కన్నీటి కలలు కల్లలాయెను పన్నీటి చినుకు పలకరించక పోయెను రాదారి ఏదని గోదారినడిగెను చేజారిన బతుకు చెదరి పోయెను మున్నాళ్ళ ముచ్చటగా ముగిసి పోయెను కష్టాల కడలిని కౌగలించెను ముసిరిన చీకట్లలో మునిగెను కురిసిన కుండపోతలో తావి కానక తడిచెను వెలుగు రేకలు ఎక్కడని వెదికెను రాబందుల రాజ్యంలో పడెను ఆకలి రక్కసి కోరల్లో కర్కశంగా నలిగెను ముగింపు మృత్యువునడిగెను తుదకు [...]
నేస్తం....!!               ఎలా ఉన్నావు...!!  పిల్లలు బావున్నారా.... వాళ్ళ చదువులు ఎలా ఉన్నాయి... ఏంటో మన రోజుల్లో ఎంత హాయిగా గడిచి పోయాయి ఆ చదువుకున్న రోజులు.... ఇప్పుడు చదువు కొనుక్కున్నా ఏ సంతోషము సరదా లేదు పిల్లలకి... ఎంత సేపు చదువు లేదా వాడికి అది ఉంది వీడికి ఇది ఉంది... అంటూ మన ఇంట్లో ఏది లేదని గోల... తప్పని పరిస్థితిలో నలుగురితో పాటు మనం కూడా అని రాంకుల గోల ఎలా ఉన్నా ఈ కార్పోరేట్ [...]
ఈ ప్రశ్నకి జవాబు చెప్పండి చూద్దాం..?  AB = ZY  CD = XW  EF = VU  GH = TS  IJ = RQ  KL = ?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ఇది కొమ్మచ్చుల్లో చివరిది. రమణ వెళ్ళిపోయాక తయారైన 'కొసరు కొమ్మచ్చి' విడుదలైన కొద్ది రోజులకే బాపూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. 'రమణా-నేనూ-మా సినిమాలూ' అంటూ ఈ పుస్తకం కోసం బాపూ రాసిన వ్యాసం, బహుశా ఆయన చివరి రచనేమో కూడా. బాపూతో పాటు, రమణతో ఐదున్నర దశాబ్దాల వైవాహిక జీవితాన్ని పంచుకున్న శ్రీమతి ముళ్ళపూడి శ్రీదేవి, వాళ్ళిద్దరి పిల్లలు వర ముళ్ళపూడి, అనురాధ ముళ్ళపూడి, ఎమ్బీఎస్ [...]
వేద నాదాన్ని మోదంగా మౌన మంత్రాన్ని ఖేదంగా మది తలుపులు మూసిన క్షణాలు.... రాలిన కన్నీటి సాక్షిగా మూగబోయిన రాగాల వేదికగా రెప్పలు దాటి రాని రాలుపూల తేనియలు.... వేసిన అడుగులు బాసటగా మండిన నిప్పుల కణికల చట్రంగా ముడిపడిన బతుకుల అముద్రిత జీవితాలు..... స్నేహం చేసిన భావాలుగా చేయి దాటిన అక్షర కావ్యాలుగా కలకంటి కలలు ఈ మనసు పరచిన కవితలు....!!
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు