చేసిన బాసలు చిత్రంలోని ఒకచక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : చేసిన బాసలు (1980)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీలఓహో..ఓ..ఓహోహో..ఓ ఏహే..ఓహోహో.ఏహేహేకలిసే మనసుల తొలి గీతం... ఎన్నో జన్మల సంగీతంకలిసే మనసుల తొలి గీతం... ఎన్నో జన్మల సంగీతంఆమని వలపుల కమ్మని కథ... ఏమని తెలుపను ఎదలో [...]
నాలుగు స్తంభాలాట చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : నాలుగు స్తంభాలాట (1982)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలుహె హె హె హె హెకలికి చిలక రా.. కలిసి కులక రాఉలికి పడకు రా..ఆ ఉడికే వయసు రాహే తద్ది తళాంగు లౌలీ లతాంగి నువ్వే జతందిరాలివ్ టు లవ్ అందిరా హే [...]
కన్నెవయసు చిత్రంలో జానకి గారు పాడిన ఒక మధుర గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కన్నెవయసు (1973)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : దాశరథిగానం : జానకిఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే..ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో పాలబుగ్గలను [...]
పూజ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పూజ (1975)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : దాశరథిగానం : బాలుఆహా...హా...ఏహే..హే...లాలా ...లా...లాలా..లా..అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ...నీకోసమే నా జీవితం.. నాకోసమే నీ జీవితంఅంతట నీరూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే [...]
అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)సంగీతం : జి.కె. వెంకటేశ్సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, జానకి ఓ టెల్ మి.. టెల్ మి.. టెల్ మి.. వాట్డుయు లవ్ మి.. లవ్ మి.. లవ్ మి.. అఫ్ కోస్డోంట్ లీవ్ మి.. లీవ్ మి.. లీవ్ మికమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్ ఓ.. టెల్ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు