటీ..క్లాసు మాష్టరూ...కోటీ..మాసు మాష్టరూ..హోయి రబ్బ హోయి రబ్బహోయి రబ్బ రో1:హె సాలూరింట పుట్టాడు..అరె..సంగీతము చేపట్టాడూ నాన్నే గురువై పెరిగాడూ..చక్రవర్తీసరసన ఎదిగాడూ ట్యూను ఇచ్చిన పాటలతో క్యూలోనిలబడె నిర్మాతల్ జనము మెచ్చే పాటలతో జగతినేమురిపించాడే నైజాము సీడెడులో ఆంధ్రాలో [...]
వక్త్ కే సాత్ సాత్ సబ్ కుచ్ బదల్ జాతా హై లోగ్ భీ రాస్తే భీ ఎహ్సాస్ భీ ఔర్... ఔర్... జిందగి భీ.. ఖుద్కో తో ఉంకే పాస్ చోడ్ ఆయే ఔర్.. హం ఆజ్ భీ బదల్ న సకే ***** బరస్ బీత్ జాతే జాతే హంకో వహీ రాస్తే పర్ ఛోడా న జానే తేరి యాదోన్ మే కిత్నే రాహే మూహ్ మోడా దేఖ్తా హూన్ తుఝే ఆజ్ భీ ఇన్ అంధేరోమే సున్తా రెహతా హూన్ హర్ పల్ తేరి ఆహటేన్ మంజిల్ తో బదల్ చుకీ హో ఫిర్ క్యూన్ వహి రాహ్ [...]
ఆ వెచ్చటి కన్నీటిని  నీ మనసు అణిచేస్తుంది ప్రవాహంలా సాగే నీ ఆలోచనలను ఏ మౌనమో ఖైదు చేసేస్తుంది ఏ తోడు చూపిన వేదనో మరి ఇప్పటికీ నీ భయాలకు ఊపిరి పోస్తూ ఉంది ఏ దారి చూడటానికి ఇష్టపడని నీ కనులు నిశ్శబ్దంలోనే బిగ్గరగా రోదిస్తున్నాయి నీలో అల్లాడుతున్న ఏ భావమో నెమ్మదిగా నాలోకి దిగుతూ మాటల తోటలను విత్తుతున్నాయి!! నిశీధిలో చుట్టుముట్టిన నీ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు