ఏదీ?అనురాగంపంచే అమ్రృతాల అమ్మ "ఒడి" ఏదీ?అక్షరాలు నేర్పించే ఆనందాల ఆ"బడి" నిర్లక్ష్యపు నీడల్లో చేరామిక "అంగడి" ఆకలిమంటల్లో అడుగులు "తడబడి" గుప్పెడుమెతుకులకై బ్రతుకుతెరువు"కెగబడి" వెక్కివెక్కి ఏడుస్తూ దిక్కులుచూస్తున్నాం ఆదుకొంటారని "పొరబడి" (హ్రృదయవిదారకమయిన వీధిబాలల ఈ దయనీయస్ధితినుండి ఆదుకొనిఅక్కున చేర్చుకొని వారినీ రేపటి భావిభారతపౌరుల్లా [...]
ఎటు చూసినా .....   నీ అడుగుల సడి . ప్రతీ జడిలో   నీవేనని తడబడి , ఘడిఘడికీ      మకరందపుమధుజడిలో నీ తలపులు చొరబడి , నిద్దుర  కొరవడి ఆ  ఊహల  ఒరవడిలో నులివెచ్చని నీ ఒడిలో ... తలవాల్చిన నా మది   అది  తనువును విడివడి విహంగమాయే వినీలగగనానికెగబడి, అరఘడియైనా నువు లేక నేను పూవు లేని తావిని  నీ జత లేని నేను  సిరా లేని పెన్ను  నువ్వెంట లేని గమనం  అది ఎండమావి పయనం నీతో నడచిన సప్తపదుల [...]
ఈరోజు ఆంధ్రజ్యోతి "తరుణి"లో నాగురించి ప్రచురించిన ఆర్టికల్ మరింతగా ఎదగాలని మీ అందరి ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ..... శ్రీమణి
కరిమబ్బుదొంతరల తెరనుదీసి,చిరువానతుంపరల చినుకుల్లకురిసి, కోటిదీపాలకాంతుల్ల వెలుగుల్లమెరిసి సిరిమువ్వ అందియల ఘల్లఘల్లనుచు సిరులుదోసిటబోసి, చిరునవ్వు కలబోసి, ముంగిళ్ళరంగుల్లముగ్గల్లె మురిసి, ఆనందహరివిల్లై వెల్లివిరిసి తరలొచ్చె సిరిలచ్చి పసిడిపాదాలా.. సిరులొచ్చి ప్రతిఇంట పొంగిపొరలేలా.... అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలతో....                      . .  శ్రీమణి.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు