హృదయానికి బాధ కలిగినప్పుడు కళ్ళలోంచి కన్నీళ్లు కారతాయి - అది ప్రేమ.  కళ్ళనుండి కన్నీళ్లు కారినప్పుడు హృదయం నొప్పి పెడుతుంది - అది స్నేహం. 
తటవర్తి జ్ఞానప్రసూనగారు త్రైమాస లిఖిత పత్రిక "మందానికి" లో నా కథ, "బుచ్చిబాబులాంటి మొగుడొద్దన్నాను కానీ. . . "బుచ్చిబాబు లాంటి మొగుడొద్దనుకున్నాను కానీ . . . . ."అత్తయ్యా ఇంక సద్దుకోవటము కాలేదా ?" అని అడుగుతూ లోపలికొచ్చాడు మా మేనల్లుడు."అంతా అయ్యిందిరా .ఇదిగో ఈ మందులే హాండ్ బాగ్ లో సద్దుతున్నాను." అన్నాను. "ఏమిటీ అన్ని మందులు హాండ్ బాగ్ లో సద్దుకుంటున్నావా? ఎందుకు?" [...]
1.  వయసుడిగినా అందమే_ఆత్మీయత నిండిన జీవితాల్లో...!! 2.  ధనాత్మకమైనాయి_అరువు తెచ్చుకున్న అనుబంధాలు..!!
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు