చక్కగా పరిగెడుతున్నాడుఅందరూ చప్పట్లు కొడుతున్నారుఎవరో దారిపైనూనె కుమ్మరించారుజారి పడ్డాడులేచి నిలబడిఅందరకూ నమస్కరించివెనుతిరిగాడతనుఓటమి అతనిది కాదుబొల్లోజు బాబా
తనతో విభేధించినవారిని కూడా దేవుడుకంటికి రెప్పలా చూసుకొనిరక్షణ కల్పిస్తాడు కదా!మరి ఆయన భక్తులేమిటిఇలా కాల్చి చంపుతున్నారు?వీళ్ళ చేష్టలకు సిగ్గుపడిదేవుడు నాస్తిక మతం పుచ్చుకొన్నాఆశ్చర్యపడక్కర లేదు.బొల్లోజు బాబా
1.ఆకాశంతన పెదాలకుఏడురంగుల లిప్ స్టిక్కొట్టుకొంది2.ఒంపులన్నీసరిగ్గా ఉన్నాయో లేదొఆఖరుసారి అద్దంలో చూసుకొనిబయటకు అడుగుపెట్టిందినెలవంక3.యానాం ఎలా వెళ్లాలికాకినాడ మీదుగానా రాజమండ్రి మీంచా?కవిత్వ సంధ్యను ఎలా చేరుకొన్నాఆ సౌందర్యం లోంచిబయటకు రాలేరు.4.ఫెళఫెళార్భాటాలతోవిరిగిముక్కలయిందిఇంద్రధనుసునీవు మౌనం దాల్చటంతో5.విద్య మద్యంఇక్కడ MRP [...]
నీ జ్ఞాపకాలు నిండిన రాత్రివేళనిర్నిద్ర దేహంఅస్వప్న జలాలలో పయనించేగూటి పడవ అవుతుంది.నీ రూపం, నీ నవ్వు, నీ వీడ్కోలునా మూసుకొన్న కనురెప్పల వెనుకఅద్దం ముందు పిచ్చుకలారెక్కలు ఆడిస్తూ, పొడుస్తూ,మిథ్యా ప్రియునితో రమిస్తున్నాయిబయటకి వెళ్ళిపోండి అనిచెప్పాలనుకొంటాను వాటితోఈ భారాన్ని నేను మోయలేనుఅని అరవాలనుకొంటాను.నీ చుంబనంలో బంధీ అయిననా పెదవులు తెరుచుకోవు.నా [...]
అమ్మాయి పేరు తేజోమహలటసంబంధాలు చూస్తున్నారుపెద్ద అందగత్తె ఏంకాదుఒంటినిండా కురుపులు, రోమాలుమెల్లకన్నూ ఎత్తుపళ్ళు వంకర కాళ్ళూఏ పనీ రాదుటసోమరి వంకరబుద్దీ అంటారుజుట్టువిరబోసుకొని దెబ్బలాటలకు దిగటంస్నేహితుల మధ్య నిప్పులు పొయ్యటంఅడ్డగోలుగా వాదించి గెలవటం హాబీలటవచ్చే ఎన్నికల్లోగాఆమెను ఎలాగైనా ఒకింటిదాన్ని చేయాలటకట్నకానుకలు భారీగానే ఇచ్చేలా ఉన్నారుఏమైనా [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు