(ఈ వ్యాసం ప్రస్థానం ఫ్రిబ్రవరి, 2016 సంచికలో ప్రచురింపబడింది, ఎడిటర్ గారికి ధన్యవాదములు తెలియచేసుకొంటున్నాను)పోస్ట్ మోడర్న్ కవిత్వం అస్పష్టంగా ఉంటుందనే అపప్రథ పోగొట్టుకొని నేటికి స్ఫుటితమైంది. దీనికి ఉదాహరణగా మెర్సీ మార్గరెట్ గారి “మాటల మడుగు” కవితా సంపుటిలోని కవిత్వం నిలుస్తుంది.ఈ కవిత్వం లో- చక్కని పదచిత్రాల భాష, “ఆలోచనలు నిలువునా చినిగే దాకా” చేసుకొన్న [...]
చుంబనాలు, రతికేళి, పాతపుస్తకాలు గురించి --- by Ro Hith1.రత్యనంతరం నేనన్నానూ“నీ దేహమొక టైమ్ మెషినై నన్నుఅనాది నేలకు తీసుకెళుతుందిఅక్కడఓ ఆదిమానవుడురెండు రాళ్లను ఆడిస్తూనిప్పును రాజేస్తాడు” అని2.శృంగారం మరలా తిరగబెట్టేలోపుఓ పాత పుస్తకాల షాపుకి వెళ్ళాంఏదో సాకు కల్పించుకొనినా దేహం యావత్తూ చుంబిస్తూనువ్వన్నావూ“ఈ ప్రదేశం నీ నోటి వాసన వేస్తోంది” అని3.ముద్దు మద్యలో [...]
“శయనిస్తున్న అతనెలా ఉన్నాడు? యోధునిలాగా లేక కవిలాగ? హ్మ్...... కవిత్వ యోధునిలా” --- జె.డి. రోబ్ఓ మాస్టారికి ఒక కిళ్ళీ కొట్టు వద్ద ఖాతా ఉండేది. అయిదేళ్ళు గడిచాకా, ఓ మిత్రుడు ఆ కొట్టు యజమానికి ‘ఈ మాస్టారే ప్రముఖ కవి అద్దేపల్లి రామమోహనరావు” అని పరిచయం చేసాడు. ఆ కొట్టు యజమాని ఓ బైండు చేసిన పుస్తకాన్ని తీసి చూపిస్తూ మనస్సు బాగోనప్పుడల్లా ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతుంటానని చెప్పాట్ట. [...]
వెయ్యి ప్రమాణాలుభంగమయ్యాక కానీఅర్ధం కాదు నీకైనా నాకైనాజయాపజయాలకుఅతీతంగాయుద్దం చేయాల్సినచెస్సు పిక్కలమనిఇంతోటి వైభోగానికేరాజు-బంటు తేడాలొకటీబొల్లోజు బాబా
నీకు సమ్మతమే కదా?“సమ్మతమే”గర్భసంచి గోడలపైరూపుదిద్దుకొంటున్నవాక్యం అసంపూర్ణంగాతెగిపోయింది.నీకు సమ్మతమే కదా?తలదించుకొందామె.కుడ్యచిత్రం పూర్తికాకుండానేవాననీటికి రంగులు రంగులుగాకరిగిపోయింది మట్టిలోకి.ఆమెనెందుకు తీసుకురాలేదూ?“ప్లీజ్”రక్తనాళాల్లోకి దొంగలా ప్రవేశించినఅబార్షన్ పిల్గోడపై విచ్చుకొంటున్నచామంతి మొగ్గనుచిదిమేసింది.******“వంశక్షయం కాకుండాపండంటి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు