ఎద నందన వనమున  సుమసుగంధ వీచిక ప్రేమ, హృదిస్పందన శృతి లయగా  వినిపించిన మృదుగీతిక ప్రేమ, మది సాంతం నిండియున్న  వింత విషయసూచిక ప్రేమ,  పడుచు మనసున విరిసిన మల్లియ ప్రేమ, కురిసిన వెన్నెల ప్రేమ  కలలమాటున.... కనురెప్ప చాటున....  కన్నుగీటుతూ పలుకరించిన కలవరింత ప్రేమ  తొలి పులకరింత ప్రేమ  ఇదే ప్రణయ ప్రబంధం  జతహ్రృదయాలు రాసుకొనే రసమయ గ్రంధం.                       ........... .   శ్రీమణి
మరువగలమా...మహాత్మా... మహోన్నతమౌ నీ మానవతా గరిమా..., అభివర్ణించగలమా...అభిజ్ఞా.. నీ అత్యద్భుత కర్తవ్యధీక్షాపటిమ. అక్షరాలుచాలునా.... అంబేద్కరా.. అలుపెరుగని నీ అకుంఠిత సేవాస్ఫూర్తికి, కడజాతి వారికై కధనరంగ సింగంలా... ఎడతెగనీ..నీ తెగింపు. మరువగలమా.. సమసమాజస్థాపనకై అస్ప్రశ్యత శ్రృంఖలాల తెగనరకుటకై, వెలివాడల బ్రతుకుల్లో..తొలిదివ్వెను రువ్వేందుకై దళిత జనోద్దరణకై, నువ్విచ్చిన [...]
రమణీయమదివో రఘుకులాన్వయుని కళ్యాణము కమనీయమదివో  కమలాలయని కళ్యాణము అద్భుతమదివో అమోఘమదివో, అపూర్వమదివో .. అమృతాస్వాదనమదివో అయోధ్య రాముని కళ్యాణము  కాంచిన కన్నులభాగ్యమేభాగ్యము కొలచిన చాలట  నిత్యసౌభాగ్యము జానకి రాములనిత్య కళ్యాణం  జగమంతటికీ పచ్చతోరణం ఆకాశం ఆణిముత్యాల పందిరి  ఆ ధారణి  ధగధగ పెళ్లిపీట. పట్టంచు పావడాలు,పట్టుపీతాంబరాలు  చిగురు మావిళ్ల [...]
ఏ  మధుర రాగాలు ఆలపిస్తుందో  ఏ మకరంధ కలశాలు గుమ్మరిస్తుందో  ఏ అంబరాల సంబరాల  మోసుకువస్తుందో  ఏ సంతసాల సంతకాలు చేయవచ్చిందో  ఆ ఆనంద డోలికల ఓలలాడిస్తుందో  ఏ మలయమారుతాల మైమరపిస్తుందో  వచ్చింది నవవధువై  తెలుగులోగిలికి  వెలుగుల్లు చిలికి  వెన్నియలు కలిపి  వన్నెల కానుకిచ్చింది  మధు మాసపల్లకినెక్కి  మరు మల్లియ పరదాల  మత్తకోకిల  రాగంలా  మధురోహల [...]
సంధ్య వాలిపోయే  సూరీడింటికి ఎల్లిపోయే  గువ్వలు గూటికి చేరిపోయే  నీ అలికిడయినా  లేదాయె నాలో  అలజడేదో మొదలాయె  ఎటు చూసినా .....  నీ అడుగుల సడి . ప్రతీ జడిలో  నీవేనని తడబడి , ఘడిఘడికీ  మకరందపుమధు జడితో   నీ తలపులు చొరబడి , నిద్దుర  కొరవడి ఆ  ఊహల  ఒరవడిలో నులివెచ్చని నీ ఒడిలో ... తలవాల్చిన నా మది   అది  తనువును విడివడి విహంగమాయే వినీలగగనానికెగబడి, అరనిమిషమయినా నువు లేక [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు