మిత్రులందరకూ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. పదహారేళ్ళ వయసు చిత్రంలోని ఒక అద్భుతమైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : పదహారేళ్ళ వయసు (1978)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : జానకిసిరిమల్లె పువ్వా సిరిమల్లె పువ్వా చిన్నారి చిలకమ్మానా వాడు ఎవరే నా తోడు ఎవరే [...]
బంగారు బావ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో లోడ్ ఆవని వాళ్ళు ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : బంగారు బావ (1980)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలుమల్లికా ఆ....మల్లికా... నవ మల్లికా మదనోత్సవ సంగీత సంచికమల్లికా... నవ మల్లికా మదనోత్సవ సంగీత సంచికరగిలే వేసవి రాగమాలికా మధుర [...]
ప్రేమాభిషేకం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ప్రేమాభిషేకం (1981)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : దాసరిగానం : బాలు, సుశీలనా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించాననినా పెదవులు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించాననినా కళ్ళు చెబుతున్నాయి నిను ప్రేమించాననినా [...]
ముందడుగు చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ముందడుగు (1983)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీలనాకొక శ్రీమతి కావాలినీ అనుమతి దానికి కావాలినాకొక శ్రీమతి కావాలినీ అనుమతి దానికి కావాలినాకొక శ్రీమతి కావాలినీ అనుమతి దానికి [...]
వేటగాడు సినిమాలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు. చిత్రం : వేటగాడు (1979)సంగీతం : చక్రవర్తిసాహిత్యం : వేటూరిగానం : బాలు, సుశీల  జాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా..జామురాతిరి నిదురలోన నీవు చేసిన అల్లరి చెప్పనా... రోజాజాబిలితో చెప్పనా..జాబిలితో చెప్పనా ..జామురాతిరి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు