‘‘ఏనాటికైనా ఎన్టీఆర్‌కు నిజమైన వారసుడు అల్లుడు గారే అని ఇప్పటికైనా ఒప్పుకుంటావా?? ’’‘‘ఏంటో అల్లుడిగారిలో నేను ఒప్పుకునేంత గొప్ప మార్పు ఏమొచ్చింది? మనం ఎన్ననుకున్నా, కారణాలు ఏమైనా అన్నగారి పార్టీ అల్లుడిదే అని కోర్టులు కూడా తేల్చేశాయి. ప్రజలు ఓటు కూడా వేసేసి అధికారం అప్పగించారు. నీ, నా ఒప్పుకోవడం, ఒప్పుకోకపోవడం వల్ల వచ్చేదేముంది? పోయేదేముంది? ’’‘‘ప్రజలిచ్చిన [...]
 sea birds గొడుగులు, గొడుగులు,బుడుగులు మెచ్చేమంచి గొడుగులుమహ మంచి గొడుగులు  ||జడిపించే మెరుపుల,ఉరుముల తర్జని, బెత్తంవర్షధారలకు పారాహుషార్!- గొడుగులు గొడుగులుగుండ్రని గొడుగులు ||గొడుగు నమూనాలవనిని చాలా!కుక్కగొడుగులు, పుట్టకొక్కులు;మోడలు, మోడర్న్- వన్నెల, డిజైన్లగొడుగులు గొడుగులు ||*****************************అవనిలోని గొడుగులు :umbrella (children song - 1)౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫© కుసుమాంబ(౧౯౫౫) 
గొడుగులు గొడుగులు ; పూవుల గొడుగులు ;ముడిచినప్పుడు బుల్లి మొగ్గలు; మూలన ఉంచిన స్థాలభంజికలు; ||గొడుగులు గొడుగులు;పూవుల గొడుగులు || విప్పారినచో బెలూను బొమ్మలు;;పారాచ్యూటుల శిష్యగణమ్ములు;  ||గొడుగులు గొడుగులు;పూవుల గొడుగులు || తాతల చంకన అలంకారములు;వృద్ధుల  చేతుల ఊతం కర్రలు         || గొడుగులు గొడుగులు;పూవుల గొడుగులు ||౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫  Tides dragon goDugulu goDugulu ; [...]
ఆడవోయీ బాలకృష్ణ! ఆడవోయీ హేలగా, లీలగా  మేలుగా ఆటలాడుమోయీ! ఆటలాడుమోయీ! || నీలి మొయిలు ఆగి చూచి కేకి వేషము కట్టెనోయీ! నీలమోహన - కృష్ణ గానము నాలకించేను! -                         మొయిలు ఆలకించేను || నీదు నాట్యాలాట కను ఆస్కారమిటుల దొరికెననుకుని, నీలినింగి  -మబ్బుపురిని విప్పి ఆడేను -       మైమరిచి ఆడేను   ||౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౧౦  - ౨౦౧౫  feathers mini birds ADawOyii [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు