ఆంధ్రుడు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : ఆంధ్రుడు (2005)సంగీతం : కళ్యాణి మాలిక్సాహిత్యం : చంద్రబోస్గానం : శ్రేయాఘోషల్కోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీలజానకమ్మా స్వరాలు నీలో లేవమ్మాకోకిలమ్మా బడాయి చాలించు మా సుశీలజానకమ్మా స్వరాలు నీలో [...]
అబ్బాయిగారు చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అబ్బాయిగారు (1993)సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణిసాహిత్యం : భువనచంద్రగానం : బాలు, చిత్ర కూసింది కోయిలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకుకులికింది కూనలమ్మ కుకు కుకు కుకు కుకు కుకుముసి ముసి నవ్వుల మీనా దయరాద నా [...]
అదృష్టం చిత్రం నుండి ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : అదృష్ణం (1992)సంగీతం : ఆనంద్ మిలింద్ సాహిత్యం : సిరివెన్నెలగానం : బాలు, చిత్ర కూహూ కూయవా కోయిలాఊహూ మానవా మౌనివా కూహూ కూయవా కోయిలాఊహూ మానవా మౌనివా పాట విననీవా మోమాట పడతావామూతిముడిచి కూతలన్నీ మూత [...]
నేనున్నాను చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : నేనున్నాను (2004)సంగీతం : ఎమ్.ఎమ్.కీరవాణిసాహిత్యం : సిరివెన్నెలగానం : కె.కె, శ్రేయ ఘోషల్వేసంకాలం వెన్నెల్లాగా వానల్లొ వాగుల్లాగ వయసు ఎవరికోసంతోం ధిరి తోం ధిరి తోం ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి ధిరి తోం [...]
పెళ్ళిచేసుకుందాం చిత్రంలోని ఒక చక్కని పాటను ఈ రోజు తలచుకుందాం. ఈ పాట ఆడియో మాత్రమే వినాలంటే ఇక్కడ వినవచ్చు లేదా ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేస్కోవచ్చు. ఎంబెడెడ్ వీడియో ఇక్కడ చూడవచ్చు.చిత్రం : పెళ్లి చేసుకుందాం (1997)సంగీతం : కోటిసాహిత్యం : సాయి శ్రీహర్షగానం : ఎస్.పి.బాలు, కె.ఎస్.చిత్రకోకిల కోకిల కూ అన్నదివేచిన ఆమని ఓ అన్నదిదేవత నీవని మమతల కోవెలతలపు తెరిచి ఉంచానుప్రియా ప్రియా జయీభవ [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు