ఏదో ఖాళీ..దేనితో పూడ్చాలో తెలీని ఖాళీ..సమయం నిలబడదుమనుషులకి నిలకడ లేదువస్తువులు ఎంతో కాలం ఈ ఖాళీని పూడ్చడం లేదు..ఏం చేయాలో తెలీకఎటు పోవాలో దిక్కు తోచకప్రతి దిక్కూ .. ఆశగా తిరిగి వచ్చానుఅలసి ఓ పక్కగా కూల బడ్డాను..ఒక చల్ల గాలిఆత్మీయంగా తల నిమిరింది..నా ఆశకు కొత్త ఊపిరి పోసిందిదానినే  నేను,గురువు అనిసద్గురువు అనిపిలుచుకుంటున్నా ..
అయ్యా సాములూ! మేమిక్కడ ఎవరిది తప్పో ఎవరిది కాదో జడ్జ్ చేసే పొసిషన్లో లేము. మీరేమి వ్రాసుకుంటారో మీ ఇష్టం. మీ పోట్లాటలు మీ ఇష్టం. (మాతో పోట్లాడితే అది వేరే సంగతి ... మేము హేపీగా దూరేస్తాం). మాకు సంబంధించినంత వరకూ మాలికలో ఏమి కనిపిస్తుందోనన్నదే విషయం. మీరు ఎప్పుడు ఎవరిని ఎలా తిట్టుకుంటారో మీ ఇష్టం. తిట్టడం, ఆ తిట్లు తియ్యకపోవడం - మీ బ్లాగుల వరకూ రెండూ తప్పులైనా అవ్వచ్చూ, [...]
నిద్దర్ని ఇరిసేసి రెప్పల్ని తెరిసాను నువ్వొచ్చే దారుల్లో సూపుల్ని పరిసాను ఒంటెద్దు బండెక్కి రారా.. సగిలేటి డొంకల్లో పదిలంగా రారా నలిగేటి నా మనసు గురుతొచ్చి రారా గలబోటి కూరొండి పిలిసీనా రారా పెనిమీటీ ఎన్నినాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా ఎన్నెన్ని నాళ్ళైనాదో నినుజూసి కళ్ళారా *చిమ్మటి చీకటి కమ్మటి సంగటి ఎర్రగా కుంపటి యెచ్చగా దుప్పటి కొమ్మల్లో సక్కటి కోయిలే ఒక్కటి ( [...]
నీవే... తొలి ప్రణయము నీవే తెలి మనసున నీవే ప్రేమ ఝల్లువే నీవే... నీవే కలలు మొదలు నీవే మనసు కడళి అలలు నీవల్లే కనులు తడుపు నీవే కలత చెరుపు నీవే చివరి మలుపు నీవే నీవే... యెటు కదిలిన నీవే నను వదిలిన నీవే యెదో మాయవే ప్రెమే... మది వెతికిన నీడే మనసడిగిన తోడే నా జీవమే నిలువనీదు క్షణమైనా వదలనన్న నీధ్యాస కలహమైన సుఖమల్లే మారుతున్న సంబరం ఒకరికొకరు యెదురైతే నిమిషమైన యుగమేగా [...]
ముద్రలు వేసుకుపోయిన అనుభవాలువేళ్ళూనుకు పోయిన ఆలోచనలువెరసి జ్ఞాపకాల వేదికలు ..కాసిన్ని తలచుకుని గుర్తు చేసుకుంటేకాసిన్ని గుర్తొచ్చి పొలమారుతాయికావాలనుకున్నా ఆ రోజులు అలాగే తిరిగి రావువద్దనుకున్నా వాటి మరకలు ఇంకా చెరిగి పోవువిడిచిన బట్టల్ని, తిరిగి తొడుక్కున్నట్టుగడిచిన కాలాన్నితిరిగి జీవిస్తుండడమే ఈ జ్ఞాపకాలతో వ్యవహారం అంతా కాసేపు అద్దంలో చూసుకోడానికి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు