ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 13-08-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 8  “సమాజ శ్రేయస్సు--నా కర్తవ్యం”  కం:  దేశమన మట్టిగాదని  దేశమనగ మనుషులనుచు  తెలియగవలె నీ    దేశమ్మేమిచ్చెననక  దేశమునకు నీవిడునది తెలియుచు నిడుమా.  కం: ఎన్నికవేళల నేతల  మన్నిక దలపోసి యెన్న మాన్యుడవీవే  ఎన్ని కలలైన దీరును  మన్నిక నీనోటవడక మను [...]
ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 27-07-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 7  “మాదక ద్రవ్యాల మత్తులో యువత-నాశనమవుతున్న భవిత” సీ: గంజాయిదమ్మునే గట్టిగా నెగబీల్చి  దిమ్ముగా నట్టిట్టు  దిరుగువాడ  కొకెయిన్ను చాటుగా కొసరికొసరివాడి  మత్తుతో మాటుగా  మసలువాడ  ఆహెరాయిన్నునే యాబగా దట్టించి మైకమ్ము మరిమరీ కోరువాడ       బ్రౌనుషుగరు [...]
ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 07-07-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 6 విచ్ఛిన్నమౌతున్న వివాహవ్యవస్థ - సంతానంపై దాని ప్రబావం   ఓ సతీపతులారా! తే.గీ:  అర్థనారీశ తత్వమ్ము నర్థమరసి ఈశుపరివార వైవిధ్య మింత దెలిసి సతియు పతియును కూడగా, జగతి  బ్రతుకు కాదు భారమ్ము తీరుబంగారు కలలు. విడిపోవాలనుకునే దంపతులారా? సీ:  స్వర్గమందు బడిన [...]
ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 29-06-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 5  సర్కారు బళ్ళు - చదువుల గుళ్ళు? ఆ.వె.  బళ్ళు నాడు గనగ పంతుళ్ళు దైవాలు    పిల్లలకునుజూడ గుళ్ళు నిజము  గోడకుర్చిశిక్ష గ్రుద్దుళ్ళు మొట్టుళ్ళు  సైచినేర్చినారు చదువులపుడు.   కం. ఇబ్బడుల నాడు జూడగ  నిబ్బడిముబ్బడిగ జదివి రెందరొ [...]
ప్రజ-పద్యం ఫేస్ బుక్ గ్రూప్ వారు నిర్వహించిన సామాజిక పద్య రచన పోటీ కొరకు 09-06-2017 న వ్రాసిన  పద్యములు. పద్య పక్షం - 4  తొలకరి చినుకులు - రైతుల తలపులు.   వేడి తొలగించు తొలకరి చినుకులు.....  ఉ:  సూటిగ వేడిబాణములు సూర్యుడు వేయగ గుండెలయ్యొ, హా!  బీటలు వారి క్షేత్రములు  బీడుగ మారగ ఝల్లుఝల్లనెన్  ఘాటుగవేడి మ్రొక్కగను గాలికి గాలియె మేఘమాలలన్  మీటుచు వచ్చి చల్లుచును మీకిదె [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు