గాలి  వాలుగా ... ఓ గులాబీ వాలి ...గాయమైనది , నా  గుండెకి  తగిలి తపించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !ప్రతిక్షణం  ఇలాగ  నీకోసం తరించి  పోనా అఅఅఅఅఅ !చెలి  ఇలా  దొరికితె  నీ స్నేహం ఏం  చేసావే మబ్బులను పువ్వుల్లో తడిపి తేనె జడిలో ముంచేసావే గాలులకు గంధం రాసి పైకి విసురుతావే ఏం చూస్తావే మెరుపు చురకత్తులనే దూసి పడుచు యెదలో దించేసావే తలపునే తునకలు చేసి తపన పెంచుతావే నడిచే  [...]
నిల్వ చేసుకుందాం, పనికొస్తుందనుకుంటాంమరీ..ఎక్కువ నిల్వ చేసుకుంటే,తరువాతబరువవుతుందని తెలుసుకోము..దాపరికానికున్నట్టే...దాయటానికి కూడా ఒక పరిధి ఉంది.పరిధులు దాటితే,తరువాతఇవతలకు రావడం కష్టంఅదన్న మాట విషయం 
నీకేదో తెలుసునని నువ్వనుకుంటావ్నీకది తెలుసో లేదో నీకే తెలీదు..తెలిసింది తప్పని తెలుసుకుంటావ్ ఒక్కోసారి..దాని మీద కూడా అనుమానమేమాయ..ఉట్టి మాయ  
వెళ్లే దారిలో ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ...బయలు దేరిన పనిపై దృష్టి చెదిరిపోకుండాపని పూర్తి  చెయ్యగలగడానికే  ధైర్యం అని పేరు 
మొన్న బోతల్ నగరంలో జరిగిన "మన దీపావళి" కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యానం (MC) చేసాను. కార్యక్రమంలో ముఖ్యమైన ఘట్టం - "కృష్ణం వందే జగద్గురుం" అనే నాటిక. వందకు పైగా పిల్లలు అందరూ అద్భుతంగా నటించటమే కాక పద్యాలను కూడా వినిపించారు. పద్మలత గారి రచనలో నాకు ముఖ్యంగా నచ్చింది - పోతనకై ప్రత్యేకంగా ఉంచిన సన్నివేశం. పోతనలోని లోతుని తెలిపేలాగ "శారద నీరదేందు", "బాల రసాల", "పలికెడిది భాగవతమట" [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు