కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"(లేదా...)"అల్లా నన్ గరుణించు మంచు హరి తా నర్చించె సద్భక్తుఁడై"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తమ్ముని సతి తల్లి యగును సత్యము దెలియన్"(లేదా...)"తమ్ముని భార్య తల్లి యగు తత్త్వవిదుల్ పరికించి చూడఁగన్"(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మునికి నుదుట సీత ముద్దు లిడెను"(లేదా...)"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"(లేదా...)"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."శవము మోద మిడుఁ బ్రశస్తముగను"(లేదా...)"శవము ముదావహంబగు ప్రశస్తముగా జనులెల్ల మెచ్చఁగన్"ఈ సమస్యను సూచించిన బొగ్గరం ప్రసాద రావు గారికి ధన్యవాదాలు.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు