జంటల లీలలు ; జాబిలి కంటను పడినాయి ; మింటను, జాబిల్లి కంటను - పడనే పడినాయి ;   || ;రజనీనాధుని కంటను పడనే పడినాయి ;   రేరాజు కిలకిలా  ; రాకా చంద్రుడేల నవ్వుచుండె ; జాబిల్లి కంట పడిన మధు దృశ్యం - అది ఏమై ఉండును!???  ; ;కాముని పున్నమి రంగుల హేలల ;పాల వెన్నెలకు అద్దుతు అతివలు ;రాసక్రీడల హంగుల మేళా ;   || ; వనితల వలువలు వన్నెల చందము ;చంద్రుని తెల్లని వెన్నెల సైతం [...]
నవనీత చోరుని పట్టుకుంటిమి ; ఒడుపుగాను, నేర్పుగాను పట్టేసాము  ;  ||;ఇంద్రనీల ఛాయ వాని దేహము పయి ;చాల పాల తుంపరలు - వెన్న తుప్పరల ముత్యాల సిరులు ; దొంగ ఆనవాలు ఇట్టె ;పట్టించి ఇచ్చేను గదా ;  ||;మౌక్తిక హారముల సొబగు భలే భలే ; పూస వెన్న కిటుకులు భలే భలే ;తెలి ముత్యపు దండల - కోటి చంద్రికల ధవళిమ ;ఇల కెపుడును పున్నమ ;శీతలాహ్లాదముల నిత్య పున్నమ  ;  ||;======================;;indra neela CAya waani payi ;caala paala [...]
పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ;అలకనంద కోపమును తీర్చును గోవిందుడు ; ;పదే పదే అలుగుటలో ఆరితేరె రాధమ్మ ; జరుగుబాటు ఉంటే ఆజ్ఞలు, ఆదేశాలు ; ఛప్పన్నారు దేశాలలోన చలామణీ ఔతాయి ; అని తెలిసెను మనకు నేడు ;అంతేలే, అది అంతేలే :  || ;చెలి చూపులలోన ; కాయును ఎర్రని పగడాలు ; ; ఎర్రెర్రని పగడాలు ; కోపాలు, కినుకలు, అలుకలును ;ఇంతటి విలువైనవి ; || అని తెలిసెను మనకు నేడు ;అంతేలే, అది [...]
అంబరాన తొలకరుల ;మబ్బులు గుంపులు గుంపులు ;రాధ మదిని గుంజాటన ;గుబులు గుబులు గుంపులు ;  ||;పెరటి జామ దోర పళ్ళు ;ఎత్తైన చెట్ల కొమ్మలందున్న సపోటాలు ;   మేలి ముసుగులోన కుక్కి ; మూట కట్టి, బయలు దేరె రాధమ్మ ;  ||;పల్లవాధర క్రిష్ణుడు, వేణు గాన లోలుడు ; మురళీ వాదనలో క్రిష్ణ - ఆకలినే మరచును ; మొదలసలే తన ఆకలినే మరచును ; అనుచు - రాధ మదిని గుంజాటన ;  ||;పరుగులెత్తు గోవులతో  చికాకులు [...]
తళ తళ లాడే పింఛములు ; పింఛాలెన్నో : జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; వన మయూరితో : ||;ధగ ధగ శీతల చంద్రికలతోటి - మేలమాడుతూ : శీతవెన్నెలను తన కన్నుల భరిణల ; జమ చేసినది మా రాధమ్మఅతి నిపుణతతో  - జమ చేసినది మా రాధమ్మ ; ||;మిల మిల జాబిలి నొడిసి పట్టుకుని ; తన దోసిలిలో పదిల పరచినది నీ కోసం ;;'ఇదిగో, క్రిష్ణా! వెన్న ముద్ద ' అని నీకు చూపుతూ, పిలుస్తున్నది కద, భలే కదా - తన నైపుణ్యాలు ; చూడవోయి [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు