ఆత్మీయులుజ్ఞాపకాలు-1230-1-2019 నాతో బ్లాగ్ లో ఒక అమ్మాయి,"మీరు చాలా అదృష్ఠవంతులు.మీకు ఏమీ కష్టాలు లేవు.ఎప్పుడూ మీ కుటుంబం గురించి హాయిగా, సంతోషంగా చెపుతుంటారు.చక్కగా ఎంజాయ్ చేస్తారు."అంది.దేవతల రాజు ఇంద్రుడి కే తప్పలేదు బోలెడు కష్ఠాలు.మానవమాత్రురాలిని నేనెంత :) కాకపోతే గతం గతః అనుకోవాలి.చిన్న బాధను భూతద్దంలో పెట్టిచూడగలిగే మనం,చిన్న ఆనందాన్ని కూడా అలాగే అనుభవించాలి.గతం [...]
తుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ . . . తుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్జ్ఞాపకాలు -1025 -1-2019తుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ . . . తుర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ర్ మని ఎగిరిపోతున్నాననుకుంటున్నారా లేదండీ బాబూ లేదు.ఇక్కడే ఉన్నాను :) మా మనవరాలిని ఫొటో తీయించేందుకు మాల్ లో ని స్టూడియో కు తీసుకెళ్ళాము.నేను "ఇంత చిన్న పాపకు ఫొటో ఏమిటి? అసలు ఎట్లా కూర్చోబెడుతారు?" అని గొణిగాను మా అమ్మాయితో."కూర్చో [...]
నల్లంచు తెల్లచీరజ్ఞాపకాలు-1128-1-2019 నేను రెండు జడల నుంచి ఒక్క జడకు, లంగావోణీ నుంచి చీరకు నా పెళ్ళిచూపులరోజే మారాను :) అంతకు ముందు టైఫాయిడ్ వచ్చి జుట్టు ఊడిపోయి,మళ్ళీ చాలా తొందరలోనే భుజాలదాకా పెరిగింది.ఆ రోజులల్లో జుట్టును కత్తిరించే అలవాటు లేదు  కాబట్టి, భుజాల దాకా ఒత్తుగా,ఆ కింద నడుముదాకా సన్నగా ఉన్నది నాజంపు జడ.రెండు జడలు కాబట్టి,సన్నగా ఉన్న జుట్టును ఒత్తుగా ఉన్న జడ [...]
చక్కని పూలకు చాంగుభళా!జ్ఞాపకాలు-921-1-2019ఎప్పుడైనా బంతిపూల జడ వేసుకున్నారా :) మానుకోటలో ఉన్నప్పుడు, ఒక మానుకోట అని ఏమిటి లెండి,కాంప్ క్వాటర్స్ ఉన్న చోటల్లా ఇంటి ముందు వెనుక చాలా స్తలం ఉండేది.ఇంటి చుట్టూ కర్రలతో దడి కట్టించి అమ్మ చాలా మొక్కలు పెంచేది.కాంపౌండు చుట్టూ ఎర్రని కాశీరత్నాలూ,లైట్ క్రీం కలర్ లో ఉన్న గిన్నె మాలతులు , వైలెట్ కలర్ శంఖంపూలు ఇలా ఒకటేమిటి రంగురంగుల పూల [...]
బుజ బుజ రేకుల పిల్లుందీజ్ఞాపకాలు -819-1-2019మా అమ్మగారింటి వెనుక చల్ల కొస్ఠం అనిఉండేది.అది విశాలంగా ఒక హాల్ లా ఉండేది..అందులోనే ఒక మూల నా బొమ్మరిల్లుండేది.ఆ హాల్ లోనే ఒక గుంజకు పెద్ద పొడగాటి చల్ల కవ్వం కట్టి ఉండేది.అక్కడ మా అమ్మమ్మ  పాటలు పాడుతూ,చల్ల కవ్వం తిప్పుతూ,మజ్జిగ చిలికేది.అమ్మమ్మ పాటలు బాగా పాడేది."మీరజాలగడా నా ఆనతి " పాట చాలా బాగా పాడేది.( అమ్మమ్మ,నేను గుంటూర్ లో [...]
పేజీ :    తరువాత >  

Kinige
Custom Search
జల్లెడ గురించి సహాయం

నా ఇష్టాలకు కలుపు | ©2008 జల్లెడ.కామ్ | అభిరుచులు