ఎగిసిపడే అల కోసం దిగివస్తుందా ఆకాశం..?  తపన పడి ఏం లాభం ? అందని జాబిలి జత కోసం..  కలసివున్నకొంతకాలం వెనక జన్మ వరమనుకో.. కలసిరాని ప్రేమతీరం తీరిపోయిన ఋణమనుకో..!  మిగిలే స్ర్ముతులే మరవదు ఓ మనసా...! 
Hima Bindu added 6 new photos.Yesterday at 12:06am · Edited · Smart village "somavarapadu"nagapuram habitation Pedaparupudimandal Krishna district.We adopted this village because my roots are here my forefathers and my father birth place. He was educated there with meager facilities and achieved good position ,taught values and provided good education to his children and kin. My grandma was great lady , gave quality education to her children and thereby we are in good positions.Firstly we provided drinking water borewells .Secondly we took up the issue of Individual Sanitation, and 40 houses completed the first phase.Coming months we are working on plantation Health and nutrition.
నేను ఆశను కోల్పోయినప్పుడు వెంటనే దేవుడిని తలచుకుంటాను.. ఎందుకంటే - నా నిరాశ కంటే ఆయన ప్రేమ గొప్పది. నా ఆశయాల కంటే నా భవిష్యత్తు కోసం ఆయన వేసే ప్రణాళికలు గొప్పవి. 
'నీలో కొన్నిసార్లు' 'బివివి ప్రసాద్ హైకూలు' ఆవిష్కరణ సభలో బివివి ప్రసాద్ ప్రసంగం. https://www.youtube.com/watch?v=4TiHMtmn47s
గుండ్రని భవనంలో తెల్లని తెరలు,  తెరల మాటున ఎర్రని సిపాయిలు..  ఏమిటదీ..? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . విడుపు :
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు