కవిమిత్రులారా, ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది... "పతికిఁ జీరఁ గట్టె సతి ముదమున"(లేదా...)"భర్తకుఁ జీరఁ గట్టనది భార్య కడుంగడు మోద మందుచున్"ఈ సమస్యను పంపిన భాస్కరమ్మ గారికి ధన్యవాదాలు. 
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."అల్లా కరుణించు మనుచు హరి ప్రార్థించెన్"(లేదా...)"అల్లా నన్ గరుణించు మంచు హరి తా నర్చించె సద్భక్తుఁడై"
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."తమ్ముని సతి తల్లి యగును సత్యము దెలియన్"(లేదా...)"తమ్ముని భార్య తల్లి యగు తత్త్వవిదుల్ పరికించి చూడఁగన్"(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."మునికి నుదుట సీత ముద్దు లిడెను"(లేదా...)"ముని నుదుటన్ ధరాత్మజయె ముద్దు లిడెన్ గడు సంతసమ్మునన్"(చింతా రామకృష్ణారావు గారికి ధన్యవాదాలతో...)
కవిమిత్రులారా!ఈరోజు పూరించవలసిన సమస్య ఇది..."వనితల ఖండించువాఁడె బల్లిదుఁ డగురా"(లేదా...)"వనితల ద్రుంచువాఁడె కద బల్లిదుఁడై యశమందు నెల్లెడన్"
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు