చుంబనాలు, రతికేళి, పాతపుస్తకాలు గురించి --- by Ro Hith1.రత్యనంతరం నేనన్నానూ“నీ దేహమొక టైమ్ మెషినై నన్నుఅనాది నేలకు తీసుకెళుతుందిఅక్కడఓ ఆదిమానవుడురెండు రాళ్లను ఆడిస్తూనిప్పును రాజేస్తాడు” అని2.శృంగారం మరలా తిరగబెట్టేలోపుఓ పాత పుస్తకాల షాపుకి వెళ్ళాంఏదో సాకు కల్పించుకొనినా దేహం యావత్తూ చుంబిస్తూనువ్వన్నావూ“ఈ ప్రదేశం నీ నోటి వాసన వేస్తోంది” అని3.ముద్దు మద్యలో [...]
“శయనిస్తున్న అతనెలా ఉన్నాడు? యోధునిలాగా లేక కవిలాగ? హ్మ్...... కవిత్వ యోధునిలా” --- జె.డి. రోబ్ఓ మాస్టారికి ఒక కిళ్ళీ కొట్టు వద్ద ఖాతా ఉండేది. అయిదేళ్ళు గడిచాకా, ఓ మిత్రుడు ఆ కొట్టు యజమానికి ‘ఈ మాస్టారే ప్రముఖ కవి అద్దేపల్లి రామమోహనరావు” అని పరిచయం చేసాడు. ఆ కొట్టు యజమాని ఓ బైండు చేసిన పుస్తకాన్ని తీసి చూపిస్తూ మనస్సు బాగోనప్పుడల్లా ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతుంటానని చెప్పాట్ట. [...]
జార్జి పోరాటాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకుపోదాం-  సిరిల్ రెడ్డి నలభైమూడేళ్ళ కిందట హత్యకు గురైన జార్జి, ఇప్పుడు జీవించి వుంటే అరవై తొమ్మిదేళ్ళ వయసులో ఉండేవాడు. జార్జి, నాకు కేవలం అన్నయ్య మాత్రమే కాదు - సంరక్షకుడూ (తల్లీ, తండ్రీ, సోదరుడూ - అన్నీ తానే అయిన వ్యక్తి), మిత్రుడూ కూడా. నాకు ఎనిమిదేళ్ళుండగా 1956లో తంగస్సేరి, క్విలోన్‌ లోని హాస్టల్లో చేర్చినప్పటి నుండి, 1965 లో నిజాం [...]
వెయ్యి ప్రమాణాలుభంగమయ్యాక కానీఅర్ధం కాదు నీకైనా నాకైనాజయాపజయాలకుఅతీతంగాయుద్దం చేయాల్సినచెస్సు పిక్కలమనిఇంతోటి వైభోగానికేరాజు-బంటు తేడాలొకటీబొల్లోజు బాబా
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు