సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు సీ|| సంక్రాంతి యింటింట సకల సౌభాగ్యములందించ వచ్చె, పొలముల పంట క్రాంతియై నట్టింట కళకళ లాడె, నవవధూవరుల తొలి పండగయ్యె తిగ్మాంశు గతిమారి దీర్చె గృహస్థుల కోర్కెలెల్ల ఁగరము కూర్మితోన శుభదినమిదె మనసు కలతబాసి యానంద పరవశమ్మున మునిగినది తే.గీ|| భాగ్యమందితి కోర్కెలు బాపుకొందు కాంత కోర్కెయు బిడ్డల కష్టములను క్షయము నందించి మమ్ముల గాచిన జను లు [...]
దానవీర శూరకర్ణలోని చిత్రం భళారే విచిత్రం ఈ పాట నిజంగా చిత్ర మే.. సుయోధన సార్వభౌముడికి డ్యూయె ట్ పెట్టాలనే ఆలోచనే ఓ చిత్రం. సి.నారాయణరెడ్డి ఆ పాటను అద్భుతంగా రాస్తే ప్రభ ఆ పాటలో అంతకుముందు ఏ సిని మాలోనూ కనిపించనంత అందంగా కనిపిస్తుంది. చిత్రమైన పాట ఉన్న ఈ సినిమా ప్యారడైజ్‌లో బాగా నడిచింది. ఆ సినిమా హాల్ చరిత్ర ఇంతకన్నా చిత్రమైనది.ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తొలి ఏ [...]
గంధవహుడు లేక కుసుమ గంధమునకువ్యాప్తి రాదు! సార్థక్య సంతృప్తి లేదు!కవుల ప్రతిభామయ కవితల్ గాంచి చదువుపాఠకులు లేనియెడ, కీర్తి ప్రాప్తి గాదు!!
నూతనవత్సరంబవని నొక్కటి జేసి ప్రజాళి పాపకా ర్యాతిక్రమార్హులై సకల రాజ్యము లొర్ధిలు గాక రేబవల్ ఖ్యాతిన, శాంతిసౌఖ్యము సుగంధ నభోగజమై సకాల వ ర్షాతిశయంబునన్ ప్రణయ రాగము వర్షిలు గాక పృధ్వినన్
‘ఆ సణుగుడు ఏంటి? ఏం కావాలో స్పష్టంగా అడుగు?’’‘‘ఒకటి ఎక్స్‌ట్రా ఉంటే ఇస్తావేమోనని’’‘‘రెండు రోజులు అయితే నూతన సంవత్సరం నువ్వు దేనికోసం వచ్చావో తెలియనంత అమాయకుడినేం కాదు. స్పష్టంగా అడగమంటున్నాను?’’‘‘మనసు లాగుతోంది ... ఉండలేకపోతున్నాను.. ’’‘‘నువ్వు ఇంట్లో   గుమ్మడివి బయట దేవదాసులో అక్కినేనివి. ఇంకెంత కాలం ఈ డబుల్ రోల్. మేమంతా తాగుబోతులం . నువ్వేమో శ్రీరామ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు