నువ్వు నీ మాట నిలబెట్టుకో.. ఇతరులనుండి ఇది ఆశించకు. నువ్వు అందరితో మంచిగా ఉండు. అందరూ నీతో మంచిగా ఉంటారని అనుకోకు.. ఇది సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకపోతే నీకు అనవసర సమస్యలు తప్పవు. 
ప్రేమ అనేది ఒక  నిలకడ లేని, చంచలమైన భావన. కాలాన్ని, మూడ్ ని బట్టి వెలసిపోయే ఒక ఎమోషన్. నువ్వు బాగా ప్రేమించాననుకున్నవారు దూరమైనప్పుడు కృంగిపోకు. ఓపిక పట్టు.. కాలం నీ గాయాలను, బాధలను అన్నింటినీ కడిగేస్తుంది. కావాలంటే నీ చుట్టూ ఉన్నవారి జీవితాలను గమనించు.. ప్రేమ సౌందర్యాన్ని, అలాగే ప్రేమ విఫలమవడాన్ని అతిగా ఊహించుకోకు.. ఏమంత పెద్ద విషయాలు కావని కాలం గడిచే కొద్దీ [...]
ఈ చిత్రములో ఎన్ని త్రిభుజాలు Triangles ఉన్నాయో చెప్పుకోండి  చూద్దాం..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . జవాబు :  16 
కొంతమంది ఆనందాన్ని కొనుక్కుంటారు.. కొందరు సృష్టించుకుంటారు. మనుష్యుల్లో అదే ముఖ్యమైన తేడా. 
హృదయానికి బాధ కలిగినప్పుడు కళ్ళలోంచి కన్నీళ్ళు కారతాయి.. అది ప్రేమ.  కళ్ళనుండి కన్నీళ్ళు కారినప్పుడు హృదయం నొప్పి పెడుతుంది.. అది స్నేహం.  హృదయానికి బాధ కలిగినప్పుడు - మనం అనుకున్నది జరగనప్పుడు, పెట్టుకున ఆశలు వమ్ము అయినప్పుడు ఓటమి బాధ వల్ల మనసు బాధతో నిండిపోయి, అది కన్నీళ్ళ రూపములో మన కన్నుల వెంట బయటకు వస్తుంది. అది ప్రేమ. ఉదాహరణగా చెప్పాలంటే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు