కన్నెవయసు చిత్రంలో జానకి గారు పాడిన ఒక మధుర గీతం ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కన్నెవయసు (1973)సంగీతం : సత్యంసాహిత్యం : దాశరథిగానం : జానకిఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో నా మదిలో నీవై నిండిపోయెనే..ఏ దివిలో విరిసిన పారిజాతమో ఏ కవిలో మెరిసిన ప్రేమగీతమో పాలబుగ్గలను [...]
పూజ చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పూజ (1975)సంగీతం : రాజన్-నాగేంద్రసాహిత్యం : దాశరథిగానం : బాలుఆహా...హా...ఏహే..హే...లాలా ...లా...లాలా..లా..అంతట నీ రూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే చేరనీ...నీకోసమే నా జీవితం.. నాకోసమే నీ జీవితంఅంతట నీరూపం నన్నే చూడనీ..ఆశలు పండించే నిన్నే [...]
అమెరికా అమ్మాయి చిత్రంలోని ఒక హుషారైన పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అమెరికా అమ్మాయి (1976)సంగీతం : జి.కె. వెంకటేశ్సాహిత్యం : ఆరుద్ర గానం : బాలు, జానకి ఓ టెల్ మి.. టెల్ మి.. టెల్ మి.. వాట్డుయు లవ్ మి.. లవ్ మి.. లవ్ మి.. అఫ్ కోస్డోంట్ లీవ్ మి.. లీవ్ మి.. లీవ్ మికమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్.. కమాన్ ఓ.. టెల్ [...]
తూర్పు వెళ్ళే రైలు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : తూర్పు వెళ్ళే రైలు (1979)సంగీతం : బాలుసాహిత్యం : ఆరుద్రగానం : ఎస్. పి. శైలజవస్తాడే నా రాజు వస్తాడే ఒక రోజురావాలసిన వేళకే వస్తాడే తేవలసిందేదో తెస్తాడేవస్తాడే... కూ... చికుబుకు చికుబుకు చికుబుకు [...]
కళ్యాణి చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాట ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : కళ్యాణి (1979)సంగీతం : రమేష్ నాయుడుసాహిత్యం : దాసం గోపాలకృష్ణగానం : బాలు, సుశీల నవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి మాటలు వచ్చెనునడకలు కలిపి నడవాలిమాటలు కలిపి మసలాలినవరాగానికి నడకలు వచ్చెనుమధుమాసానికి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు