మొయిలు పల్లకీ లోనచినుకురేడు, మెరుపు రాణిపయనమైతే వాన!కలల అందలమందునతలపురేడు, పలుకురాణిపయనమైతే విరిసోన!కవన ఆందోళికపైనఊగనెంచెనుమరుల మానసవీణ!🎵🎶
సీసము-నీటిలో నొక చేప, నిక్కి చూసెడిదొకకూర్మమ,దియె చూడు గొప్ప కిటియు,గర్జించు సింహమ్ము, గరిమ గల వటువు, విల్లు బట్టెడు వాఁడు, నల్ల చెలుఁడు, హలము భుజమునున్న బలుఁడ,దొ పరశువు బట్టిన వాని,దా పదనుఁ గనుము తురగమ్ము నెక్కుచు తొందర నొచ్చెడు కల్కి యొక్కడినిటఁ గాంచగలము. ఆటవెలది- వందనములు పలికి పద్మనాభునికిటపలుకు పాట వోలె పాడుచుంటిమంగళముల పాట బంగారు నోటనఁబలుకుచుంటి దైవపదము [...]
బంధానికి విలువిస్తావని బాధ్యతలను పంచుకుంటావని నమ్మిన నాటి నమ్మకం నడిచింది నీతో జతగా అయినవారిని కాదని మాటల చాటున మాయను అంతరంగపు అడ్డగోలుతనంతో అహం చిమ్మిన క్రోధానికి అమ్మతనం ఆక్రోశిస్తూ బిడ్డలకై బానిసగా మారి బతుకు భారాన్ని మెాస్తుంటే అడుగడుగునా ఛీత్కారాలను ఆభరణమైన చిరునవ్వులో దాచేస్తూ నడి బజారులో నవ్వులపాలైనా కన్నీటికి తావీయక కలలను కలతలతో [...]
ఊపిరి శాపం తీరేదాకాఊహల రాగం వినిపిస్తుంటేబాగుండు.మాయలు మర్మం తెలియకముందేమట్టై పోతేబాగుండు.మానసవీణలు మ్రోగుతుండగామరణం అంచులు దాటేస్తేబాగుండు.తట్టిలేపగల పలుకులు వింటేమెలకువ కోరగల కలలను కంటేబాగుండు.------✍️
కరం కదలకుంటుంది కలం కదలనంటుంది కల అయితే బావుణ్ణని గుండె కలవరిస్తోంది కకావికలమవుతోంది కనులు మూసినా కనులుతెరచినా చిన్నారి ఆసిఫా కన్నీటిప్రతిరూపం కడుదీనంగా కదలాడుతుంది నిన్నటి కటికచేదువిషమింకా మ్రింగుడుపడకుంది ఎంతటి అమానుషత్వం ఎంతటి ఆటవికత్వం ఎంతటిఅనైతికత్వం మానవత్వం మంటగలసినక్షణం మనిషి మన్యజంతువుగ మారిపోయిన వైనం రక్కసిమూకల [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు