అంతర్జాతీయ మహిళాదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. !!! నవమాసముల్ మోసి, జవసత్వములపోసి జన్మయొసంగిన జనని, మహిళ! సహధర్మ చారియౌ సౌఖ్యప్రదాయియౌ సంతాన భాగ్యయౌ సతియు, మహిళ! తండ్రినే నడయాడు దైవంబుగానెంచి ప్రేమించు పుత్రీలలామ, మహిళ! అక్కగా,చెల్లిగా అనురాగ వల్లిగా ఆత్మీయతనుబంచు యతివ, మహిళ! జోడుచక్రాలలో తోడుగానొకటియై తేరునీడ్చెడు వీరనారి, మహిళ! సంసార నావను చక్కగా [...]
మహాశివరాత్రి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు. హరునకు గిరిజా మానస హరునకు ఘనతాపపాప హరునకు త్రిపురా సురసంహరునకు మంగళ కరునకు కరమోడ్చి మ్రొక్క కలుగు శుభంబుల్ !!! శివదండకం (దండకం తొలి ప్రయత్నం,తప్పులను శివుడు క్షమించుగాక !!) ఓంకార రూపా మహాదేవదేవా మహాదివ్యతేజామహావేదవేద్యా మహాలింగరూపాసదాసాధుమిత్రా పవిత్రా త్రినేత్రా నమోచిద్విలాసానమో భూతనాథా గిరీశా సురేశా మహేశా ఫణీశామ [...]
ఘనులే చూడగ మౌనమున్ విడరుగా క్రౌర్యంబు వీక్షించుచున్ వినబోరెవ్వరు ద్రౌపదీవ్యధను రావే దాసి రారమ్మనన్ అనిలో దున్మెద కౌరవాధముల నాకడ్డంబు నెవ్వాడు, భీ మునికిన్ గోపమె భూషణంబగు ప్రజా మోదంబు సంధిల్లగన్ !!!
వేకువజాముచీకటిన వీరుల దున్మగ దొంగ చాటుగా భీకరమైన శస్త్రములు భీతిని గొల్ప జవానులన్ను రీ * పాకన జంపగా తనువు బాసిన ధీరుని జూడ గుండె నీ రై, కనువిప్పి  డాసె సమరంబున గూలిన ప్రాణ నాథునిన్ !!! * జమ్మూకాశ్మీరు ఉరీ గుడారము(సైనిక స్థావరం)
వడ ,పూరి ,దోస ,గారె ... లను అన్యార్థములో ఉపయోగిస్తూ భారతార్థంలో వ్రాసిన పద్యం  సమర మందున చంపుటల్ చావడములు సహజ మేగద... పూరించు శంఖమిపుడు అర్జునా యెట్టి దోసమ్ము నంటబోదు కౌరవుల్ గారె కారకుల్ కదనమునకు !!!
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు