చాలా రోజుల తర్వాత భాగవతం లోని ఒక భాగం చదివాను. భాగవతుడు అక్రూరుని ప్రసంగమే చదవడం అదృష్టమే.ఈ మత్తేభం నా దృష్టినాకర్షించింది.కలలం బోలెడి పుత్త్రమిత్త్ర వనితాగారాది సంయోగముల్జలవాంఛారతి నెండమావులకు నాసల్ సేయు చందంబునందలఁతున్ సత్యములంచు; మూఢుఁడ వృథాతత్త్వజ్ఞుఁడన్ నాకు నీవిలసత్పాదయుగంబు సూపి కరుణన్ వీక్షింపు లక్ష్మీపతీ! అర్థము-లక్ష్మీనాథుడవైన కృష్ణా! దప్పిక [...]
మృగతృష్ణలపై ఆక్షేపణలెందుకు? అవీమరుతృష్ణలకు ఆలవాలమౌతుంటాయి.దిగలాగే దిగుళ్ళను తొలగిస్తూ కొనసాగే తోడవుతుంటాయి.మలుపులలో నిలిచినపుడేకలవరమున కలఁగినప్పుడేతలపులలో మది లోతులలోకల  వరమై కనిపిస్తుంటాయి.వెల తెలియని ఫలమౌతుంటాయి. --------లక్ష్మీదేవి.
మా  చిన్ని బాబు (1992) పుట్టినతర్వాత నా లోకం ఆనందమయం అయిపోయింది. వాడి నవ్వుల్లో వేనవేల హరివిల్లులను, వాడి పిలుపుల్లో కోటానుకోట్ల రాగమాధురులను ఆస్వాదిస్తూ తల్లిగా సార్థకత పొందాను. మొదటి మూడునెల్ల తర్వాత స్నానం చేయించడానికైనా ఒకరికి అప్పగించలేదు. నా విశ్రాంతికి వినోదానికి వాడిని ప్రక్కన పెట్టినదో ఒకరికి అప్పగించినదో ఎన్నడూ లేదు. నా లోకం వాడు. నా సంతోషం వాడు. [...]
                     ఆధ్యాత్మిక దారుల్లో వెళ్తూ భావోద్వేగ సరోవరాల్లోకి జారినట్టే ఉన్నట్టుండి శ్రీశైలం వెళ్ళాలనుకున్న మా పర్యటన కొన్ని కారణాలవల్ల బళ్ళారికి వెళ్ళవలసి వచ్చింది. అక్కడినుండి 3,4,5,6 తేదీల్లో హంపి - విజయనగరాన్ని సందర్శించే అవకాశం కలిగింది.    హొసపేట నుంచి హంపికి మొదటిరోజు హంపిలో అడుగుపెట్టగానే ఆహాఁ....శ్రీకృష్ణదేవరాయలు [...]
ఏమనుకొని ఏమాశించి వస్తారో తెలీదుజనాలు ఈ లోకంలోకి!!ఏం సాధించలేదని వెళ్లి పోతారో అదీ తెలీట్లేదు.సరే, తెలిస్తే మాత్రం మీరు ఆర్చే వాళ్ళా తీర్చేవాళ్ళాఅంటే ఏం చెప్పలేం కాబట్టి అడగనూ లేం.
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు