కొద్దిరోజుల క్రితం చినవీరభద్రుడు గారు మా కాకినాడ వచ్చినపుడు హాలుని గాథాసప్తశతిపై మాట్లాడతారని ఒక స్థానిక సాహితీసంస్థ ప్రకటించింది. కానీ వేరే కారణాల వల్ల ఆయన మరో అంశంపై మాట్లాడారు.అప్పటినుంచి ఈ గాథా సప్తశతి గురించి వెతికితే, దీవిసుబ్బారావుగారి అనువాదం కినిగేలో దొరికింది. చాలాబాగుందనిపించింది.  తరువాత 1944 లో శ్రీ గట్టి లక్ష్మి నరశింహ శాస్త్రిగారు, 1930 నాటి శ్రీ [...]
మనం తరుచుగా వినే కొన్ని సంస్కృత వాక్యాల మూల వాక్యాలు తెలుసు కోవాలని అనిపించడం సహజం కదా. అలాంటి వాటిని కొన్నింటిని చూడండి: ముందుగా మనం తరుచుగా వినే మూల వాక్యాలు ఇవీ: ధర్మో రక్షతి రక్షిత: సత్య మేవ జయతే అహింసా పరమో2ధర్మ: ధనమూల మిదం జగత్ జననీ జన్మ భూమిశ్చ  స్వర్గాదపి గరీయసి కృషితో నాస్తి దుర్భిక్షమ్ యథా రాజా తథా ప్రజా పుస్తకం వనితా విత్తం పర హస్తం గతం [...]
మా తింగరి బుచ్చి గాడు మీకు గుర్తున్నాడు కదూ! వీడు రెండో తరగతి రెండుసార్లు చదివి ‘ ఇహ మనకీ చదువులు వంట బట్టవు కానీ ’ అనుకోని వదిలేసాడు. ఆ తర్వాత తన నేస్తులయిన బడి గుంటలంతా పాస్ పీస్ మంటూ ఏవో ఇంగిలిపీసు ముక్కలు మాట్లాడేస్తూ ఉండడంతో తనూ ఓ నాలుగు ఇంగిలీసు ముక్కలు నేర్చుకోవాలను కున్నాడు. ముందుగా ఓ రెండింటిని ఒంట పట్టించు కున్నాడు. అవి : 1. టాంక్యూ 2. షారీ ! ... వాడు [...]
అవున్నిజఁవే ! బ్రహ్మ దేవుడ్ని తిట్ట కూడదు. ! తప్పు. కళ్ళు పోతాయ్ !  లెంపలు వాయించుకో ... కానీ, అతడు చేసే తింగరి పనులకు ఒక్కోసారి శతక కవి థూర్జటి style లో తిట్టాలనిపిస్తుంది. కదూ ! లేక పోతే ఏఁవిటి చెప్పండి ? అష్టైశ్వర్యాలూ ప్రసాదిస్తాడు. అజీర్తి రోగం పట్టు కునేలా ఆశీర్వదిస్తాడు. సకల విద్యాపారంగతునివి కమ్మని చెబుతాడు. అష్ట దరిద్రాలూ అనుభవించు పొమ్మంటాడు. అందమైన మనోహర [...]
http://magazine.saarangabooks.com/2015/02/18/%E0%B0%95%E0%B0%B5%E0%B0%BF%E0%B0%A4%E0%B1%8D%E0%B0%B5%E0%B0%AE%E0%B1%87-%E0%B0%AB%E0%B0%BF%E0%B0%B2%E0%B0%BE%E0%B0%B8%E0%B0%AB%E0%B1%80/
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు