నిద్దర్ని ఇరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను నువ్వొచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను ఒంటెద్దు బండెక్కి రారా.. సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగా రారా నలిగేటి నా మనసు గురుతొచ్చి రారా గలబోటి కూరొండి పిలిసీనా రారా పెనిమీటీ ఎన్నినాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా *చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి ఎర్రగా కుంపటి యెచ్చగా దుప్పటి కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి ( [...]
నీవే... తొలి ప్రణయము నీవే తెలి మనసున నీవే ప్రేమ ఝల్లువే నీవే... నీవే కలలు మొదలు నీవే మనసు కడళి అలలు నీవల్లే కనులు తడుపు నీవే కలత చెరుపు నీవే చివరి మలుపు నీవే నీవే... యెటు కదిలిన నీవే నను వదిలిన నీవే యెదో మాయవే ప్రెమే... మది వెతికిన నీడే మనసడిగిన తోడే నా జీవమే నిలువనీదు క్షణమైనా వదలనన్న నీధ్యాస కలహమైన సుఖమల్లే మారుతున్న సంబరం ఒకరికొకరు యెదురైతే నిమిషమైన యుగమేగా [...]
ముద్రలు వేసుకుపోయిన అనుభవాలువేళ్ళూనుకు పోయిన ఆలోచనలువెరసి జ్ఞాపకాల వేదికలు ..కాసిన్ని తలచుకుని గుర్తు చేసుకుంటేకాసిన్ని గుర్తొచ్చి పొలమారుతాయికావాలనుకున్నా ఆ రోజులు అలాగే తిరిగి రావువద్దనుకున్నా వాటి మరకలు ఇంకా చెరిగి పోవువిడిచిన బట్టల్ని, తిరిగి తొడుక్కున్నట్టుగడిచిన కాలాన్నితిరిగి జీవిస్తుండడమే ఈ జ్ఞాపకాలతో వ్యవహారం అంతా కాసేపు అద్దంలో చూసుకోడానికి [...]
ఆలోచనఒక విచిత్రమైన పదం..దీనికి నిన్న నేడు రేపు లనే తేడా లేదుతెలిసిన వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు అనే భేదం లేదువిన్నవి చూసినవిఅక్కడా ఇక్కడా ఏరుకున్న విషయాలనుఊహకి .. భావనలకు జోడించిగాలిలో మేడలు లేపుతుందిఅటు ఇటు పోలేకకూలిన ఆ మేడల శిధిలాల లోనేనలుగుతూ జీవిస్తుందివాస్తవం గా వాస్తవాన్ని చూసే ఆలోచన,ఆలోచనకు ఎప్పుడు వస్తుందో?
ఓ తీగె.. తెగి ఊపిరాడకవిల విల లాడిందిచూడలేక.. చూసి ఊరుకోలేకతెచ్చుకుని కొంత పుడమిని తోడిచ్చానుదాహమంటే ఇంత నీరిచ్చానుతాగి అలసి పడుకుండి పోయింది, ఆరోజుకితెల్లారి చూస్తే, నవ్వుతూ పలకరించిందిప్రతిరోజూ గుమ్మంలో అడుగు పెట్టే ముందు నా తల .. ఆ తీగె ఎలావుందో అని చూస్తూలోపలికి కదిలేది.నేనెటువైపు పోతే అటువైపే చూసేదికొత్త చిగురులు తొడిగినావేర్లు ఊనినాఏమాత్రము ఎదిగినా ఒక [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు