1. కిటికీ పైకి లేపానుకాంతి ఈ కవితపై వాలింది.ప్రముఖ వీధిలో ఒక డాబాపై హింసించబడ్డ అతని పేరు మీద వాలింది.విరిగిన అతని కాలుకి ప్రతీకారం తీసుకొంటానని సూర్యకాంతిపై ప్రమాణం చేస్తున్నాను.2. కిటికీ పైకి లేపానుకాంతి ఈ వాక్యాలపై వాలింది(అసంపూర్ణ వాక్యాలవి)ముఖ్యంగా ఓ రెండు పదాలపై వాలిందివాటిని చెరిపేయాలి.ప్రముఖ వీధిలోఒక డాబాపై హింసించబడ్డఅతని పేరు అది.అతని సలహా [...]
కోయిల గొంతులో రక్తజీరజాతిని నిలుపుకోవటానికిఇదే చివరి పిలుపన్నట్లు.పచ్చదనంతో పోటెత్తిన పత్రాలుసూర్యుడ్ని పీల్చుకొంటాయిరేపుండదన్నట్లు.పువ్వులన్నీ పోటీపడతాయితుమ్మెద చుంబనానికైఈ రోజే ఆఖరన్నట్లు.గాలిపటం వెనుక ఆ పిలగాడువడివడిగా పరుగెడతాడుఅదే ఈ లోకపు చివరిదైనట్లు.చేతికందే ప్రతీక్షణమూకాలం అల్పత్వాన్నిగుర్తుచేస్తూంటుంది.బొల్లోజు బాబా
          ఇస్మాయిల్ కవిత్వంలో నినాదాలు, సిద్దాంతాలు, వాదనలు కనిపించవు.   ఇంకా చెప్పాలంటే ప్రకృతి కనిపించినంతగా జీవితం కనిపించదు కూడా. అయినప్పటికీ ఆయన కవిత్వాన్ని అభిమానించే వారిలో  కవులు ముందుంటారు వారి వారి కవిత్వ కమిట్మెంట్లు వేరైనప్పటికీ.  ఆ విధంగా ఇస్మాయిల్ కవుల కవి.            ఇస్మాయిల్ కవిత్వంలో సౌందర్యం, కరుణ, జీవనోత్సాహాలు [...]
ఇంటికెళ్లటం  ఒక వ్యసనంLSD ట్రిప్ కోసం పక్షులన్నీ సాయింత్రానికల్లాఠంచనుగా గూళ్లకు చేరుకొంటాయి.ఇంటికెళ్లలేకపోవటం ఒక విషాదంపెద్దపులిని నమ్మించలేకపోయిన ఆవు కోసం లేగదూడ జీవితాంతం అరుస్తూంటుంది.బొల్లోజు బాబా
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు