ఈ చిత్రములో ఎన్ని త్రిభుజాలు Triangles ఉన్నాయో చెప్పుకోండి  చూద్దాం..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . జవాబు :  16 
కొంతమంది ఆనందాన్ని కొనుక్కుంటారు.. కొందరు సృష్టించుకుంటారు. మనుష్యుల్లో అదే ముఖ్యమైన తేడా. 
హృదయానికి బాధ కలిగినప్పుడు కళ్ళలోంచి కన్నీళ్ళు కారతాయి.. అది ప్రేమ.  కళ్ళనుండి కన్నీళ్ళు కారినప్పుడు హృదయం నొప్పి పెడుతుంది.. అది స్నేహం.  హృదయానికి బాధ కలిగినప్పుడు - మనం అనుకున్నది జరగనప్పుడు, పెట్టుకున ఆశలు వమ్ము అయినప్పుడు ఓటమి బాధ వల్ల మనసు బాధతో నిండిపోయి, అది కన్నీళ్ళ రూపములో మన కన్నుల వెంట బయటకు వస్తుంది. అది ప్రేమ. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే [...]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Answer : 
మీరు కోల్పోయినదాన్ని గురించి ఎన్నడూ ఆలోచించకండి. ఎందుకంటే - గతమెన్నడూ తిరిగిరాదు.. మీరు కోల్పోయిన వాటిని భవిష్యత్తులో కొన్నిసార్లు తిరిగి పొందుతాము.. ఇదే జీవితం. 
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు