ఫ్రాగ్మెంట్స్1.అస్థిత్వం అనేదిగోనె సంచిలో తీసుకెళ్ళిఊరిచివర విడిచినాతోకూపుకొంటూ వచ్చి చేరేపిల్లిపిల్లలాంటిది.2.ఏకాంత సాయింత్రాలతోజీవితం నిండిపోయిందినిరీక్షణ దీపస్థంభంలాదారిచూపుతోంది.3.చెంచాలు గజమాలనుమోసుకెళుతున్నారు.ఏ జన్మలో చేసుకొన్న పాపమో అనిపూవులు దుఃఖపడుతున్నాయి.4.ఒక్కో విప్లవంలోంచిఒక్కో నియంత పుట్టుకొచ్చినట్లుఒక్కో విత్తనం లోంచిఒక్కో ఉరికొయ్య [...]
ఓ రోజు హఠాత్తుగా ఒకదారి తన గమ్యాన్ని మరచిపోయింది. చాలా బెంగ పట్టుకొంది దానికి, గమ్యం లేని జీవితమేమిటని. తన గమ్యాన్ని వెతుక్కొంటూ ప్రయాణం కట్టిందా దారి. కనిపించిన ప్రతి ఒక్కరిని అడుగుతోంది.పిట్టల్ని పెంచే కులవృత్తిని కోల్పోయి ఏదో ఫాక్టరీలో వాచ్ మెన్ గా పనిచేస్తున్న ఓ ముసలి చెట్టును అడిగింది "నా గమ్యాన్ని ఎక్కడైనా చూసావా" అని. "తూర్పువైపున బోల్డన్ని గమ్యాలుంటాయని [...]
భూమిని మింగిన పిల్లగాడు --- The Lad who swallowed Earth by Sri. K. Satchidanandanతినటానికి ఏమీలేక ఆ నల్ల పిలగాడుగుప్పెడు మట్టిని మింగాడువాళ్ళమ్మ బెత్తం తీసుకొనిరావటం చూసి నోరు తెరిచాడుఆ చిన్నినోటిలో ఆమెముల్లోకాలను చూసిందిబంగారంతో చేసిన యుద్ధవిమానాలతో ఒకటిదోచుకొన్న సంపద, జ్ఞానాలతో రెండవదిఆకలి, ఈగలు, మృత్యువులతో మూడవది.ఆ నోరు నింపటానికి పిడికెడు మెతుకులు లేక"నోరు ముయ్యి" అని బిగ్గరగా [...]
ఎలుగెత్తి చాటుదాంఎలుగెత్తి చాటుదాం అందరంఅంబేద్కరు ఒక అస్తమించని సూర్యుడనిఅసంఖ్యాక హృదయాలలోనిత్యం ప్రకాశించే మార్తాండ తేజుడనిచదువు సమీకరించు పోరాడు అన్న మూడు పదాలలోమన జీవితాలకు దిశానిర్ధేశనం చేసినఆధునిక భోధి సత్వుడనివీధి కుళాయి నీళ్ళు తాగనివ్వని వివక్షా తిమిరంతోజ్ఞానమనే కాంతిఖడ్గంతో సమరం చేసినఅవిశ్రాంత యోధుడనీ, అలుపెరుగని ధీరుడనీ"మేం హరిజనులమైతే [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు