అక్షరం రాయబడని  కాగితంపై పరుచుకున్న మనసుని  చదువుతున్న తనని చూసి విషాదం విరిగిపోతున్న చప్పుడు కరిగించేస్తున్న  నిశ్శబ్దంలో నుండి గుండె కిందగా ఒక నవ్వు మొదలవుతున్న సవ్వడి వినగానే ఇందాక  తెల్లకాగితంపై రాలిపడ్డ రెండు కన్నీటి చుక్కలు ఇప్పుడు నవ్వుల చిగుర్లు వేసుకుంటూ తడి తడిగా  మనసుని  అల్లుకుంటున్నాయికంటి నిండుగా  వెన్నెల పూలని పుష్పిస్తూ
మట్టికుండ లాంటి పురాతనమంతా పరిమళమే అనుకున్నంత సేపూ ఈ లోకం నచ్చకపోవడం  పెద్ద వింతేమీ కాదు మరకతాలు పొదిగినవన్నీ అలంకారమే  అనుకుంటున్నామంటేమనం నేర్చినవన్నీ  మర్చిపోయి మరోసారి  కొత్తగా  లోకాన్ని చదవాల్సిందే మనసు పాత్ర మారనంత వరకూ మట్టి కుండ అయినా మరకతాలు పొదిగిన కలశమైనా ఒకే ఆనందాన్ని నింపుకుని ఉంటాయి అనంతమైన కాంతినీ…గాడాంధకారాన్ని ఆప్తంగా  హత్తుకునే [...]
నల్లని రాత్రిని మూసేస్తూ సూర్యుణ్ణి తెరచిన కాంతి ద్వారం ఆకాశాన్ని మరింత స్పష్టపరిచే కథని చూస్తున్న కళ్ళ వైపుగా శూన్యాన్ని మూసేసుకున్న రాజసాలుగా నడిచే అడుగుల కోసం ఎన్నాళ్ళైనా  ఎదురుచూపులు సాగాల్సిందే మరో చోటకి వలస పోయే చూపుల్లోని  పొడిదనంలో తనకు పనిలేదంటూ ఎప్పటికప్పుడు కళ్ళని శుభ్రం చేసుకుంటున్న నిరీక్షణలకి చేరువ కావడమన్నది లోలోన గూడు కట్టుకున్న [...]
వెలసిపోయిన కాగితాలను చూసిన కథలున్నాయి గానీ వెలసిపోయిన అక్షరాలచరిత్ర ఎక్కడా కనపడలేదు. మనసుకి చేరిన అక్షరాలు చరిత్రలో కొనసాగటానికి ఏ శాసనాలూ… కాగితాలూ అవసరం లేదు అప్పటికే అవి తమ విలువని ఉన్నతంగా రాసేసుకున్నాయి మరి అందుకే అనిపిస్తుంది అక్షరమంటే అమృతమని నేటి అమృతమంటే అక్షరమని
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు