అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)సంగీతం : జి.కె. వెంకటేశ్సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, జానకి ఓ టెల్ మి.. టెల్ మి.. టెల్ మి.. వాట్డుయు లవ్ మి.. లవ్ మి.. లవ్ మి.. అఫ్ కోస్డోంట్ లీవ్ మి.. లీవ్ మి.. లీవ్ మికమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్ ఓ.. టెల్ [...]
తూర్పు వెళ్ళే రైలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : తూర్పు వెళ్ళే రైలు (1979)సంగీతం : బాలుసాహిత్యం : ఆరుద్రగానం : ఎస్. పి. శైలజవస్తాడే నా రాజు వస్తాడే ఒక రోజురావాలసిన వేళకే వస్తాడే తేవలసిందేదో తెస్తాడేవస్తాడే... కూ... చికుబుకు చికుబుకు చికుబుకు [...]
కళ్యాణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కళ్యాణి (1979)సంగీతం : రమేష్ నాయుడుసాహిత్యం : దాసం గోపాలకృష్ణగానం : బాలు, సుశీల నవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి మాటలు వచ్చెనునడకలు కలిపి నడవాలిమాటలు కలిపి మసలాలినవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి [...]
గుప్పెడు మనసు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : గుప్పెడు మనసు (1979) సంగీతం : ఎం.ఎస్. విశ్వనాథన్ సాహిత్యం : ఆత్రేయ గానం : బాలు, వాణీ జయరాం నేనా .. పాడనా పాటా మీరా .. అన్నదీ మాటా నేనా .. పాడనా పాటా మీరా .. అన్నదీ మాటా నీ వదనం భూపాలమూ నీ హృదయం ధ్రువతాళమూ నీ సహనం సాహిత్యమూ [...]
ఇంద్రధనుస్సు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఇంద్ర ధనుస్సు (1978)సంగీతం : కె.వి. మహదేవన్సంగీతం : ఆచార్య ఆత్రేయగానం : సుశీలఏడు రంగుల ఇంద్ర ధనుస్సుఈడు వచ్చిన నా వయసుఆ ఏడు రంగులు ఏకమైనమల్లె రంగు నా మనసుమల్లె రంగు నా మనసుఏడు రంగుల ఇంద్ర ధనుస్సుఈడు [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు