అంతకు ముందు ఏవి లేవో వాటిని కొంతమందిగొప్ప కాంక్షతో, దయతోఅన్వేషించిఅక్షరాల్లో మరోప్రపంచాల్నిశిలల్లో భంగిమలల్నిరంగుల్లో ప్రవహించే దృశ్యాల్నిఆవిష్కరిస్తూంటారువాటిని కొంతమందిగొప్ప విభ్రమతో, లాలసతో అలా చూస్తూనే ఉండిపోతారుఏనాటికీబొల్లోజు బాబా
ఓ రద్దీట్రాఫిక్ లోరెండు చీమలు కలుసుకొనికాసేపు ముద్దులాడుకొనివిడిపోయినట్లుగా మనమూకలుసుకొని విడిపోతూంటాం.ఉద్యోగమో, వివాహమో, అనంతశయనమోఏదైనా కానీకలయికను లోపలనుంచి తొలిచివియోగ శిల్పాన్ని సృష్టించే అద్భుత శిల్పులు.ఎప్పుడు కలుసుకొన్నామోసమయాలు సందర్భాలు ఉంటాయికానీఎప్పుడు ఒకరి హృదయంలో ఒకరుమనుష్యులమై మొలకెత్తామోతారీఖులు దస్తావేజులు ఉండవుఎందుకు [...]
కవులు సత్యాన్వేషులు. కవిత్వం సత్యాన్నావిష్కరించే సాధనం. కవులు ఆవిష్కరించే సత్యాలు వారి మనోలోకంలో పుట్టినవి కావొచ్చు లేదా సామాజిక పరిశీలనలో బయటపడినవి కావొచ్చు. “ఆమె కన్నులలోన అనంతాంబరపు నీలి నీడలు కలవు” అన్న వాక్యంలో –ఆ కవి ఊహలో ఒక సౌందర్యరాశి నల్లని కన్నులుకు వినీలాకాశానికి సామ్యం కనిపించింది. అది ఒక సత్యావిష్కరణ. ఇలాంటి కవిత్వం చదువరి హృదయానికి హాయినిచ్చి, [...]
చిన్నప్పుడుమా ఇంట్లో పాడి ఉండేదికనుమ రోజున మా అమ్మఆవుకు పసుపు, కుంకుమ పూసిగిట్టలకు బంతిపూల దండలు కట్టిచుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసి, హారతి ఇచ్చిభక్తిశ్రద్ధలతో పూజ చేసేదిబతిమాలో బామాలో ఉద్దరిణిడుగోమూత్రం రాబట్టి తలపై చల్లుకొనేదిఅదే ఆవుఒంటిపూట పడి క్రమంగా ఒట్టిపోతేకబేళా బేరగాడితో గీసి గీసి బేరమాడి అమ్మేసిమరో ఆవును తెచ్చుకొనేది.***ఇపుడీ దేశానికి ఏమైందిఎవరిని వధశాలకు [...]
మానవలక్షణాలను వస్తువులకో, జంతువులకో లేక ఒక ఊహకో ఆరోపించి కవిత్వం చెప్పే పద్దతిని పెర్సొనిఫికేషన్ అంటారు.కవిత్వం రాసే పద్దతులలో ఇది ఒక ముఖ్యమైన టెక్నిక్. దీనివల్ల ఒక విషయం పాఠకుని మనస్సులో లోతుగా నాటుకొంటుంది. మెటానొమీ లేదా సింబల్ లాంటి టెక్నిక్ లతో పోల్చినపుడు పెర్సొనిఫికేషన్ చాలా సరళంగా ఉంటూ, పాఠకుడిని శ్రమపెట్టకుండానే కవిత్వానుభూతి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు