ఏదో వ్రాయాలని ఉంది.. ఇంతకాలం గెలిచానో తెలియదు ఓడానో కూడా నాకు తెలియదు.. గెలిచాను అనుకొని ఓడిపోతూ వచ్చానా !! ఓడిపోతూ గెలిచానా !! కాలం మాత్రం గడిచిపోయింది.. ఎన్నో భావాలు [...]
‘‘ప్రధాని మోదీ స్విస్ బ్యాంక్‌లో నల్లధనం దా చుకునే అవకాశం లేకుండా చేశాడని అంతా అంటున్నారు. నిజమేనా? ’’‘‘బీడీ కొట్లో అప్పు తీర్చలేదని ఆ సాయిబు, టిఫిన్ తిని డబ్బులివ్వలేదని ఉడిపి హోటల్ వాడు తిడుతున్నారు. ముందు వాళ్ల సంగతి చూడు’’‘‘అమెరికాలో కాసినోవా గురించి ఆలోచిస్తుంటే, నువ్వు పాన్ డబ్బా గురించి మాట్లాడుతున్నావ్. ఆఫ్టర్ వన్ అండ్ ఆఫ్ ఇయర్‌లో మేం ఎక్కడో ఉంటాం [...]
"చెప్పండి. ఎందుకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకంటున్నారు?" అని అడిగాడు రతన్. సుదీప్ ఇబ్బందిగా కుర్చీలో నుసిలాడు. "మీకు ఫోనులో చెప్పా కదా. అంతే" "నేను పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా ఏ కేసూ తీసుకోను" సుదీప్ దీర్ఘంగా నిట్టూర్చాడు. "హ్మ్. ఏమో, అలా చావాలని అనిపిస్తుంది అంతే. పూర్తిగా నిరాశా నిస్పృహానూ." "ఏం సమస్యలున్నాయి?" "నిజానికి సమస్యలేమీ లేవు. ఏ సమస్యా లేకపోవడమే నా సమస్యేమో. [...]
రతన్ బరువుగా వున్న పెద్ద మాట్రెస్ బాక్స్ ను గదిలోనుండి బయటకి తీసాడు. హోటల్ హాల్‌వే నుండి దానిని భారంగా లాక్కెళ్ళి కారు డిక్కీలోకి ఎత్తిపెట్టాడు. కొంతదూరం కారులో ప్రయాణించి ఒక నిర్మానుష్యమయిన పార్కుకు వెళ్ళి ఆ మాట్రెస్ బాక్స్ ను కారు డిక్కీలోంచి కిందకి దింపాడు. కారు డిక్కీ లోంచి ఒక పెద్ద సుత్తి తెచ్చి ఆ డబ్బా మీద బలంగా పలు చోట్ల మొదాడు. అది అప్పడంలా అయిపోయింది. [...]
సుదీప్ వైన్ సేవిస్తూ చుట్టూ చూసాడు. "ఇది హోటల్ కదా. మాట్రెస్ కొన్నారెందుకూ?" అని అడిగాడు పక్కనే ఒక మూలకు వున్న పెద్ద మాట్రెస్ బాక్స్ ని చూస్తూ. "అది మీకోసమే" సన్నగా నవ్వాడు రతన్. "నా కోసమా?" భృకుటి ముడివేస్తూ అడిగాడు. "అవును. మిమ్మల్ని అందులో పెట్టడానికి" తాపీగా అన్నాడు. "వాట్?, నన్ను అందులో పెట్టడం ఏంటీ? జోక్ చేస్తున్నారా?" అని తీవ్ర స్వరంతో అడిగాడు సుదీప్. "కాదు, నిజం. [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు