వేకువనితలోముక్కా చక్కగాపంచుకొన్నాయి ప క్షు లు కిరణాల్ని ఏ పేచీ లేకుండా పత్రాల సంచుల్తోపంచుకొన్నాయి తరువులుఇంధ్రధనసునిపొరలు పొరలుగా ఒలుచుకొనిపంచుకొన్నాయి పూలుపూలనీపుప్పొడి గుప్పెళ్ళతోపంచుకొన్నాయి తుమ్మెదలుపంచుకోవటంమనిషెప్పటికి నేర్చుకొంటాడు?
నీ ముఖ పుస్తకం తగలెయ్యా, మధ్యలో నన్నెందుకు లాగుతావూ ?! హన్నా !ఒక శ్లోకం చూడండి:అసంభావ్యం న వక్తవ్యం, ప్రత్యక్ష మపి దృశ్యతేశాలి తరతి పానీయం, గీతం గాయతి వానర:నువ్వు ప్రత్యక్షంగా చూసినదే అయినా, అది అసంభవమైన విషయం అయితే మట్టుకు దాని రించి ఎప్పుడూ ఎవరితోనూ చెప్ప వద్దు సుమీ !ఎందుకంటే, ‘ నీటి మీద రాయి తేలింది. కోతి పాటలు పాడింది’ అని చెబుతే ఎవరయినా నవ్వుతారే కాని నీ మాటలు [...]
హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ కు "లతా రాజా సేవా శిరోమణి" అవార్డ్ !తెలుగు సాహిత్యానికి హైదరాబాద్ బుక్ ట్రస్ట్ చేస్తున్న సేవకు గుర్తింపుగా లతా రాజా ఫౌండేషన్ వారు సేవా శిరోమణి అవార్డుకు ఎంపిక చేసారు.8 అక్టోబర్ 2015 గురువారం సాయంత్రం 6 గంటలకు రవీంద్ర భారతి లో జరిగే ఒక కార్యక్రమంలోఈ అవార్డు ను ప్రదానం చేస్తారు.  ప్రముఖ భరతనాట్యం డాన్సర్ శ్రీమతి రాజేశ్వరి సాయినాథ్ కుకూడా [...]
ఫ్రశ్నించడం మానవ నైజం, అది నైజమే కాదు; హక్కు కూడా. నిలబెట్టి అడిగితేనే కదా, నిజాల నిగ్గు తేలేది? ప్రశ్నించడం లోనుండే కదా, ప్రగతి ప్రభాత కిరణాలు పొడసూపేది? కాదంటే ఎలా ? కోపగిస్తే ఎలా ? ఎందుకు? అనడిగే వారుంటేనే కదా, ఎందుకో తెలిసేది ? అలా అడిగిన సందర్భాలు కొన్నింటిని ఇక్కడ చూదాం ... అన్నమయములైన వన్ని జీవమ్ములు కూడు లేక జీవ కోటి లేదు కూడు తినెడి కాడ కుల భేద [...]
I Met A Genius- Charles Bukowskiఈరోజు రైల్లో నేనో మేధావిని కలిసానుఆరేళ్ళ వయసుంటుందేమోఅతను నా పక్కనే కూర్చున్నాడురైలు సముద్రతీరం వెంబడి వెళుతోందిసముద్రాన్ని చూస్తూ అన్నాడతను“పెద్ద అందంగా ఏం లేదని”అవును నిజమే కదా అనిపించింది మొదటిసారిగామూలం: చార్లెస్ బుకొవ్ స్కీ   - అనువాదం: బొల్లోజు బాబా
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు